22:14:46 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-06-05 Bokslutskommuniké 2025
2025-03-14 Kvartalsrapport 2025-Q3
2024-12-12 Kvartalsrapport 2025-Q2
2024-09-11 X-dag ordinarie utdelning SECT B 0.00 SEK
2024-09-10 Årsstämma 2025
2024-09-06 Kvartalsrapport 2025-Q1
2024-06-05 Bokslutskommuniké 2024
2024-03-08 Kvartalsrapport 2024-Q3
2023-12-15 Kvartalsrapport 2024-Q2
2023-10-09 Inlösen SECT B 1.1
2023-09-08 X-dag ordinarie utdelning SECT B 0.00 SEK
2023-09-07 Årsstämma 2024
2023-09-05 Kvartalsrapport 2024-Q1
2023-06-02 Bokslutskommuniké 2023
2023-03-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2022-12-16 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-10-10 Inlösen SECT B 1
2022-09-09 X-dag ordinarie utdelning SECT B 0.00 SEK
2022-09-08 Årsstämma 2023
2022-09-02 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-06-03 Bokslutskommuniké 2022
2022-03-09 Kvartalsrapport 2022-Q3
2021-12-10 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-10-18 Inlösen SECT B 0.9
2021-09-24 Split SECT B 1:5
2021-09-15 X-dag ordinarie utdelning SECT B 0.00 SEK
2021-09-14 Årsstämma 2022
2021-09-03 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-06-02 Bokslutskommuniké 2021
2021-03-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2020-11-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-10-05 Inlösen SECT B 4.5
2020-09-09 X-dag ordinarie utdelning SECT B 0.00 SEK
2020-09-08 Årsstämma 2021
2020-09-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-06-03 Bokslutskommuniké 2020
2020-03-04 Kvartalsrapport 2020-Q3
2019-11-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-10-02 Inlösen SECT B 4.5
2019-09-06 X-dag ordinarie utdelning SECT B 0.00 SEK
2019-09-05 Årsstämma 2020
2019-09-03 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-05-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-03-06 Kvartalsrapport 2019-Q3
2018-12-07 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-10-03 Inlösen SECT B 4.5
2018-09-07 X-dag ordinarie utdelning SECT B 0.00 SEK
2018-09-06 Årsstämma 2019
2018-09-04 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-05-29 Bokslutskommuniké 2018
2018-03-12 Kvartalsrapport 2018-Q3
2017-12-08 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-10-02 Inlösen SECT B 4.5
2017-09-14 X-dag ordinarie utdelning SECT B 0.00 SEK
2017-09-13 Årsstämma 2018
2017-09-12 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-05-30 Bokslutskommuniké 2017
2017-03-07 Kvartalsrapport 2017-Q3
2016-12-07 Kvartalsrapport 2017-Q2
2016-10-04 Inlösen SECT B 4.5
2016-09-07 X-dag ordinarie utdelning SECT B 0.00 SEK
2016-09-06 Årsstämma 2017
2016-09-05 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-05-31 Bokslutskommuniké 2016
2016-03-08 Kvartalsrapport 2016-Q3
2015-12-08 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-09-28 Inlösen SECT B 4.5
2015-09-15 Kapitalmarknadsdag 2015
2015-09-08 X-dag ordinarie utdelning SECT B 0.00 SEK
2015-09-07 Årsstämma 2016
2015-09-07 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-06-03 Bokslutskommuniké 2015
2015-03-10 Kvartalsrapport 2015-Q3
2014-12-09 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-09-25 Inlösen SECT B 4.5
2014-09-09 X-dag ordinarie utdelning SECT B 0.00 SEK
2014-09-08 Årsstämma 2015
2014-09-08 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-05-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-03-04 Kvartalsrapport 2014-Q3
2013-12-10 Kvartalsrapport 2014-Q2
2013-09-10 Kvartalsrapport 2014-Q1
2013-07-11 Inlösen SECT B 4.5
2013-06-28 X-dag ordinarie utdelning SECT B 0.00 SEK
2013-06-27 Årsstämma 2013
2013-05-29 Bokslutskommuniké 2013
2013-05-28 Bokslutskommuniké 2012
2013-05-28 Analytiker möte 2013
2013-03-06 Kapitalmarknadsdag 2013
2013-03-05 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-12-04 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-09-04 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-07-12 Inlösen SECT B 5
2012-06-29 X-dag ordinarie utdelning SECT B 0.00 SEK
2012-06-28 Årsstämma 2011
2012-05-22 Analytiker möte 2011
2012-05-21 Bokslutskommuniké 2011
2012-03-05 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-12-06 15-7 2011
2011-12-05 Inlösen SECT B 5
2011-12-04 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-11-23 X-dag ordinarie utdelning SECT B 0.00 SEK
2011-11-22 Extra Bolagsstämma 2011
2011-09-04 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-24 Bokslutskommuniké 2010
2011-03-08 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-01 X-dag ordinarie utdelning SECT B 0.00 SEK
2010-06-30 Årsstämma 2010
2010-05-25 Bokslutskommuniké 2009
2010-03-16 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-12-08 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-09-14 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-06-29 X-dag ordinarie utdelning SECT B 0.00 SEK
2009-06-26 Årsstämma 1
2008-06-26 X-dag ordinarie utdelning SECT B 0.50 SEK
2007-06-29 X-dag ordinarie utdelning SECT B 0.50 SEK
2006-06-29 X-dag ordinarie utdelning SECT B 0.50 SEK
2000-08-11 Split SECT B 1:3

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Sectra är verksamt inom säkerhetslösningar. Störst affärsinriktning återfinns inom medicinteknik och cybersäkerhet. Bolaget utvecklar IT-lösningar som används bland sjukhus, institut och myndigheter på global nivå för hantering av kritisk infrastruktur samt känslig datainformation. Störst verksamhet återfinns inom den europeiska marknaden, där lösningarna säljs via flertalet dotterbolag. Sectra grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping.
2024-06-05 08:15:00

Pressmeddelande - Linköping den 5 juni, 2024 - Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra  (https://sectra.com/)(STO: SECT B) redovisar att samtliga verksamhetsområden växer och koncernens omsättning för fjärde kvartalet överträffar tidigare toppnoteringar. Snabbast ökar återkommande intäkter från molntjänster, vilket visar att transformationen till att leverera tjänster går framåt i rask takt. Årsstämman 2024 föreslås besluta om att 1,10 SEK per aktie överförs till aktieägarna genom ett inlösenprogram.

Räkenskapsåret 2023/2024
 • Den kontrakterade orderingången ökade med 34,3 procent till 6 223,5 MSEK (4 635,7), varav 3 219,4 MSEK (2 606,5) avser garanterad orderingång.
 • Nettoomsättningen ökade med 26,1 procent till 2 963,6 MSEK (2 350,8). Givet oförändrade valutakurser var ökningen 23,0 procent. Av nettoomsättningen avser 1 724,9 MSEK (1 359,9) återkommande intäkter, en ökning med 26,8 procent. Baserat på oförändrade valutakurser var ökningen 23,7 procent. Återkommande intäkter från molntjänster ökade med 55,9 procent till 396,9 MSEK (254,6).
 • Rörelseresultatet ökade med 13,6 procent till 517,8 MSEK (455,7), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 17,5 procent (19,4). Givetoförändrade valutakurser ökade rörelseresultatet med 8,0 procent.
 • Periodens resultat uppgick till 428,4 MSEK (375,0).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 326,3 MSEK (440,5).
 • Styrelsen och vd förslår att årsstämman 2024 beslutar att överföra 1,10 SEK (1,10) till aktieägarna genom ett inlösenprogram.
Kvartal 4: februari - april 2024
 • Den kontrakterade orderingången minskade med 24,4 procent till 896,9 MSEK (1 186,9), varav 762,3 MSEK (811,6) avser garanterad orderingång. Av den garanterade orderingången har 26 procent intäktsförts under kvartalet och ytterligare 27-37 procent bedöms avse intäkter inom 12 månader efter kvartalets utgång.
 • Nettoomsättningen ökade med 23,9 procent till 898,1 MSEK (724,7). Givet oförändrade valutakurser var ökningen 21,0 procent. Av nettoomsättningen avser 463,5 MSEK (376,6) återkommande intäkter, en ökning med 23,1 procent. Baserat på oförändrade valutakurser var ökningen 20,0 procent. Återkommande intäkter från molntjänster ökade med 56,1 procent till 113,8 MSEK (72,9).
 • Rörelseresultatet ökade med 0,3 procent till 197,4 MSEK (196,8), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 22,0 procent (27,2). Givet oförändrade valutakurser minskade rörelseresultatet med 4,7 procent. I utfallet ingår nedskrivning av goodwill och balanserade utvecklingsutgifter. Exklusive dessa poster uppgick rörelseresultatet till 203,5 MSEK (196,8).
 • Periodens resultat uppgick till 158,5 MSEK (154,6).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 133,7 MSEK (382,2).


Kommentar från Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
- På Sectra prioriterar vi långsiktig resultatutveckling framför kortsiktiga marginalökningar. Långsiktigheten och nära kundrelationer har gett bra utveckling genom åren, så även under 2023/2024. Vi har bland annat vunnit många långa och stora kundkontrakt, både inom säker kommunikation och medicinsk IT.
- Sectra är mitt i en mycket stor omställning av affärsmodell inom vårt största verksamhetsområde Imaging IT Solutions. Vi går från försäljning av licenser till tjänsteförsäljning, vilket gör att intäkter sprids över längre tid. På kort sikt belastar detta såväl omsättnings- som vinsttillväxt. Trots det blev årets resultat bra, mycket drivet av framgångar i USA och Storbritannien samt stora förbättringar inom Secure Communications. Samtliga affärsområden växer med positivt resultat.
- Jag är stolt över vad vi uppnått hittills och vill utrycka min stora tacksamhet till alla våra kunder, medarbetare, partners och aktieägare för det förtroende och stöd ni ger Sectra. Tillsammans bidrar vi till att skapa värde för såväl enskilda patienter och tjänstemän som för samhället i stort.

Läs bifogad bokslutskommuniké för ytterligare vd-kommentarer och information. 

Presentation av delårsrapporten 
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, tillsammans med Jessica Holmquist, CFO Sectra AB, presenterar den finansiella rapporten och besvarar frågor. Presentationen hålls på engelska.
Tid: 5 juni 2024, kl. 10:00
Följ live eller lyssna på inspelning i efterhand: https://investor.sectra.com/q4report2324

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2024, kl. 08:15.