08:20:47 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-08-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-02-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-11-24 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2022-11-23 Årsstämma 2023
2022-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-08-30 Bokslutskommuniké 2022
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-02-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-11-25 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2021-11-24 Årsstämma 2022
2021-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-08-31 Bokslutskommuniké 2021
2021-05-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-02-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-11-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-11-26 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2020-11-26 Årsstämma 2021
2020-08-27 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-02-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-11-21 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2019-11-20 Årsstämma 2020
2019-11-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-08-29 Bokslutskommuniké 2019

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
SelectImmune Pharma är ett läkemedelsbolag. Bolaget ämnar utveckla läkemedelskandidater med fokus på endogena inflammatoriska medel och bakteriemolekyler. Produkterna är inriktade mot att förstärka immunsystemet och används huvudsakligen för behandling av infektionssjukdomar, samt kronisk inflammation. Bolaget grundades 2017 och innehar störst verksamhet inom den nordiska marknaden.
2021-05-11 17:15:45

SelectImmune Pharma AB har glädjen att meddela att det amerikanska patentverket, United States Patent & Trademark Office (USPTO) har beslutat godkänna bolagets ansökning om patent avseende blockering av IL1-receptorn för behandling av cystit. Detta är ett viktigt genombrott för den framtida amerikanska marknaden.

Patentansökan avser användning av IL1-receptorblockerare för behandling av såväl akut som kronisk cystit och registrerades i januari 2016. Det amerikanska patentverket, USPTO, har nu aviserat om ett godkännande. Patentet kommer att träda I kraft den 25 maj 2021 och få beteckningen US patent nr 11,013,786.

Bolagets strategi är att genom immunterapi stärka och balansera kroppens eget immunförsvar. Behandling av infektioner med antibiotika blir allt svårare p.g.a. antibiotikaresistens. Patentfamiljen baseras på upptäckten att överaktivering av interleukin-1 är orsak till symptom och sjukdom vid akut cystit och att IL-1 receptor-blockerare har en tydlig skyddande effekt mot inflammation och smärta vid cystit.

Patentet är viktigt då urinvägsinfektioner är oerhört vanliga. Akut cystit drabbar ca 150 miljoner personer varje år. Behovet av alternativa behandlingar mot bakteriella infektioner är idag mycket stort liksom potentiella marknader.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Catharina Svanborg

Styrelseordförande SelectImmune Pharma AB

Tel: +46 709 42 65 49

E-post: catharina.svanborg@med.lu.se

Ann Gidner

VD SelectImmune Pharma AB

Tel: +46 768 17 14 14

E-post: ann.gidner@selectImmune.com

Denna information är sådan som SelectImmune är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-11 17:15 CET.