20:11:15 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
SelectImmune Pharma är ett läkemedelsbolag. Bolaget ämnar utveckla läkemedelskandidater med fokus på endogena inflammatoriska medel och bakteriemolekyler. Produkterna är inriktade mot att förstärka immunsystemet och används huvudsakligen för behandling av infektionssjukdomar, samt kronisk inflammation. Bolaget grundades under 2017 och har störst verksamhet inom den nordiska marknaden.

Kalender

2020-11-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-11-26 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2020-11-25 Årsstämma 2021
2020-08-27 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-02-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-11-21 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2019-11-20 Årsstämma 2020
2019-11-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-08-29 Bokslutskommuniké 2019
2020-09-16 08:46:04

SelectImmune Pharma AB meddelar att det Europeiska Patentkontoret, European Patent Office (EPO), har beslutat godkänna bolagets ansökan om patent avseende IRF7-inhibitorer.

Patentansökan, EP3277813, avser IRF7-inhibitorer för användning vid behandling av bakteriella infektioner. IRF7-inhibitorer innebär ett nytt sätt att reglera inflammation och infektionsskydd. Det Europeiska Patentkontoret (EPO) har den 16 september 2020 gett sitt godkännande av patentansökan för 38 europeiska länder.

Patentet baseras på upptäckten att immunoterapi kan användas för att stärka det naturliga immunförsvaret vid svåra infektioner; i detta fall njurbäckeninflammation, som kan vara livshotande och ge upphov till urosepsis. Genom att samtidigt stänga av skadliga delar av immunsvaret återfås balansen i vävnaden och infektionen läker. Effekterna har i djurmodell visats vara jämförbara med antibiotika och erbjuder därför ett lovande, relativt outforskat alternativ i tider av antibiotika-resistens. Bolagets strategi är att med det nya läkemedlet stärka värdens egna immunförsvar, så att symptom och vävnadsnedbrytning orsakade av överdriven immunrespons kan undvikas.

Som nästa steg kommer SelectImmune nu att fullfölja patentprocessen, genom att validera det europeiska patentet i önskade medlemsstater.

"Vi har utvecklat en ny terapi som angriper det destruktiva infektionssvaret och stärker det goda försvaret, ett mycket spännande och kraftfullt alternativ. Patentet ger oss ett nödvändigt verktyg för att gå visare till klinik", säger Catharina Svanborg.

"Detta är ett viktigt steg för bolaget, där vi breddar patentportföljen med ett nytt koncept som har flera möjliga applikationsområden", säger Ann Gidner.

För mer information, vänligen kontakta

Catharina Svanborg

Styrelseordförande, SelectImmune Pharma AB

+46 709 42 65 49 

catharina.svanborg@med.lu.se

Ann Gidner

VD, SelectImmune Pharma AB

+46 768 17 14 14

ann.gidner@selectimmune.com