10:24:48 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-08-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-05-17 Extra Bolagsstämma 2023
2023-02-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-11-24 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2022-11-23 Årsstämma 2023
2022-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-08-30 Bokslutskommuniké 2022
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-02-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-11-25 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2021-11-24 Årsstämma 2022
2021-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-08-31 Bokslutskommuniké 2021
2021-05-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-02-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-11-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-11-26 Årsstämma 2021
2020-11-26 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2020-08-27 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-02-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-11-21 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2019-11-20 Årsstämma 2020
2019-11-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-08-29 Bokslutskommuniké 2019

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
SelectImmune Pharma är ett läkemedelsbolag. Bolaget ämnar utveckla läkemedelskandidater med fokus på endogena inflammatoriska medel och bakteriemolekyler. Produkterna är inriktade mot att förstärka immunsystemet och används huvudsakligen för behandling av infektionssjukdomar, samt kronisk inflammation. Bolaget grundades år 2017 och innehar störst verksamhet inom den nordiska marknaden.
2023-05-17 20:21:59

Vid extra bolagsstämma i SelectImmune Pharma AB, org.nr. 559104-6874, ("SelectImmune Pharma" eller "Bolaget") den 17 maj 2023 fattades följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman samt fullständiga förslag till beslut som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.selectimmune.com.

Beslut om godkännande av fusionsplan

Stämman beslutade att godkänna den fusionsplan som styrelserna för Hamlet Pharma AB ("Hamlet") och SelectImmune Pharma AB gemensamt antog den 31 mars 2023. Fusionsplanen registrerades hos Bolagsverket den 4 april 2023 och kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar den 6 april 2023. Enligt fusionsplanen ska fusionen ske genom absorption med Bolaget som övertagande bolag och SelectImmune som överlåtande bolag. Enligt fusionsplanen har utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts till att en A-aktie i SelectImmune berättigar innehavaren till 0,8 A-aktier i Hamlet Pharma och en B-aktie i SelectImmune berättigar innehavaren till 0,8 B-aktier i Hamlet Pharma ("Fusionsvederlaget"). Fusionen förväntas registreras av Bolagsverket under tredje kvartalet 2023, och resulterar i upplösningen av SelectImmune, varigenom alla SelectImmunes tillgångar och skulder kommer att övergå till Hamlet Pharma. Redovisning av Fusionsvederlaget kommer att ske efter Bolagsverkets registrering av fusionen.

Malmö i maj 2023

SelectImmune Pharma AB

Styrelsen