14:51:23 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-05-23 Årsstämma 2025
2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-08 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-30 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-08-21 Extra Bolagsstämma 2024
2024-05-27 X-dag ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2024-05-24 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-24 Årsstämma 2024
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-30 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-06 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-28 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-08 Årsstämma 2022
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-19 X-dag ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-23 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-04 X-dag ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2021-05-03 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-30 X-dag ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2020-06-29 Årsstämma 2020
2020-05-04 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-17 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-11 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-19 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-15 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-13 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-03 X-dag ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2019-05-02 Årsstämma 2019
2019-02-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-12 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-11 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-03 X-dag ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2018-05-02 Årsstämma 2018
2018-02-19 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-13 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-21 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-16 X-dag ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2017-05-15 Årsstämma 2017
2017-05-12 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-14 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-22 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-20 X-dag ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2016-06-17 Årsstämma 2016
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-22 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-16 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-24 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-04 X-dag ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2015-06-03 Årsstämma 2015
2015-05-12 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-26 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-04 X-dag ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2014-06-03 Årsstämma 2014
2014-05-28 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-26 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-21 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-18 X-dag ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2013-06-17 Årsstämma 2013
2013-05-17 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-03 15-7 2013
2013-03-13 Extra Bolagsstämma 2013
2013-01-28 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-22 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-29 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-23 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-08 X-dag ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2012-03-07 Årsstämma 2012
2012-02-06 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-24 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-25 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-13 X-dag ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2011-05-12 Årsstämma 2011
2011-05-05 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-07 Bokslutskommuniké 2010
2010-05-07 X-dag ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
SensoDetect är verksamt inom hälsovårdssektorn. Bolaget är specialiserade inom utveckling av medicinsk utrustning som används för att analysera hur en patients hjärna reagerar på ljudstimulans. Tekniken används inom psykiatrin för att urskilja potentiella psykiska sjukdomar. Produkten består av elektroder som fästs på patientens huvud som sedan analyserar hjärnaktiviteten. Resultaten jämförs mot en databas för vidare analys. SensoDetect grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Lund.
2022-08-25 08:30:00

Sammanfattning av delårsrapporten

Andra kvartalet (2022-04-01 - 2022-06-30)
 • Nettoomsättningen uppgick till 19 (0) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster var -2 293 (-2 469) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,02 kr (-0,03) SEK.
 • Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2022 till 88 % (80 %).
Första halvåret (2022-01-01 - 2022-06-30)
 • Nettoomsättningen uppgick till 19 (0) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster var -3 972 (-4 057) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,04 kr (-0,05) SEK.
Väsentliga händelser under andra kvartalet 2022
 • SensoDetect öppnar egen klinik. Bolaget har sedan tidigare en tydlig inriktning att leverera en 100% objektiv metod för diagnostisering av ADHD, autism och schizofreni. Det kliniskt bevisade, och inom EU godkända, verktyget säljs idag främst till specialistkliniker och sjukhus. För att nå ut ännu snabbare på marknaden har bolaget nu lanserat en egen klinik där privatpersoner inom en timme själva kan få svar på om de har ADHD, autism eller schizofreni. 

 • SensoDetect meddelar att Saudi Food and Drug Authority, SFDA, godkänt SensoDetect® BERA. I och med godkännandet är tjänsten SensoDetect® Diagnostics och dess produkter för diagnosticeringsstöd av ADHD, autism samt schizofreni nu klara för lansering vilket innebär säljstart i Saudi Arabien.

 • Bolaget lanserar molnbaserad mjukvara och kan därmed leverera en snabbare och förbättrad tjänst

 • Bolagets valideringsstudie i Bolivia är nu publicerad och introduktionen på den sydamerikanska marknaden fortsätter

 • Bolaget blir EC 60901/CB certifierat av NEMKO, vilket ger SensoDetect nya möjligheter i Sydkorea

VD kommenterar 

Under andra kvartalet 2022 kunde vi äntligen, efter år av COVID restriktioner, börja möta våra kunder!

På kliniken i Lund och den mobila kliniken i Stockholm fick vi våra första betalande patienter och tillströmningen av nya patienter är ökande. Vi är också i full gång med att etablera samarbeten med flera privata kliniker i Sverige och under hösten står vi rustade för den danska marknaden. Detta underlättas av vår flytt till nya lokaler vid Hyllie, den första stationen med tåg till Sverige från Danmark. På så sätt når vi en större del av Öresundsregionen med över 2 miljoner invånare. 

Under perioden reste vi personligen till Saudiarabien och etablerade flera nya säljkontakter, något som är av särskild betydelse i ett land där det personliga mötet är viktigt. Ett besök som vi under nästa kvartal även kommer att följa upp på plats, med avsikt att sluta avtal med kliniker.

Arbetet med att bli godkända på den kinesiska marknaden fortsätter i tätt samarbete med vår kinesiska distributör Encheng. Vi har gott hopp om att nå ett godkännande hos den kinesiska FDA-myndigheten NMPA vid slutet av 2022. Detta mål är av speciell vikt då vi med minimiintäkten från endast kina i kombination med nuvarande kostnadsbesparingar kan täcka våra kostnader.

Vi har också efter en lång process nått en godkänd CB-certifiering (IEC System of Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components (IECEE)). Detta är ännu ett bevis på vår höga kvalitet men är även viktigt då många marknader kräver denna internationella standard för att inleda säljsamtal. Ett sådant samtal som därför inleddes under kvartalet var med redan etablerade kontakter i Sydkorea.

På övriga marknader såsom Bolivia, Indien och Europa fortsätter arbetet med att titta på olika lanseringsalternativ med våra befintliga distributörer. Arbeten som vi jobbar på för att ge resultat under resterande delen av 2022.

Efter många års forskning och utveckling pekar flera saker nu i rätt riktning: vi har fått erforderliga produktgodkännanden, positiv respons från såväl patienter som kliniker i Sverige och med ökad ström av betalande kunder räknar vi med relativ snabb tillväxt av nya etableringar i Sverige och Danmark under året. Internationellt har vi flyttat fram ställningarna, särskilt i Saudiarabien och Kina. Den kommersiella fasen har startat och vi tar position i marknaden för en högre kvalitet och effektivare processer.

PA Hedin, Verkställande direktör,