23:47:54 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-08-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-02-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-11-24 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2022-11-23 Årsstämma 2023
2022-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-08-30 Bokslutskommuniké 2022
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-02-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-11-25 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2021-11-24 Årsstämma 2022
2021-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-08-31 Bokslutskommuniké 2021
2021-05-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-02-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-11-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-11-26 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2020-11-26 Årsstämma 2021
2020-08-27 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-02-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-11-21 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2019-11-20 Årsstämma 2020
2019-11-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-08-29 Bokslutskommuniké 2019

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
SelectImmune Pharma är ett läkemedelsbolag. Bolaget ämnar utveckla läkemedelskandidater med fokus på endogena inflammatoriska medel och bakteriemolekyler. Produkterna är inriktade mot att förstärka immunsystemet och används huvudsakligen för behandling av infektionssjukdomar, samt kronisk inflammation. Bolaget grundades 2017 och innehar störst verksamhet inom den nordiska marknaden.
2022-08-18 13:17:24

 

SelectImmune Pharma har framgångsrikt genomfört alla förberedelser för

att starta en kontrollerad klinisk studie av patienter med bladder pain

syndrome (svår smärta i urinblåsan). Patienterna ska behandlas med

läkemedlet Kineret, som är en Interleukin1 (IL-1) receptor antagonist (IL-

1RA). Bolaget kan nu meddela att alla tillstånd är på plats och att

rekryteringen av patienter kan starta.

Patienter med bladder pain syndrome har svåra smärtor av oklar orsak.

Många olika behandlingar har prövats utan bestående positiva effekter.

Utvecklingen av nya, mer precisa läkemedel har försvårats av att orsaken till

smärtorna inte är klarlagd. Studier vid Lunds Universitet har visat att smärtan

i urinblåsan påverkas av molekylen IL-1 och att smärtan minskar kraftigt efter

behandling med IL-1RA I en djurmodell för akut cystit. Kineret är en IL-1

receptor antagonist som neutraliserar den biologiska aktiviteten av både IL-

1a och IL-1b.

Behandling med IL1RA off-label har tidigare visat mycket positiva resultat

också i klinik. Smärtan minskade efter behandling och livskvaliteten ökade i

denna svårt handikappade patientgrupp. Flera patienter kunde återgå till ett

mer normalt liv. Bolaget ska nu genomföra en placebo-kontrollerad studie för

att utvärdera behandlingseffekten med större precision. Studien ska omfatta

ett större patientmaterial vid fler kliniska centra, för att säkerställa effekten

av behandlingen.

Möjligheten att behandla denna patientgrupp väcker ett stort medicinskt

intresse och studien kommer att omfatta två centra i Sverige. Vi planerar också

att utvidga studien med ett center i Tyskland. Dessa centra är specialiserade

bland annat på denna patientgrupp och deltagande prövare i studien är ''key

opinion leaders'' internationellt. Bolaget har erhållit tillstånd från

Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten, har etablerat studieorganisationen

i Sverige och fått tillgång till placebo genom avtal med Sobi

(Swedish Orphan Biovitrum).

'' Det är viktigt att verkligen förstå hur potent IL-1RA behandlingen kan bli i

denna patientgrupp'' säger Gabriela Godaly, CEO, SelectImmune Pharma.

¨Det ska bli spännande att undersöka effekterna på smärta och livskvalité i en

större patientpopulation¨ säger Björn Wullt, docent och överläkare.