13:41:33 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-30 Extra Bolagsstämma 2023
2023-05-05 X-dag ordinarie utdelning SENSI 0.00 SEK
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Kvartalsrapport 2022-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Sensidose är ett läkemedelsbolag. Bolaget har utvecklat ett system för individualiserad dosering av tabletter, en medicinsk behandling med hjälp av en för patienten förprogrammerad doseringsapparat. Bolagets produktportfölj innefattar ett flertal varumärken och läkemedel avsedda för behandling utav exempelvis Parkinson. Störst verksamhet återfinns inom Norden.
2022-08-25 08:30:00

Som en del i den geografiska expansionsplanen har Sensidose skickat in en ansökan om subvention av bolagets Parkinsonläkemedel till finska Läkemedelsprisnämnden. Ansökan är ett centralt steg i bolagets ambition att kunna erbjuda patienter i Finland att ta del av Sensidoses icke-invasiva Parkinsonbehandling för patienter i avancerade stadier av Parkinsons sjukdom, så kallad sviktfas.

-Ansökan till den finska Läkemedelsprisnämnden som gick in i veckan utgör ett viktigt steg i vår geografiska marknadsexpansion. Myndighetens behandlingstid är normalt 180 dagar och vi kommer att utnyttja denna tid till att förbereda allt som behövs för lansering av produkten i Finland. säger Sensidose VD Jack Spira.

-Speciellt kommer vi under myndighetens behandlingstid titta på hur vi effektivt skall marknadsföra Flexilev och nå ut till finska Parkinsonspecialister och patientföreningarna med vårt behandlingsalternativ. Vi är redan igång med detta arbete liksom att producera produkter för den finska marknaden, avslutar Jack Spira.

För ytterligare information kontakta:

Jack Spira, VD Sensidose, telefon +46 (0)722 50 62 72