12:21:02 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-05-23 Årsstämma 2025
2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-08 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-30 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-27 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2024-05-24 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-24 Årsstämma 2024
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-30 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-06 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-28 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-08 Årsstämma 2022
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-19 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-23 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-04 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2021-05-03 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-30 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2020-06-29 Årsstämma 2020
2020-05-04 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-17 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-11 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-19 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-15 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-13 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-03 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2019-05-02 Årsstämma 2019
2019-02-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-12 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-11 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-03 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2018-05-02 Årsstämma 2018
2018-02-19 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-13 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-21 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-16 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2017-05-15 Årsstämma 2017
2017-05-12 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-14 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-22 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-20 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2016-06-17 Årsstämma 2016
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-22 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-16 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-24 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-04 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2015-06-03 Årsstämma 2015
2015-05-12 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-26 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-04 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2014-06-03 Årsstämma 2014
2014-05-28 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-26 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-21 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-18 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2013-06-17 Årsstämma 2013
2013-05-17 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-03 15-7 2013
2013-03-13 Extra Bolagsstämma 2013
2013-01-28 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-22 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-29 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-23 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-08 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2012-03-07 Årsstämma 2012
2012-02-06 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-24 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-25 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-13 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2011-05-12 Årsstämma 2011
2011-05-05 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-07 Bokslutskommuniké 2010
2010-05-07 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
SensoDetect är verksamt inom hälsovårdssektorn. Bolaget är specialiserade inom utveckling av medicinsk utrustning som används för att analysera hur en patients hjärna reagerar på ljudstimulans. Tekniken används inom psykiatrin för att urskilja potentiella psykiska sjukdomar. Produkten består av elektroder som fästs på patientens huvud som sedan analyserar hjärnaktiviteten. Resultaten jämförs mot en databas för vidare analys. SensoDetect grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Lund.
2023-10-27 06:00:00

De senaste årens globala ökningar av patienter diagnostiserade med ADHD har lett till att marknaden för screening, diagnostisering och behandling inom området har vuxit signifikant, en trend som förväntas fortsätta de kommande åren. 

År 2022 värderades den globala marknaden för behandling av Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) till 13,2 miljarder USD och mellan 2023 och 2030 är den förväntade årliga tillväxten prognostiserad till 4,2%.En väldigt stor del av värderingen är förskrivning av läkemedel, framför allt till vuxna[1].

Resultaten i den nyligen publicerade medicineringsstudien "The influence of methylphenidate on auditory brainstem response patients with attention deficit hyperactivity disorder"[2], i vilken SensoDetects metod använts för att mäta de farmakologiska effekterna av ämnet metylfenidat hos barn och ungdomar med ADHD, visar en signifikant ökning av aktiviteten i den del av ABR kurvan som motsvarar thalamus. Resultaten av studien bekräftar även, precis som den växande mängden forskning inom psykiatri, att specifika ABR-toppar korrelerar med vissa psykiatriska symtom.   

"Detta är väldigt intressanta och betydelsefulla resultat som visar att vi, förutom att vara ett stöd vid diagnosticering, nu även kan mäta medicineringseffekter med vår patenterade mätmetod SensoDetect® BERA. En ny revolutionerande metod inte bara för grundforskningen utan framför allt för den medicinska behandlingen. Med dessa resultat öppnar vi upp en helt ny marknad. Läkemedel." säger VD Per-Anders (PA) Hedin.  

"Många forskar kring effektivitet av mediciner för personer med ADHD men SensoDetect är unika med att ge objektiva resultat direkt kopplade till de områden i hjärnan som påverkas. Detta öppnar upp för potentiella samarbeten med stora globala läkemedelsföretag såsom Eli Lilly and Company, Pfizer, Johnson & Johnson, Lupin, Novartis AG och Takeda Pharmaceutical. Här kan vi vara med och bevisa effekten av en specifik medicin, utvärdera vilket läkemedel som ger bäst resultat och vara en vital del av forskning av nya läkemedel." fortsätter VD Per-Anders (PA) Hedin.  

SensoDetect kan vidare nu även bistå i den medicinska behandlingen. Här kan bolaget säkerställa vilken medicin som är bäst för varje unik patient samt vilken dos som är den optimala. På så vis kan läkare få objektiva data så att patienter snabbare kan finna en effektiv medicinering. Genom användning av objektiva data kan läkare även dra generella slutsatser och generera datadrivna insikter när de övervakar den valda behandlingens effekter och på så vis erbjuda en optimal behandling ända ner på individnivå. 

"För SensoDetect innebär studieresultatet att vi nu kan täcka in en mycket större del av patientflödet. Vi kommer att generera fler mätningar per patient, vilket i sin tur kommer resultera i en betydande ökning av de förväntade intäkterna. Slutligen visar vi även hur potent vår metod är och vilken potential vår plattform har inom områdena hälsa (SENSO Health), diagnostiskt stöd (SENSO Diagnostics) och medicineringsstöd (SENSO Medication). Sammanfattningsvis har detta nya område en betydande påverkan på SensoDetects värde i framtiden och vi står nu redo att skala upp på våra prioriterade marknader såväl inom produktion samt organisation." säger VD Per-Anders (PA) Hedin.  

[1] https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/attention-deficit-hyperactivity-disorder-adhd-market

[2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10568990/