10:23:54 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-08-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-05-17 Extra Bolagsstämma 2023
2023-02-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-11-24 X-dag ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2022-11-23 Årsstämma 2023
2022-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-08-30 Bokslutskommuniké 2022
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-02-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-11-25 X-dag ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2021-11-24 Årsstämma 2022
2021-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-08-31 Bokslutskommuniké 2021
2021-05-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-02-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-11-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-11-26 Årsstämma 2021
2020-11-26 X-dag ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2020-08-27 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-02-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-11-21 X-dag ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2019-11-20 Årsstämma 2020
2019-11-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-08-29 Bokslutskommuniké 2019

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
SelectImmune Pharma är ett läkemedelsbolag. Bolaget ämnar utveckla läkemedelskandidater med fokus på endogena inflammatoriska medel och bakteriemolekyler. Produkterna är inriktade mot att förstärka immunsystemet och används huvudsakligen för behandling av infektionssjukdomar, samt kronisk inflammation. Bolaget grundades år 2017 och innehar störst verksamhet inom den nordiska marknaden.
2022-11-14 15:08:51

 

Som tidigare meddelats har SelectImmune Pharma framgångsrikt genomfört förberedelser för att starta en kontrollerad klinisk studie av patienter med bladder pain syndrome (svår smärta i urinblåsan). Vi kan nu meddela att studien har inletts och den första patienten har inkluderats i studien. Patienterna ska behandlas med läkemedlet Kineret, som är en Interleukin1 (IL-1) receptor antagonist (IL-1RA).

Patienter med bladder pain syndrome har svåra smärtor av oklar orsak. Många olika behandlingar har prövats utan bestående positiva effekter. Utvecklingen av nya, mer precisa läkemedel har försvårats av att orsaken till smärtorna inte är klarlagd men behandling med IL1RA ''off-label'' har tidigare visat mycket positiva resultat i klinik. Kineret är en IL-1 receptor antagonist som neutraliserar den biologiska aktiviteten av de båda proinflammatoriska cytokinerna IL-1a och IL-1b.

Hos de tidigare behandlade patienterna minskade smärtan och livskvaliteten ökade i denna svårt handikappade patientgrupp. Flera patienter kunde återgå till ett mer normalt liv. Den placebo-kontrollerade studien är viktig för att utvärdera behandlingseffekten med högre precision. Studien ska omfatta ett större patientmaterial vid fler kliniska centra, för att säkerställa effekten av behandlingen. Forskning har tidigare visat att smärtan minskar kraftigt efter behandling med IL-1RA även i en djurmodell.

Studien kommer initialt att omfatta två centra i Sverige, som har stor erfarenhet av just denna patientgrupp. Bolaget har etablerat studie-organisationen i Sverige, erhållit tillstånd från Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten och fått tillgång till placebo genom avtal med Sobi (Swedish Orphan Biovitrum). Möjligheten att behandla denna patientgrupp väcker ett stort medicinskt intresse.

'' Vi är stolta att ha etablerat hela organisationen och att nu komma igång med denna viktiga studie för att verkligen förstå hur potent IL-1RA behandlingen kan bli i denna patientgrupp'' säger Gabriela Godaly, CEO, SelectImmune Pharma.

¨Det är väsentligt att undersöka effekterna på smärta och livskvalité i en större patientpopulation och med ett placebokontrollerat protokoll¨ säger Björn Wullt, docent och överläkare.