22:44:54 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-08-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-02-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-11-24 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2022-11-23 Årsstämma 2023
2022-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-08-30 Bokslutskommuniké 2022
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-02-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-11-25 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2021-11-24 Årsstämma 2022
2021-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-08-31 Bokslutskommuniké 2021
2021-05-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-02-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-11-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-11-26 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2020-11-26 Årsstämma 2021
2020-08-27 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-02-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-11-21 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2019-11-20 Årsstämma 2020
2019-11-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-08-29 Bokslutskommuniké 2019

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
SelectImmune Pharma är ett läkemedelsbolag. Bolaget ämnar utveckla läkemedelskandidater med fokus på endogena inflammatoriska medel och bakteriemolekyler. Produkterna är inriktade mot att förstärka immunsystemet och används huvudsakligen för behandling av infektionssjukdomar, samt kronisk inflammation. Bolaget grundades 2017 och innehar störst verksamhet inom den nordiska marknaden.
2021-08-13 11:50:00

SelectImmune Pharma rapporterar med glädje ett fortsatt stärkande av patentportföljen genom ett antal godkännanden och förhandsbesked.

Efter intensiv forskning rörande behandling av cystit med interleukin-1 receptorblockerare (IL1-RA), söktes patenträttigheter i Europa, USA och Australien. USA och Australien bekräftade patentgodkännande i maj, och det Europeiska patentverket har nu bekräftat att patentkraven kommer att accepteras. Ett formellt patentgodkännande kan därför förväntas inom kort.

SelectImmune Pharma arbetar vidare med ytterligare behandlingar för cystit. Patentskydd för MMP7-inhibitorer för behandling av cystit kommer att tilldelas SelectImmune Pharma i Europa i mitten av augusti och baserat på denna framgång kommer ytterligare patentansökningar för fler geografier att göras inom kort.

Ytterligare en framgång är att det Europeiska patentverket kommer att tilldela SelectImmune Pharma patentskydd för den terapeutiska användningen av E. coli NlpD eller Sigma S proteiner. Detta ger ett brett patentskydd för användning i alla typer av behandlingar där dessa bakterieprotein kan göra nytta, medan det är noterat att dessa protein tycks speciellt lovande för immunosuppression, anti-inflammation samt mot infektioner.

"Såsom tidigare rapporterat tillämpar vi på SelectImmune Pharma en ambitiös, långsiktig patentstrategi. Det är mycket glädjande att se att ansträngningarna ger resultat i flera av våra projekt just nu och vi är tacksamma för det goda, professionella stödet från vår patentbyrå", säger Catharina Svanborg, Styrelseordförande, SelectImmune Pharma.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Catharina Svanborg

Styrelseordförande SelectImmune Pharma AB

Tel: +46 709 42 65 49

E-post: catharina.svanborg@med.lu.se

Ann Gidner

VD SelectImmune Pharma AB

Tel: +46 768 17 14 14

E-post: ann.gidner@selectImmune.com

 

Denna information är sådan som SelectImmune är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-13 11:50 CET.