17:46:49 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFinans
IndustriInvesteringar
Seafire är ett investmentbolag. Bolaget ämnar vara en långsiktig ägare med fokus på delaktighet inom det operationella arbetet hos vardera förvärv. Störst fokus återfinns inom utvecklandet av potentiella tillväxtbolag verksamma inom IT-sektorn. Verksamheten samt investeringarna återfinns huvudsakligen runtom den nordiska hemmamarknaden. Bolaget grundades under 2016 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-23 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-02-23 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-29 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-20 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2018-04-19 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-19 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-03-20 Split SEAF 50:1
2012-10-25 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-09-28 15-6 2012
2012-06-04 Extra Bolagsstämma 2012
2012-04-30 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2012-04-27 Årsstämma 2012
2012-04-27 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-27 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-19 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-18 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-29 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2010-08-09 Split SEAF 100:1
2010-04-22 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2009-04-21 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2008-04-18 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2007-05-22 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2006-06-01 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2020-10-22 10:30:00
JULI - SEPTEMBER 2020
 • Nettoomsättningen ökade med 17% till 53,3 Mkr (45,7)
 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar ökade med 93% till 7,0 Mkr (3,6)
 • Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar ökade med 335% till 4,8 Mkr (1,1)
 • Resultatet efter skatt ökade till 0,9 Mkr (-3,5)
 • Resultat per aktie ökade till 0,09 kr (-0,37)
JANUARI - SEPTEMBER 2020
 • Nettoomsättningen ökade med 32% till 173,0 Mkr (130,7)

 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar ökade med 140% till 24,9 Mkr (10,4)

 • Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar ökade med 183% till 12,6 Mkr (4,5). Resultatet är belastat med nedskrivning av goodwill för Followit på 5,6 Mkr. EBIT justerat för nedskrivningen av goodwill uppgick till 18,2 Mkr.
 • Resultatet efter skatt ökade till 2,6 Mkr (-4,0)
 • Resultat per aktie[ ]ökade till 0,27 kr (-0,43)
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
 • Den 21 september 2020 ingick Seafire avtal om att förvärva samtliga aktier i Ludafarm AB för 24 Mkr med justering för rörelsekapitalbindningen och en rörlig tilläggsköpeskilling om 50% av EBIT över 4 Mkr under åren 2020 till 2022 vilken förväntas uppgå till cirka 3 Mkr. Ludafarm utvecklar, marknadsför och säljer övervakningsteknologi för lantbruk, fordon och industriella kunder. Bolaget omsatte 34 Mkr med ett rörelseresultat efter avskrivningar om cirka 6 Mkr under 2019. 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

· Den 1 oktober 2020 slutfördes förvärvet av Ludafarm AB. Tillträdet skedde i enlighet med det avtal Seafire tecknat om förvärv av Ludafarm.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på Seafireab.com/finansiell information (http://seafireab.com/investerare/finansiell-information/)

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com,tel. +46 70 749 56 59

Denna information är sådan som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2020, kl 10.30

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp inom industri, handel och tjänster som förvärvar och utvecklar småbolag i Sverige. Bolaget etablerades 2016 och fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med fem bolag och en omsättning på ca 230 msek. För mer information, besök www.seafireab.com. Kontaktuppgifter till Certified Advisor Eminova Fondkommission AB, tel +46 8 684 211 00, info@eminova.se.