17:03:13 Europe / Stockholm

SEB

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-16 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-24 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-20 Ordinarie utdelning SEB A 8.50 SEK
2024-03-20 Bonusutdelning SEB A 3
2024-03-20 Ordinarie utdelning SEB C 8.50 SEK
2024-03-20 Bonusutdelning SEB C 3
2024-03-19 Årsstämma 2024
2024-01-25 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-05 Ordinarie utdelning SEB C 6.75 SEK
2023-04-05 Ordinarie utdelning SEB A 6.75 SEK
2023-04-04 Årsstämma 2023
2023-01-26 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-26 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-14 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-23 Ordinarie utdelning SEB A 6.00 SEK
2022-03-23 Ordinarie utdelning SEB C 6.00 SEK
2022-03-22 Årsstämma 2022
2022-01-27 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-15 Bonusutdelning SEB A 4.1
2021-11-15 Bonusutdelning SEB C 4.1
2021-11-12 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-20 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-15 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-31 Ordinarie utdelning SEB A 4.10 SEK
2021-03-31 Ordinarie utdelning SEB C 4.10 SEK
2021-03-30 Årsstämma 2021
2021-01-27 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-15 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-30 Ordinarie utdelning SEB A 0.00 SEK
2020-06-30 Ordinarie utdelning SEB C 0.00 SEK
2020-06-29 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-01-29 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-12 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-30 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-27 Ordinarie utdelning SEB A 6.00 SEK
2019-03-27 Ordinarie utdelning SEB C 6.00 SEK
2019-03-27 Bonusutdelning SEB C 0.5
2019-03-27 Bonusutdelning SEB A 0.5
2019-03-26 Årsstämma 2019
2019-01-30 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-30 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-27 Ordinarie utdelning SEB A 5.75 SEK
2018-03-27 Ordinarie utdelning SEB C 5.75 SEK
2018-03-26 Årsstämma 2018
2018-01-31 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-14 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-29 Ordinarie utdelning SEB C 5.50 SEK
2017-03-29 Ordinarie utdelning SEB A 5.50 SEK
2017-03-28 Årsstämma 2017
2017-02-01 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-20 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-14 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-23 Ordinarie utdelning SEB A 5.25 SEK
2016-03-23 Ordinarie utdelning SEB C 5.25 SEK
2016-03-22 Årsstämma 2016
2016-02-04 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-21 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-23 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-26 Ordinarie utdelning SEB A 4.75 SEK
2015-03-26 Ordinarie utdelning SEB C 4.75 SEK
2015-03-25 Årsstämma 2015
2015-01-29 Bokslutskommuniké 2014
2014-12-10 Analytiker möte 2014
2014-11-25 15-7 2014
2014-10-23 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-14 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-25 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-26 Ordinarie utdelning SEB C 4.00 SEK
2014-03-26 Ordinarie utdelning SEB A 4.00 SEK
2014-03-25 Årsstämma 2014
2014-02-05 Bokslutskommuniké 2013
2013-12-11 Analytiker möte 2013
2013-12-09 Extra Bolagsstämma 2013
2013-10-24 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-15 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-12 15-7 2013
2013-04-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-22 Ordinarie utdelning SEB A 2.75 SEK
2013-03-22 Ordinarie utdelning SEB C 2.75 SEK
2013-03-21 Årsstämma 2013
2013-01-31 Bokslutskommuniké 2012
2012-12-20 15-7 2012
2012-10-25 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-16 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-30 Ordinarie utdelning SEB C 1.75 SEK
2012-03-30 Ordinarie utdelning SEB A 1.75 SEK
2012-03-29 Årsstämma 2012
2012-02-14 Analytiker möte 2012
2012-02-07 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-27 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-14 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-03-30 Årsstämma 2011
2011-03-25 Ordinarie utdelning SEB A 1.50 SEK
2011-03-25 Ordinarie utdelning SEB C 1.50 SEK
2011-03-03 Kvartalsrapport 2011-Q1
2010-05-12 Ordinarie utdelning SEB C 1.00 SEK
2010-05-12 Ordinarie utdelning SEB A 1.00 SEK
2010-05-11 Årsstämma 2010
2010-02-10 Bokslutskommuniké 2009
2009-03-09 Ordinarie utdelning SEB C 0.00 SEK
2009-03-09 Ordinarie utdelning SEB A 0.00 SEK
2009-03-07 Ordinarie utdelning SEB C 0.00 SEK
2009-03-07 Ordinarie utdelning SEB A 0.00 SEK
2008-04-09 Ordinarie utdelning SEB C 6.50 SEK
2008-04-09 Ordinarie utdelning SEB A 6.50 SEK
2007-03-29 Ordinarie utdelning SEB A 6.00 SEK
2007-03-29 Ordinarie utdelning SEB C 6.00 SEK
2006-04-05 Ordinarie utdelning SEB C 4.75 SEK
2006-04-05 Ordinarie utdelning SEB A 4.75 SEK
2005-04-14 Ordinarie utdelning SEB C 4.35 SEK
2005-04-14 Ordinarie utdelning SEB A 4.35 SEK

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorFinans
IndustriStorbank
SEB är en nordisk finansiell koncern. Banken erbjuder kunder i Norden och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra relaterade finansiella tjänster. I de nordiska länderna innehar verksamheten en stark inriktning mot företagsaffärer, sparande och investment banking. Banken har även kontor i Nordamerika och Asien för att fungera som en mellanhand mellan investerare och den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
2023-03-02 06:30:00

SEB:s Sparbarometer för fjärde kvartalet 2022

De svenska hushållens bruttoförmögenhet rasade med drygt 2 000 miljarder kronor under 2022. Under årets sista kvartal stabiliserades förmögenhetsutvecklingen något när de finansiella marknaderna återhämtade sig. Kombinationen av fortsatt stigande skulder och en försiktig ökning av tillgångssidan fick hushållens skuldkvot att stiga för fjärde kvartalet i rad. Samtidigt slog ett högre ränteläge igenom på hushållens räntekvot. Det visar SEB:s Sparbarometer för fjärde kvartalet 2022.

Under 2022 föll hushållens bruttoförmögenhet med 2 055 miljarder kronor. En kraftig börsturbulens och fallande bostadspriser pressade ner förmögenheten, som under årets sista kvartal stabiliserades och hamnade på 26 486 miljarder kronor. Under det fjärde kvartalet minskade nettoförmögenheten med 14 miljarder kronor (-0,1 procent) och uppgick vid utgången av året till 21 269 miljarder kronor. Den sidledes utvecklingen drevs av ökade aktietillgångar (+5,8 procent) samtidigt som fastighetstillgångarna minskade (-4,5 procent). Hushållens nysparande uppgick till 76 miljarder kronor, vilket innebär att hushållen sparat drygt 406 miljarder kronor de senaste 12 månaderna.

- Under 2022 skiftade det ekonomiska klimatet kraftigt, vilket fick ett tydligt genomslag på hushållens förmögenhet som föll med över 2 000 miljarder kronor. Det är en nedgång som motsvarar drygt en tredjedel av hela den svenska ekonomin. Trots ett turbulent år fortsatte hushållen att nyspara under det fjärde kvartalet, om än i lägre utsträckning i takt med att utgifterna ökar, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållens skulder
Under det fjärde kvartalet ökade hushållens skulder med 17 miljarder kronor eller 0,3 procent, vilket är den lägsta skuldökningstakten under hela Sparbarometerns historia. Den genomsnittliga ökningstakten för de tio senaste åren är 1,4 procent. På årsbasis sjönk ökningstakten jämfört med föregående kvartal, från 5,2 procent till 3,7 procent. Bostadslånen ökade med 0,4 procent samtidigt som studielånen ökade med 1,4 procent. Övriga lån minskade med 0,6 procent medan konsumtionslånen minskade med 0,4 procent. Bostadslånen står för nästan 80 procent av hushållens samlade skulder. Räntekvoten, som visar hushållens räntekostnader som andel av disponibel inkomst, ökade markant under kvartalet och steg från 4,7 procent till 5,5 procent.

- En stor andel av hushållen har rörliga bolåneräntor, vilket gör att Riksbankens höjningar får ganska stort genomslag på hushållens ränteutgifter. Räntekvoten är nu på den högsta nivån sedan 2014 och blickar vi mot våren talar det mesta för att hushållen kommer att få det tuffare när Riksbanken väntas höja ytterligare innan det stabiliseras mot hösten, säger Américo Fernández.
 

Kv4 2022 Miljarder kronor*
Ingående värde 26 483
Förändring räntetillgångar +60
Förändring aktietillgångar +506
Förändring fastighetstillgångar -562
      Varav nysparande +76
Utgående värde 26 486
Skulder -5 217
Nettotillgångar 21 269

*Avrundade siffror vilken kan bidra till differens i summering av tabell

Fördelning av hushållens tillgångar Miljarder kronor Förändring i procent
Räntetillgångar 5 175 +1,2
Aktietillgångar 9 261 +5,8
Fastighetstillgångar 12 051 -4,5