09:28:19 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-08-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-05-17 Extra Bolagsstämma 2023
2023-02-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-11-24 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2022-11-23 Årsstämma 2023
2022-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-08-30 Bokslutskommuniké 2022
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-02-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-11-25 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2021-11-24 Årsstämma 2022
2021-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-08-31 Bokslutskommuniké 2021
2021-05-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-02-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-11-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-11-26 Årsstämma 2021
2020-11-26 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2020-08-27 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-02-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-11-21 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2019-11-20 Årsstämma 2020
2019-11-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-08-29 Bokslutskommuniké 2019

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
SelectImmune Pharma är ett läkemedelsbolag. Bolaget ämnar utveckla läkemedelskandidater med fokus på endogena inflammatoriska medel och bakteriemolekyler. Produkterna är inriktade mot att förstärka immunsystemet och används huvudsakligen för behandling av infektionssjukdomar, samt kronisk inflammation. Bolaget grundades år 2017 och innehar störst verksamhet inom den nordiska marknaden.
2022-11-11 13:49:05

Aktieägare, som vid tidpunkten för detta pressmeddelande totalt representerar mer än 50 procent av samtliga röster, har ändrat sitt tidigare förslag till kommande årsstämma den 23 november angående val av ordförande vid stämman, styrelse, revisor, samt arvode till styrelse och revisor (punkterna 2 och 10-15) till följande förslag.

Till stämmans ordförande föreslås Jan Zetterberg som är bolagets jurist. Vidare föreslås fem styrelseledamöter utan suppleant. Arvode till styrelsens ordförande utgår ej, fast arvode om 75 000 kr utgår för övriga externa styrelseledamöter, revisorsarvode är enligt godkänd proposition, omval av Catharina Svanborg (ordförande), Helena Lomberg, Carl-Johan Wachtmeister och Gabriela Godaly och val av Magnus Nylén till ny styrelseledamot. Vidare föreslås omval av Revisorsgruppen i Malmö AB till revisor fram till nästa årsstämma (där Per Ranstam avses vara huvudansvarig revisor).

Magnus Nylén har en kandidatexamen från Boston University och har lång erfarenhet från nationella och internationella kapitalmarknader inklusive The Royal Bank of Scotland, Alfred Berg Fondkommission, HSBC och Aros Fondkommission. Magnus Nylén är sedan 2013 en av ägarna till Partner Fondkommission med kontor i Göteborg och Stockholm.

SelectImmune Pharma utvecklar nya immunterapier mot bakterieinfektioner som alternativ eller komplement till antibiotika. Flera av företagets läkemedelskandidater har visat skyddande effekter mot bakterieinfektioner i djurmodeller, inklusive akut cystit, allvarlig njurinfektion och urosepsis. En läkemedelskandidat, Interleukin-1-receptorantagonisten (IL1-RA) har framgångsrikt använts i klinik och undersöks för närvarande i kontrollerade fas II-studier för att behandla återkommande akut cystit eller ''bladder pain syndrome.''

"Vi ser fram emot att få del av Magnus Nyléns stora erfarenhet av finansmarknaderna i Sverige och internationellt", säger Catharina Svanborg, grundare av SelectImmune Pharma.