10:33:54 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-05-23 Årsstämma 2025
2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-08 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-30 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-27 X-dag ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2024-05-24 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-24 Årsstämma 2024
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-30 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-06 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-28 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-08 Årsstämma 2022
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-19 X-dag ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-23 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-04 X-dag ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2021-05-03 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-30 X-dag ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2020-06-29 Årsstämma 2020
2020-05-04 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-17 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-11 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-19 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-15 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-13 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-03 X-dag ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2019-05-02 Årsstämma 2019
2019-02-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-12 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-11 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-03 X-dag ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2018-05-02 Årsstämma 2018
2018-02-19 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-13 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-21 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-16 X-dag ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2017-05-15 Årsstämma 2017
2017-05-12 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-14 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-22 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-20 X-dag ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2016-06-17 Årsstämma 2016
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-22 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-16 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-24 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-04 X-dag ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2015-06-03 Årsstämma 2015
2015-05-12 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-26 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-04 X-dag ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2014-06-03 Årsstämma 2014
2014-05-28 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-26 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-21 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-18 X-dag ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2013-06-17 Årsstämma 2013
2013-05-17 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-03 15-7 2013
2013-03-13 Extra Bolagsstämma 2013
2013-01-28 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-22 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-29 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-23 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-08 X-dag ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2012-03-07 Årsstämma 2012
2012-02-06 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-24 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-25 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-13 X-dag ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2011-05-12 Årsstämma 2011
2011-05-05 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-07 Bokslutskommuniké 2010
2010-05-07 X-dag ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
SensoDetect är verksamt inom hälsovårdssektorn. Bolaget är specialiserade inom utveckling av medicinsk utrustning som används för att analysera hur en patients hjärna reagerar på ljudstimulans. Tekniken används inom psykiatrin för att urskilja potentiella psykiska sjukdomar. Produkten består av elektroder som fästs på patientens huvud som sedan analyserar hjärnaktiviteten. Resultaten jämförs mot en databas för vidare analys. SensoDetect grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Lund.
2024-05-27 16:33:13

Kvartalet i korthet

Kvartalet var startskottet för en bred lansering i Mellanöstern.

Första kvartalet (2024-01-01 - 2024-03-31)
 • Nettoomsättningen uppgick till 6 (10) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster var -2 312 (-2 110) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,01 (-0,02) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11 899 (2 529) KSEK.
 • Likvida medel uppgick till 6 829 (3 282KSEK vid periodens utgång.
 • Soliditeten** uppgick per den 31 mars 2024 till 89% (38%)

* Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2024
 • SensoDetect har beslutat att inte fullfölja inkråmsförvärvet av Globopetz produkt EDOR med tillhörande tillgångar. Inkråmsförvärvet villkorades av en framgångsrik teknisk företagsbesiktning, att parterna skulle komma överens om att ingå ett inkråmsöverlåtelseavtal och att Globopetz dari skulle lämna sedvanliga garantier och betryggande säkerhet för uppfyllelse av sådant garantiansvar. Efter genomförd teknisk företagsbesiktning har Bolaget fattat beslutet att inte fullfölja inkråmsförvärvet.
 • Etiskt godkännande för forskningsstudie inom autism i Saudiarabien innebär startskottet för en bred lansering i Mellanöstern. SensoDetects avtal med Dr Saleh, som signerades i slutet av december 2023, har nu lett till ett godkännande från den etiska kommitteen på Princess Noura University Hospital i Riyadh, Saudiarabien, vilket innebär att studien "Early, objective detection of autism" kan startas upp.
 • SensoDetect Aktiebolag beslutar om en riktad emission av units till garanter. SensoDetect Aktiebolag har slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner serie TO2, som beslutades av styrelsen den 31 oktober 2023 och som sedermera godkändes av extra bolagsstämma den 30 november 2023 ("Företrädesemissionen").
Väsentliga händelser efter periodens utgång
 • Stort intresse för SensoDetect i Riyadh, Saudiarabien. Sensodetect deltog mellan den 23:e och den 25:e April i den 3:e konferensen för "Saudi Autism Research & Applied Behavior Analysis" (SARC3)[1]. Konferensen, som är den främsta konferensen för forskare inom Autism Spectrum Disorder (ASD) i Mellanöstern, innefattade en mängd olika talare och framstående experter inom psykologi, psykiatri, medicin, utbildning och arbetsterapi.
 • SensoDetects kvalitetssäkring ett viktigt steg för obligatoriskt hörsel- och autismtest i Saudi Arabien. SensoDetect har förnyat sitt ISO 13485:2016 certifikat för "Design and development, production and distribution of medical devices within the field of neurodiagnostics" Certifieringen genomfördes av Notified bodyn TÜV SÜD1 och innefattade en total genomgång av hela kvalitetssystemet (re-certification) inklusive EN ISO 13485:2016/AC:2018, EN ISO och 13485:2016/A11:2021.

VD har ordet

SensoDetect erbjuder idag ett unikt, världsledande test som omfattar tre områden: SensoDetect Medication, SensoDetect Diagnostics och SensoDetect Health. Under senare delen av 2023 och framför allt under första kvartalet 2024 har vi sett ett ökat intresse för våra tjänster. Kombinationen av vårt hörseltest (SensoDetect Health) och autismtest (SensoDetect Diagnostics) har fått särskild uppmärksamhet, och vårt fokus på medicinering har öppnat dörrar för en bredare global lansering.

MENA

I MENA har våra fördjupade dialoger med det mest betydelsefulla sjukhuset i Saudiarabien resulterat i att vi knutit till oss den i Saudi högt uppsatta och meriterade Dr Saleh. Vi initierade även vår autismstudie vid Princess Noura University Hospital vilken förbereder för obligatoriska mätningar på samtliga nyfödda barn i Saudi (ca 500.000 per år) med en världsomfattande standard som slutmål. Med studien och Dr Saleh i ryggen ser jag att vi här definitivt siktar rätt mot 2 miljoner mätningar per år 2025-2026. Om vi enbart fokuserar på SensoDetect Diagnostics ser jag en marknadspotential på 2,2 miljarder SEK i denna region, och detta utan att ta hänsyn till den enorma potential som en obligatorisk standard för våra kombinerade hörsel- och autismtester kan ge. Ser vi till samtliga 3 områden är det betydligt mer.

Kina

I Kina är vi engagerade i framåtskridande diskussioner om ett joint venture. Som ett aktivt steg i JV välkomnade vi i våras regeringsrepresentanter från regionerna Fujian och Guangdong Sheng till vårt kontor i Malmö. Med statligt stöd blir ett JV starkare då vi kan säkra hela regioner, vilket även kommer att påskynda tillgången till en marknad som vi för närvarande värderar till 9 miljarder SEK.

Norden

Vi fortsätter här våra samarbeten och med introduktionen av SensoDetect Health och ett uppskattat värde på 2,7 miljarder SEK enbart inom SensoDetect Diagnostics, förblir Norden en av våra tre högst prioriterade regioner även under 2024.

Övriga världen

Våra diskussioner och samarbeten inom "project school" i Bolivia och Mexiko fortskrider, och vi noterar fortsatt starkt intresse inom Europa. Under under 2025-2026 planerar vi att fokusera mer på en framtida lansering i USA och Kanada. På samtliga marknader har vår publicerade studie om medicinering av ADHD (SensoDetect Medication) uppmärksammats av läkemedelsindustrin inom både forskning och utveckling.

SensoDetect är nu mer redo än någonsin att uppfylla sin stora potential. Med en solid forskningsbakgrund och en hög kostnadskontroll är vi fullt engagerade i den kommersiella fasen och vi börjar etablera en marknadsnärvaro. Vi är redo att skala upp både på våra prioriterade marknader såväl som i produktion och organisation. Snart kommer SensoDetect att vara en integrerad del av den moderna psykiatrin och den snabbt växande globala hälsotrenden.

Malmö i Maj 2024

PA Hedin

Verkställande direktör,

SensoDetect Aktiebolag (publ)