17:44:33 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFinans
IndustriInvesteringar
Seafire är ett investmentbolag. Bolaget ämnar vara en långsiktig ägare med fokus på delaktighet inom det operationella arbetet hos vardera förvärv. Störst fokus återfinns inom utvecklandet av potentiella tillväxtbolag verksamma inom IT-sektorn. Verksamheten samt investeringarna återfinns huvudsakligen runtom den nordiska hemmamarknaden. Bolaget grundades under 2016 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-23 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-02-23 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-29 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-20 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2018-04-19 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-19 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-03-20 Split SEAF 50:1
2012-10-25 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-09-28 15-6 2012
2012-06-04 Extra Bolagsstämma 2012
2012-04-30 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2012-04-27 Årsstämma 2012
2012-04-27 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-27 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-19 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-18 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-29 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2010-08-09 Split SEAF 100:1
2010-04-22 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2009-04-21 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2008-04-18 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2007-05-22 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2006-06-01 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2020-09-21 15:30:00

Seafire AB har idag ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Luda.Farm AB. Bolaget är verksamt inom övervakningsteknologi och omsätter cirka 34 mkr.

Luda.Farm AB ("Luda.Farm") utvecklar, marknadsför och säljer övervakningsteknologi för lantbruk, fordon och industriella kunder. Bolaget omsatte 34 mkr med ett rörelseresultat efter avskrivningar om cirka 6 mkr under 2019.  

Köpeskillingen uppgår till 24 mkr, med justering för rörelsekapitalbindningen vid tillträdet, kontant vid övertagandet och en rörlig tilläggsköpeskilling om 50% av EBIT över 4 mkr under åren 2020 till 2022 vilken förväntas uppgå till cirka 3 mkr. Förvärvet finansieras genom egna medel, säljarrevers och upptagande av lån från Scandinavian Credit Fund. Övertagandet är planerat till den 1 oktober 2020.

Luda.Farm AB

Luda.Farm förser lantbrukare världen över med nyskapande produkter och tjänster som gör arbetet lättare, säkrare och mer effektivt - Smart farming made easy. Genom ett nära samarbete med kunderna har Luda.Farm utvecklat produkter och SaaS lösningar för att ge kunden en väg in i den digitala revolutionen. Bolaget har utvecklat My.Luda.Farm (http://www.my.luda.farm/), en molnbaserad lösning med en rad olika uppkopplade kameror och sensorer för övervakning i realtid. Luda.Farm säljer sina produkter i ett 20-tal länder som bland annat Norden, Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Bolaget startade 2003 och har 9 anställda med kontor i Göteborg. För mer information se www.luda.farm.

"Luda.Farm har ett starkt affärskoncept med egna produkter och en molnbaserad SaaS lösning för en bransch med ökade behov. Bolaget har en välutvecklad marknads- och försäljningsmodell som stöd för en fortsatt god försäljningsutveckling. Vi ser framemot att utveckla bolaget vidare och förbättra marknadspositionerna samt att utveckla nya marknader", säger Johan Bennarsten VD Seafire.

Förvärvet kommer att ingå i Seafires affärsområde Handel & Tjänster och ha viss positiv effekt på Seafires helårsresultat för 2020.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com,tel. +46 70 749 56 59

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2020 kl. 15:30 (CET).

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp inom industri, handel och tjänster som förvärvar och utvecklar småbolag i Sverige. Bolaget etablerades 2016 och fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med fyra bolag och en årlig omsättning på ca 200 msek. För mer information, besök www.seafireab.com. Kontaktuppgifter till Certified Advisor Eminova Fondkommission AB, tel +46 8 684 211 00, info@eminova.se.