10:15:49 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-08-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-05-17 Extra Bolagsstämma 2023
2023-02-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-11-24 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2022-11-23 Årsstämma 2023
2022-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-08-30 Bokslutskommuniké 2022
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-02-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-11-25 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2021-11-24 Årsstämma 2022
2021-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-08-31 Bokslutskommuniké 2021
2021-05-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-02-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-11-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-11-26 Årsstämma 2021
2020-11-26 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2020-08-27 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-02-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-11-21 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2019-11-20 Årsstämma 2020
2019-11-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-08-29 Bokslutskommuniké 2019

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
SelectImmune Pharma är ett läkemedelsbolag. Bolaget ämnar utveckla läkemedelskandidater med fokus på endogena inflammatoriska medel och bakteriemolekyler. Produkterna är inriktade mot att förstärka immunsystemet och används huvudsakligen för behandling av infektionssjukdomar, samt kronisk inflammation. Bolaget grundades år 2017 och innehar störst verksamhet inom den nordiska marknaden.
2021-08-30 13:51:41

SelectImmune Pharma har nu inlett en fas II-studie av behandling med IL-1 receptor antagonist (IL-1RA) vid återkommande akut cystit. Studien leds av professor Wagenlehner i Giessen, Tyskland, en internationell auktoritet på behandling av urinvägsinfektioner och antibiotikaresistens, i samarbete med forskare vid Lunds universitet knutna till SelectImmune.

De omfattande förberedelserna för studiestarten har genomförts och tillstånd har erhållits från berörd nationell myndighet och etisk kommitté. Studieprotokollet är utformat för att ge optimal information och initieringen av studie-siten är genomförd, med samtliga läkare, monitorerare, laboratoriepersonal inkluderat genomgång av det omfattande tekniska protokollet för laboratorieanalyser.

Studien ska utvärdera effekten av immunoterapi med IL-1RA på patienter med återkommande akut cystit och baseras på upptäckten att akut cystit är en IL-1 beroende sjukdom, orsakad av infektion i urinblåsan. Typiska symptom är sveda, täta trängningar och smärta. IL-1RA har visat mycket goda effekter mot akut cystit i en djurmodell och testas därför på människa i denna kontrollerade studie. Eftersom IL-1RA är ett registrerat läkemedel, som används för andra indikationer, har SelectImmune fått tillstånd att direkt inleda en Fas II-studie.

Akut cystit är en av de vanligaste bakteriella infektionerna men allt mer svår-behandlad, på grund av tilltagande antibiotikaresistens. Specifik immunoterapi erbjuder en ny behandlingsstrategi, med potential att nå stora patientgrupper. I motsats till antibiotika, som dödar bakterier direkt, stärker behandlingen kroppens eget försvar. Patienten får hjälp att mobilisera sitt försvar och bekämpa infektionen. Detta innebär också att behandlingseffekt kan komma att uppnås oavsett om bakterierna är känsliga eller resistenta mot antibiotika.

"Vi är mycket nöjda att studien är igång och för samarbetet med internationella kollegor, som har stor erfarenhet av kliniska studier inom området", säger Gabriela Godaly, Forskare vid Lunds universitet och Chief Medical Officer, SelectImmune Pharma.

"Detta är oerhört spännande och vi ser verkligen fram emot att förstå den kliniska potentialen för patienter med cystit, där det finns ett stort behov av nya behandlingar" säger Catharina Svanborg, professor vid Lunds universitet och styrelseordförande i SelectImmune Pharma.

"Targeted Immunotherapy could be an important step for these very frequent infections that so many women are suffering from" says Florian Wagenlehner, Professor of Urology, Giessen and Principal Investigator of this Phase II trial.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Gabriela Godaly

CMO SelectImmune Pharma AB

Tel: +46 733 38 13 44

E-post: gabriela.godaly@med.lu.se (ann.gidner@selectImmune.com)

Catharina Svanborg

Styrelseordförande SelectImmune Pharma AB

Tel: +46 709 42 65 49

E-post: catharina.svanborg@med.lu.se

 

Denna information är sådan som SelectImmune är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-30 13:51 CET.