11:32:01 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-23 Ordinarie utdelning SEDANA 0.00 SEK
2024-05-22 Årsstämma 2024
2024-04-25 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-21 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-17 Ordinarie utdelning SEDANA 0.00 SEK
2023-05-16 Årsstämma 2023
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-21 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Ordinarie utdelning SEDANA 0.00 SEK
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-04 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-26 Split SEDANA 1:4
2021-05-11 Ordinarie utdelning SEDANA 0.00 SEK
2021-05-10 Årsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-20 Ordinarie utdelning SEDANA 0.00 SEK
2020-05-19 Årsstämma 2020
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-05 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-13 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-29 Ordinarie utdelning SEDANA 0.00 SEK
2019-05-28 Årsstämma 2019
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-23 Ordinarie utdelning SEDANA 0.00 SEK
2018-05-22 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-22 Årsstämma 2018
2018-03-27 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Sedana Medical är verksamt inom medicinteknik. Bolaget arbetar idag med AnaConDa-teknologi, vilket innefattar transformeringen av flytande vätska till gas. Tekniken används vanligtvis för intensivvårdspatienter vid nedsövning och skiljer sig gentemot den traditionella behandlingen som tidigare utgetts intravenöst med läkemedel. Bolaget har sitt huvudkontor i Danderyd.
2023-09-29 08:00:00

Sedana Medical AB (publ) tillkännager att amerikanska patentverket (US Patent and Trademark Office) har beviljat Sedana Medical ett patent för den medicintekniska produkten Sedaconda ACD-S (US Patent No. 11,707,593 B2). Patentet löper till 2037.

Sedaconda ACD-S är huvudprodukten i Sedana Medicals behandling för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter på intensivvårdsavdelningar (IVA). Med en uppskattad marknadspotential på 10-12 miljarder kronor utgör USA Sedana Medicals klart största potentiella marknad. Bolaget genomför för närvarande det kliniska fas III-programmet INSPiRE-ICU med en plan att ansöka om marknadsgodkännande (New Drug Application, NDA) hos amerikanska läkemedelsverket FDA under Q1 2025. Utvecklingsprogrammet har erhållit Fast Track Designation från FDA.

"Sedaconda ACD utgör kärnan i Sedana Medicals innovativa lösning för inhalationssedering. Jag är mycket nöjd att amerikanska patentverket har beviljat vår huvudprodukt långsiktigt patentskydd i vår viktigaste framtida marknad", säger Johannes Doll, VD för Sedana Medical.

Sedaconda ACD (eng. Anaesthetic Conserving Device) erbjuder effektiv förgasning av inhalationsanastetikan för leverans till patienten, samt reflektion av läkemedlet vid utandning vilket reducerar konsumtionen. Sedaconda ACD är även en väldigt effektiv värme- och fuktväxlare (HME) och innehåller ett bakterie- och virusfilter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Doll, VD, 076-303 66 66
Johan Spetz, CFO, 0730-36 37 89
ir@sedanamedical.com

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) är en pionjär inom medicinteknik och läkemedel med fokus på inhalationssedering för att förbättra patientens liv under och efter sedering. Genom kombinationen av den medicintekniska produkten Sedaconda ACD och läkemedlet Sedaconda (isofluran), tillhandahåller Sedana Medical inhalationssedering för mekaniskt ventilerade patienter i intensivvård.

Sedana Medical har direktförsäljning i Benelux, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Norden och Spanien. I andra delar av Europa liksom i Asien, Australien, Kanada och Syd- och Centralamerika arbetar företaget med externa distributörer.

Sedana Medical grundades 2005, är noterat på Nasdaq Stockholm (SEDANA) och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.