02:44:04 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-30 Extra Bolagsstämma 2023
2023-05-05 Ordinarie utdelning SENSI 0.00 SEK
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Kvartalsrapport 2022-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Sensidose är ett läkemedelsbolag. Bolaget har utvecklat ett system för individualiserad dosering av tabletter, en medicinsk behandling med hjälp av en för patienten förprogrammerad doseringsapparat. Bolagets produktportfölj innefattar ett flertal varumärken och läkemedel avsedda för behandling utav exempelvis Parkinson. Störst verksamhet återfinns inom Norden.
2023-02-16 12:16:00

    

RÄTTELSE: Saknad MAR-etikett i den PDF som bifogades tidigare pressmeddelande idag.

     

Tillväxt trots fortsatt komponentbrist och högt fokus på produktutveckling.

   

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet (oktober-december)

Philip Slätis, som anställts som operativ chef och vice VD, tillträdde sin tjänst 1 november 2022.

Bolagets VD och Vice VD deltog i ett partnering event, CPHI i Frankfurt. Ett flertal viktiga kontakter gällande marknadsexpansion togs.

      

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Sensidose har fortsatta diskussioner med olika aktörer med de kontakter som togs förra året vad gäller marknadsexpansion av Bolagets produkter.

Produktion av dosautomaten MyFID har kommit igång igen i och med att mjukvaruuppdatering anpassad till nya komponenter har avslutats.

Beställning av verktyg för kommersiell produktion av vår nya dosautomat, OraFID, har lagts.

Den 8 februari 2023 erhöll bolaget godkänd subvention för Flexilev i Finland. Subventionen är begränsad till samma patientgrupp som i övriga Norden.

    

      

Ekonomisk översikt

Året i sammandrag 2022 2021
Nettoomsättning tkr 7 724 (6 968)
Tillväxt 10,9% (-10,8%)
Rörelseresultat tkr -7 062 -3 725
Resultat per aktie (SEK) -0,74 -0,58
Likvida medelt tkr 14 386 5 757

Fjärde kvartalet i sammandrag 2022 2021
Nettoomsättning tkr 2 046 (1 791)
Tillväxt 14,2% (8,5%)
Rörelseresultat tkr -2 967 -49
Resultat per aktie (SEK) -0,29 -0,02
Likvida medel tkr 14 386 5 757

Hela bokslutskommunikén finns tillgänglig på www.sensidose.se (https://sensidose.se/sv/)

      

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jack Spira, VD, 0722 50 62 72, jack.spira@sensidose.se

Denna information är sådan information som Sensidose AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.