10:41:12 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-05-24 Årsstämma 2024
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-30 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-06 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-28 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-08 Årsstämma 2022
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-19 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-23 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-04 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2021-05-03 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-30 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2020-06-29 Årsstämma 2020
2020-05-04 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-17 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-11 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-19 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-15 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-13 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-03 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2019-05-02 Årsstämma 2019
2019-02-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-12 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-11 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-03 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2018-05-02 Årsstämma 2018
2018-02-19 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-13 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-21 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-16 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2017-05-15 Årsstämma 2017
2017-05-12 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-14 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-22 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-20 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2016-06-17 Årsstämma 2016
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-22 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-16 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-24 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-04 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2015-06-03 Årsstämma 2015
2015-05-12 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-26 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-04 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2014-06-03 Årsstämma 2014
2014-05-28 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-26 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-21 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-18 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2013-06-17 Årsstämma 2013
2013-05-17 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-03 15-7 2013
2013-03-13 Extra Bolagsstämma 2013
2013-01-28 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-22 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-29 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-23 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-08 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2012-03-07 Årsstämma 2012
2012-02-06 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-24 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-25 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-13 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2011-05-12 Årsstämma 2011
2011-05-05 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-07 Bokslutskommuniké 2010
2010-05-07 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
SensoDetect är verksamt inom hälsovårdssektorn. Bolaget är specialiserade inom utveckling av medicinsk utrustning som används för att analysera hur en patients hjärna reagerar på ljudstimulans. Tekniken används inom psykiatrin för att urskilja potentiella psykiska sjukdomar. Produkten består av elektroder som fästs på patientens huvud som sedan analyserar hjärnaktiviteten. Resultaten jämförs mot en databas för vidare analys. SensoDetect grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Lund.
2023-11-06 08:30:12

Kvartalet i korthet

SensoDetect nära avslut i Saudiarabien och utökar antalet förhandlingar med sjukhus i Mellanöstern. I Kina följdes LOI med Beijing University of Traditional Chinese Medicine upp med möten av betydande personer i Singapore, Hong Kong och Peking.

Tredje kvartalet (2023-07-01 - 2023-09-30)
 • Nettoomsättningen uppgick till 2 (5) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster var -491 (-1 802) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,004 (-0,02) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 74 (-1 045) KSEK.
 • Likvida medel uppgick till 150 (1 160) KSEK vid periodens utgång.
 • Soliditeten** uppgick per den 30 september 2023 till 39 % (69 %).
Första nio månaderna (2023-01-01 till 2023-09-30)
 • Nettoomsättningen uppgick till 16 (24) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster var -4 069 (-5 775) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,04 (-0,06) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 489 (-4 973) KSEK.

* Periodens resultat dividerat med 111 069 419 aktier vilket är genomsnittligt antal aktier per 2023-09-30 Samma period föregående år dividerades resultatet med 100 698 545 aktier.

** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2023
 • SensoDetect ser ökat intresse i Asien. SensoDetects VD är mellan 1-7 september på plats i Singapore, Hong Kong och Peking för att flertalet betydande personer inom sjukvårdssystemet samt distributörer. Syftet är att etablera samarbete med framstående läkare och även påskynda ansökan till NMPA (Kinas FDA).
 • SensoDetect skriver letter of intent (LOI) med Beijing University of Traditional Chinese Medicine. SensoDetect har skrivit ett LOI tillsammans med Beijing University of Traditional Chinese Medicine i syfte att ansöka om medel från den kinesiska staten gällande stöd för forskning och utveckling av ett "intelligent systemet för medicinsk rehabilitering av kognitiv störning efter stroke".
 • SensoDetect utökar antalet förhandlingar med sjukhus i Mellanöstern. Intresset är fortsatt stort gällande möjligheten till ett kombinerat hörsel- och autismtest i Mellanöstern. Förutom pågående förhandlingar med det mest betydelsefulla och inflytelserika sjukhuset i Mellanöstern har SensoDetect nu inlett ytterligare en dialog med nya intressenter.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
 • SensoDetect beslutar om en partiellt garanterad företrädesemission av units om cirka 19,4 MSEK, villkorat av stämmans efterföljande godkännande, samt utställer en obligation om 3,7 MSEK. Syftet med Företrädesemissionen är att säkerställa återbetalning av det vid tidpunkten för Företrädesemissionen utestående konvertibellån samt upplupen ränta, att stärka organisationen för att stödja större produktionsvolymer, rekrytering och nyanställningar, investeringar inom produktutveckling, implementering av en ny försäljnings- och marknadsföringsstrategi, samt möjliggöra för etablering av befintligt produkterbjudande i USA, vilket innefattar bland annat förberedande av FDA ansökan.
 • Resultat i ny publicerad studie öppnar upp för ett helt nytt affärsområde. De senaste årens globala ökningar av patienter diagnostiserade med ADHD har lett till att marknaden för screening, diagnostisering och behandling inom området har vuxit signifikant, en trend som förväntas fortsätta de kommande åren.
 • SensoDetect ett steg närmare en bred lansering i GCC / MENA. SensoDetect meddelar att godkännandet av autism studien tillsammans med Dr Saleh på King Abdullah bin Abdulaziz University Hospital (KAAUH) i Saudi Arabien nu endast skall godkännas av etikkommitén. Bolaget ser att godkännandet markerar starten på en bred marknadsföringskampanj vars syfte är att etablera SensoDetects metod inom hälsosektorn i hela GCC.
 • SensoDetect till Xiamen i Kina. I mitten av november besöker SensoDetects VD Per-Anders (PA) Hedin Xiamen i östra Kina för att diskutera och planera den kommande marknadsintroduktionen av SensoDetect Diagnostics, SensoDetect Medication och SensoDetect Health. Under resan kommer även produkterna presenteras för viktiga intressenter i regionen.
 • SensoDetect deltar och presenterar på "New Enrepreneurship Forum" i Kina. I samband med forumet kommer även möten att hållas med läkare och representanter från sjukhus i Guangdong provinsen, samt investerare.
 • SensoDetect nära godkännande av studie i Saudiarabien. Godkännandet innebär starten på den efterfrågade och projekterade försäljning som ligger till grund för SensoDetects vidare tillväxt i GCC.
 • SensoDetect ingår icke bindande avsiktsförklaring avseende inkråmsförvärv av Globopetz AB:s produkt EDOR med tillhörande tillgångar. SensoDetect Aktiebolag ("SensoDetect", "Bolaget" eller "Köparen") har den 12 oktober 2023, ingått en icke bindande avsiktsförklaring ("Avsiktsförklaringen") med Globopetz AB ("Globopetz" eller "Säljaren") avseende ett inkråmsförvärv av Globopetz produkt EDOR med tillhörande tillgångar inklusive bakgrundshistorik.
 • SensoDetect bryter igenom i Saudiarabien. SensoDetects har förnyat avtalet med sin distributör i Saudiarabien, Arabian Trade House (ATH). Syftet är att stärka banden efter ett nyligen etablerat samarbetet med Dr Saleh på King Abdullah bin Abdulaziz University Hospital (KAAUH).

VD har ordet

Tack vare många års hårt arbete och de senaste kvartalens marknadsföring av SensoDetects världsunika 15 minuters test "Health - Diagnostics - Medication" börjar vi nu se resultat. Vi ser ett kraftigt ökat intresse från såväl större globala sjukhus som mindre kliniker och avslut ligger runt hörnet. Att varje installerad BERA enhet dessutom kan leverera en omsättning på upp mot 6,5 miljoner sek till en kostnad på under 50 000 sek inom dess förväntade livslängd på 5 år har gjort att investerare från Asien och Mellanöstern nu börjat inse vilken enorm potential det finns för SensoDetects produkter. SensoDetect rustar nu upp för att leverera på denna stora potential genom en företrädesemission där villkoren är satta primärt för att belöna de som trott på oss genom alla år men även för att möjliggöra investeringar från personer utanför Sverige.

SensoDetect har en solid forskningsbakgrund, en bred och flexibel teknisk plattform samt en hög kostnadskontroll med en mycket låg burnrate. Vi står nu redo att bredda våra tjänster och skala upp både produktion samt organisation för att skapa tillväxt på våra prioriterade marknader. Målsättningen är att etebalera SensoDetect som en naturlig del av, inte bara av den moderna psykiatrin, utan hela hälso och sjukvården. Med en bekräftat medicinerins studie kan vi dessutom initiera samarbeten med stora globala läkemedelsföretag såsom Eli Lilly and Company, Pfizer, Johnson & Johnson, Lupin, Novartis AG och Takeda Pharmaceutical för att bevisa effekten av en specifik medicin, utvärdera vilket läkemedel som ger bäst resultat och vara en vital del av forskning av nya läkemedel. En ny marknad med enorm potential.

MENA

I vår nyckelmarknad Saudiarabien förnyade vi avtalet med vår distributör, Arabian Trade House (ATH) och etablerade ett ytterst viktigt samarbete med Dr Saleh på King Abdullah bin Abdulaziz University Hospital (KAAUH). Dr Saleh är en respekterad expert inom Autism i hela GCC och är förutom direktör på KAAUH även ordförande av för Saudi Health Council (SHC). Med hjälp av ATH, och med Dr Saleh som vår ambassadör, kan vi nu med full styrka nå ut till hela regionen. Det är mycket glädjande att vår distributör ser SensoDetects produkt som deras nästa stora produktlansering med miljontals mätningar redan under 2025. För att nå dit krävs det att vi startar vår autism och hörselstudie i november 2023 i kombination med en lyckad lansering tillsammans med de kliniker i Saudi Arabien som redan idag har vår utrustning. Här tror jag på intäkter från kliniker och sjukhus redan under 2023 med en stegrande efterfrågan under 2024. Kan vi kombinera detta med beslut från Saudi Health Council (SHC) om obligatorisk screening av alla skolbarn inför skolstart tror även jag på upp mot 2 miljoner mätningar per år redan under 2025/2026. Med en marknadspotential på 2,2 miljarder sek endast för SensoDetect Diagnostics i Saudi Arabien och Dubai är MENA fortsatt en högt prioriterad marknad.

Kina

I Kina kom vi under kvartalet närmare flertalet avslut. Tillsammans med Beijing University of Traditional Chinese Medicine ansökte vi om finansiella medel för medicinering och mätning av kognitiv störning efter stroke. Besked om bidrag och start förväntas här i samband med den planerade resan till Kina i November. Under samma resa kommer vi, på inbjudan av Beijing Tiantan Hospital, presentera under öppningsceremonin av Kina Medical Equipment Association's "New Entrepreneurship Forum". En inbjudan som är väldigt betydelsefull då vi, förutom möjligheten att träffa läkare och representanter från sjukhus i Guangdong provinsen, även erbjudits möte med större lokala investerare. Med tanke på dessa nya möjligheter i Kina, är en godkänd produkt under första halvåret 2024 av stor vikt. Det skulle inte bara ge SensoDetect en avtalad månatlig intäkt redan år 1 på minst 400 000 sek, med ett totalt lägsta värde på 126 miljoner sek över 15 år, utan  öppnar även upp för nya samarbeten inom nya områden. För SensoDetect Diagnostics ser jag fortsatt ett uppskattat marknadsvärde i Kina på närmare 9 miljarder sek men ser vi till nya samarbeten med en kombination av SensoDetect Diagnostics, SensoDetect Medication och SensoDetect Health så är marknadspotentialen betydligt större.

Övriga marknader 

Vår fortsatta konsolidering av våra resurser till MENA och Kina har inte hindrat oss från att fortsätta vårt arbete i att etablera oss i Europa och Sydamerika. SensoDetect Health i kombination med SensoDetect Medication ger här en väldigt bra position för nya samarbeten och kontrakt. Med succé i MENA och Kina kommer vi även att kunna nå ut till en ännu större marknad, USA.

Malmö i oktober 2023

PA Hedin

Verkställande direktör,

SensoDetect Aktiebolag (publ)