15:49:52 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFinans
IndustriInvesteringar
Seafire är ett investmentbolag. Bolaget ämnar vara en långsiktig ägare med fokus på delaktighet inom det operationella arbetet hos vardera förvärv. Störst fokus återfinns inom utvecklandet av potentiella tillväxtbolag verksamma inom IT-sektorn. Verksamheten samt investeringarna återfinns huvudsakligen runtom den nordiska hemmamarknaden. Bolaget grundades under 2016 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-23 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-02-23 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-29 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-20 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2018-04-19 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-19 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-03-20 Split SEAF 50:1
2012-10-25 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-09-28 15-6 2012
2012-06-04 Extra Bolagsstämma 2012
2012-04-30 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2012-04-27 Årsstämma 2012
2012-04-27 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-27 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-19 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-18 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-29 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2010-08-09 Split SEAF 100:1
2010-04-22 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2009-04-21 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2008-04-18 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2007-05-22 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2006-06-01 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2020-04-28 10:00:00
DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2020
  • Nettoomsättning uppgick till 46,1 MSEK (26,6). Tillväxten var 74% jämfört med 2019.
  • Koncernens resultat före av- och nedskrivningar, EBITDA uppgick till 4,0 MSEK (0,6) vilket ger en EBITDA marginal på 8,7%. Exklusive Followit hade EBITDA uppgått till 4,9 MSEK (1,2) och en marginal på 10,7%.
  • Koncernens rörelseresultat efter av- och nedskrivningar, EBIT, blev 1,7 MSEK (-0,3).
  • Resultat per aktie[ ]uppgick till -0,15 SEK (-0,22).
  • Koncernens soliditet uppgick till 10% (21%).
  • Efterfrågan var stabil till ökande under kvartalet. Orderingången ökade bland annat med 31% för Nordbutiker och 36% för Åkerstedts jämfört med motsvarande period 2019. Linguacom har ökade volymer från mars 2020 jämfört med föregående år. Inledningen på andra kvartalet har fortsatt varit stabil för koncernen.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG
  • Dotterbolaget Followit Sweden AB försattes i konkurs den 22 april 2020. Followit har under åren 2017 till 2019 haft ett negativt resultat på sammanlagt 12,5 MSEK och resultatet under första kvartalet 2020 blev -1,1 MSEK. Konkursen resulterar i en icke kassaflödespåverkande nedskrivning av goodwill om 5,6 MSEK vilken kommer bokföras under andra kvartalet.

VD KOMMENTAR

Seafire såg under kvartalet en stabil efterfrågan och levererar ett förbättrat resultat. Koncernen drar nytta av sin diversifiering och viktning mot e-handel.  Marknadsläget för våra bolag, förutom för Hedén och Followit, har varit fortsatt stabilt i inledningen på det andra kvartalet. Followit har haft stora förluster de senaste tre åren. Med kraftigt minskad orderingång som en följd av coronapandemin fattades beslutet att försätta bolaget i konkurs.

Med Nordbutiker inkluderat uppgick Seafires organiska tillväxt till 5% vilket är vårt mål. EBITDA marginalen blev 8,7%, något under målet på 10%. Med det förlustgenererande Followit exkluderat uppnåddes en EBITDA marginal på 10,7%. Genom konsolideringen av koncernen, efter avvecklingen av Followit, är vi starkare och mer fokuserade för att hantera en utmanande och osäker marknad. Inledningen på andra kvartalet är stabil och positiv för samtliga bolag förutom Hedén, det minsta bolaget i koncernen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på www.seafireab.com

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com,tel. +46 70 749 56 59

Denna information är sådan som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 28 april 2020 kl 10.00.

KORT OM SEAFIRE

Seafire är en företagsgrupp inom industri, handel och tjänster som förvärvar och utvecklar småbolag i Sverige. Bolaget etablerades 2016 och fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med fem bolag och en omsättning på över 200 msek proforma. För mer information, besök www.seafireab.com. Kontaktuppgifter till Certified Advisor Eminova Fondkommission AB, tel +46 8 684 211 00, info@eminova.se.