17:09:40 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFinans
IndustriInvesteringar
Seafire är ett investmentbolag. Bolaget ämnar vara en långsiktig ägare med fokus på delaktighet inom det operationella arbetet hos vardera förvärv. Störst fokus återfinns inom utvecklandet av potentiella tillväxtbolag verksamma inom IT-sektorn. Verksamheten samt investeringarna återfinns huvudsakligen runtom den nordiska hemmamarknaden. Bolaget grundades under 2016 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-23 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-02-23 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-29 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-20 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2018-04-19 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-19 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-03-20 Split SEAF 50:1
2012-10-25 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-09-28 15-6 2012
2012-06-04 Extra Bolagsstämma 2012
2012-04-30 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2012-04-27 Årsstämma 2012
2012-04-27 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-27 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-19 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-18 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-29 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2010-08-09 Split SEAF 100:1
2010-04-22 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2009-04-21 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2008-04-18 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2007-05-22 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2006-06-01 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2021-02-03 08:00:00

ALL FINANSIELL INFORMATION AVSEENDE DET FJÄRDE KVARTALET 2020 RESPEKTIVE HELÅRET 2020 I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR PRELIMINÄR INFORMATION. INFORMATIONEN HAR INTE REVIDERATS ELLER ÖVERSIKTLIGT GRANSKATS AV BOLAGETS REVISOR. BOLAGETS DELÅRSRAPPORT FÖR DET FJÄRDE KVARTALET 2020 PLANERAS ATT PUBLICERAS DEN 23 FEBRUARI 2021.

Seafire AB (publ) ("Seafire" eller "Bolaget") har givit Pareto Securities AB i uppdrag att anordna investerarmöten i Norden med start den 8 februari 2021.

En emission av seniora säkerställda företagsobligationer i svenska kronor, med rörlig ränta och en volym om upp till 200 miljoner kronor inom ett rambelopp om 400 miljoner kronor ("Obligationerna"), kan komma att ske med förbehåll för, bland annat, rådande marknadsförhållanden ("Obligationsemissionen").

Emissionslikviden från Obligationerna kommer att användas för att refinansiera utestående extern förvärvsfinansiering, allmänna bolagsändamål samt förvärvsrelaterade kostnader.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har anlitats som legal rådgivare till Bolaget i samband med Obligationsemissionen.

Med anledning av den övervägda Obligationsemissionen offentliggör Bolaget viss preliminär finansiell information avseende fjärde kvartalet respektive helåret 2020. Bolagets nettoomsättning under fjärde kvartalet uppgår preliminärt till 48,3 miljoner kronor (33,2), vilket är en ökning med 45 procent jämfört med 2019. Nettoomsättningen för helåret 2020 är preliminärt 221,3 miljoner kronor (163,9). För fjärde kvartalet 2020 uppgår EBITDA, innan bokföringsmässiga justeringar av tilläggsköpeskillingar, preliminärt till ca -0,4 miljoner kronor (-3,7) och för helåret 2020 till 24,4 miljoner kronor (6,7). Sett till befintlig bolagsportfölj inräknat helårseffekten för förvärven av Luda.Farm AB och Färg-In AB, uppgår Bolagets nettoomsättning preliminärt till cirka 325 miljoner kronor och justerad EBITDA[*] till cirka 40 miljoner kronor.

[*] Justerad EBITDA beräknas exklusive bokföringsmässiga justeringar av tilläggsköpeskillingar och rådgivningskostnader för förvärv och finansiering.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com,tel. +46 70 749 56 59

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2021 kl. 8.00 (CET).

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp inom industri, handel och tjänster som förvärvar och utvecklar mindre bolag i Sverige. Bolaget grundades 2016 och fokuserar på att förvärva lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med sex bolag och en omsättning proforma 2020 på ca 325 mkr. För mer information, besök www.seafireab.com. Bolagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB, tel 08 684 211 00 och info@eminova.se.