05:23:27 Europe / Stockholm

SEB

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-16 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-24 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-19 Årsstämma 2024
2024-01-25 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-05 Ordinarie utdelning SEB C 6.75 SEK
2023-04-05 Ordinarie utdelning SEB A 6.75 SEK
2023-04-04 Årsstämma 2023
2023-01-26 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-26 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-14 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-23 Ordinarie utdelning SEB C 6.00 SEK
2022-03-23 Ordinarie utdelning SEB A 6.00 SEK
2022-03-22 Årsstämma 2022
2022-01-27 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-15 Bonusutdelning SEB C 4.1
2021-11-15 Bonusutdelning SEB A 4.1
2021-11-12 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-20 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-15 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-31 Ordinarie utdelning SEB A 4.10 SEK
2021-03-31 Ordinarie utdelning SEB C 4.10 SEK
2021-03-30 Årsstämma 2021
2021-01-27 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-15 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-30 Ordinarie utdelning SEB A 0.00 SEK
2020-06-30 Ordinarie utdelning SEB C 0.00 SEK
2020-06-29 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-01-29 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-12 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-30 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-27 Ordinarie utdelning SEB C 6.00 SEK
2019-03-27 Ordinarie utdelning SEB A 6.00 SEK
2019-03-27 Bonusutdelning SEB A 0.5
2019-03-27 Bonusutdelning SEB C 0.5
2019-03-26 Årsstämma 2019
2019-01-30 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-30 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-27 Ordinarie utdelning SEB A 5.75 SEK
2018-03-27 Ordinarie utdelning SEB C 5.75 SEK
2018-03-26 Årsstämma 2018
2018-01-31 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-14 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-29 Ordinarie utdelning SEB C 5.50 SEK
2017-03-29 Ordinarie utdelning SEB A 5.50 SEK
2017-03-28 Årsstämma 2017
2017-02-01 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-20 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-14 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-23 Ordinarie utdelning SEB C 5.25 SEK
2016-03-23 Ordinarie utdelning SEB A 5.25 SEK
2016-03-22 Årsstämma 2016
2016-02-04 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-21 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-23 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-26 Ordinarie utdelning SEB C 4.75 SEK
2015-03-26 Ordinarie utdelning SEB A 4.75 SEK
2015-03-25 Årsstämma 2015
2015-01-29 Bokslutskommuniké 2014
2014-12-10 Analytiker möte 2014
2014-11-25 15-7 2014
2014-10-23 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-14 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-25 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-26 Ordinarie utdelning SEB A 4.00 SEK
2014-03-26 Ordinarie utdelning SEB C 4.00 SEK
2014-03-25 Årsstämma 2014
2014-02-05 Bokslutskommuniké 2013
2013-12-11 Analytiker möte 2013
2013-12-09 Extra Bolagsstämma 2013
2013-10-24 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-15 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-12 15-7 2013
2013-04-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-22 Ordinarie utdelning SEB A 2.75 SEK
2013-03-22 Ordinarie utdelning SEB C 2.75 SEK
2013-03-21 Årsstämma 2013
2013-01-31 Bokslutskommuniké 2012
2012-12-20 15-7 2012
2012-10-25 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-16 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-30 Ordinarie utdelning SEB A 1.75 SEK
2012-03-30 Ordinarie utdelning SEB C 1.75 SEK
2012-03-29 Årsstämma 2012
2012-02-14 Analytiker möte 2012
2012-02-07 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-27 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-14 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-03-30 Årsstämma 2011
2011-03-25 Ordinarie utdelning SEB C 1.50 SEK
2011-03-25 Ordinarie utdelning SEB A 1.50 SEK
2011-03-03 Kvartalsrapport 2011-Q1
2010-05-12 Ordinarie utdelning SEB C 1.00 SEK
2010-05-12 Ordinarie utdelning SEB A 1.00 SEK
2010-05-11 Årsstämma 2010
2010-02-10 Bokslutskommuniké 2009
2009-03-09 Ordinarie utdelning SEB A 0.00 SEK
2009-03-09 Ordinarie utdelning SEB C 0.00 SEK
2009-03-07 Ordinarie utdelning SEB A 0.00 SEK
2009-03-07 Ordinarie utdelning SEB C 0.00 SEK
2008-04-09 Ordinarie utdelning SEB C 6.50 SEK
2008-04-09 Ordinarie utdelning SEB A 6.50 SEK
2007-03-29 Ordinarie utdelning SEB A 6.00 SEK
2007-03-29 Ordinarie utdelning SEB C 6.00 SEK
2006-04-05 Ordinarie utdelning SEB A 4.75 SEK
2006-04-05 Ordinarie utdelning SEB C 4.75 SEK
2005-04-14 Ordinarie utdelning SEB C 4.35 SEK
2005-04-14 Ordinarie utdelning SEB A 4.35 SEK

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorFinans
IndustriStorbank
SEB är en nordisk finansiell koncern. Banken erbjuder kunder i Norden och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra relaterade finansiella tjänster. I de nordiska länderna innehar verksamheten en stark inriktning mot företagsaffärer, sparande och investment banking. Banken har även kontor i Nordamerika och Asien för att fungera som en mellanhand mellan investerare och den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
2023-06-01 06:30:00

SEB:s Sparbarometer för första kvartalet 2023
De svenska hushållens brutto- och nettoförmögenhet ökade under det första kvartalet 2023. Uppgången beror på en positiv utveckling på de finansiella marknaderna samt ett ökat nysparande. Kombinationen av försiktigt stigande skulder och en starkare tillgångssida fick hushållens skuldkvot att sjunka något under kvartalet. Samtidigt fortsatte det höga ränteläget att slå igenom på hushållens räntekvot. Det visar SEB:s Sparbarometer för första kvartalet 2023.

Hushållens nettoförmögenhet ökade under det första kvartalet med 182 miljarder kronor (+0,9 procent) och uppgick vid utgången av kvartalet till 21 418 miljarder kronor. Värdet på hushållens bruttoförmögenhet steg med 186 miljarder kronor till 26 639 miljarder kronor. Uppgången drevs av ökade aktietillgångar (+4,9 procent) och räntetillgångar (+0,6 procent), medan fastighetstillgångarna minskade (-2,5 procent). Hushållens nysparande uppgick till 102 miljarder kronor, vilket innebär att hushållen sparat drygt 413 miljarder kronor de senaste 12 månaderna.

- Med en stark börsutveckling i ryggen steg hushållens aktietillgångar med nästan 500 miljarder kronor under det första kvartalet. Det finns dock två sidor av sparmyntet. Den andra sidan visar att hushållen fortsätter att dränera sitt kontosparande. Det är dels en effekt av att riskaptiten börjat återvända till förmån för fond- och aktiesparande, och dels en effekt av att hushållen parerar högre levnadskostnader, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållens skulder
Under det första kvartalet ökade hushållens skulder med 4 miljarder kronor (+0,1 procent), vilket är den lägsta skuldökningstakten under hela Sparbarometerns historia. Den genomsnittliga ökningstakten för de senaste tio åren är 1,4 procent. På årsbasis avtog ökningstakten jämfört med föregående kvartal, från 3,7 procent till 2,4 procent. Bostadslånen ökade med 0,2 procent samtidigt som studielånen ökade med 2,4 procent. Övriga lån minskade med 0,6 procent medan konsumtionslånen minskade med 1,8 procent. Bostadslånen står för nästan 80 procent av hushållens samlade skulder. Räntekvoten, som visar hushållens räntekostnader som andel av disponibel inkomst, ökade under kvartalet från 5,5 procent till 6,2 procent.

- Riksbankens räntehöjningar gräver allt djupare hål i hushållens plånböcker. Räntekvoten har under de senaste 12 månaderna gått från 3,6 till 6,2 procent. Det har lett till en rejäl avmattning på bostadsmarknaden men också satt sina tydliga spår i hushållens vilja och möjlighet att belåna sig. Skuldökningstakten var närmast noll under första kvartalet och sedan dess har Riksbanken hunnit höja styrräntan igen med ytterligare en höjning i sikte innan sommaren. Det talar för att vi nästa kvartal kan få se den första negativa skuldökningstakten som någonsin uppmätts hos hushållen, säger Américo Fernández.
 

Kv1 2023 Miljarder kronor*
Ingående värde 26 453
Förändring räntetillgångar +32
Förändring aktietillgångar +456
Förändring fastighetstillgångar -302
      Varav nysparande +102
Utgående värde 26 639
Skulder -5 221
Nettotillgångar 21 418

*Avrundade siffror vilken kan bidra till differens i summering av tabell.

Fördelning av hushållens tillgångar Miljarder kronor Förändring i procent
Räntetillgångar 5 191 +0,6
Aktietillgångar 9 701 +4,9
Fastighetstillgångar 11 747 -2,5