02:01:28 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-28 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-29 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-30 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-05 X-dag ordinarie utdelning SMG 0.00 SEK
2024-06-04 Årsstämma 2024
2024-05-22 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-12-15 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-30 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-31 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-05 X-dag ordinarie utdelning SMG 0.00 SEK
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-30 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-30 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-30 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-09 X-dag ordinarie utdelning SMG 0.00 SEK
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-10-07 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-16 Årsstämma 2021
2021-05-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 X-dag ordinarie utdelning SMG 0.00 SEK
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-16 X-dag ordinarie utdelning SMG 0.00 SEK
2020-06-15 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-25 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-18 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-13 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-11 Årsstämma 2019
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-10 X-dag ordinarie utdelning SMG 0.00 SEK
2019-02-26 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-13 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 X-dag ordinarie utdelning SMG 0.00 SEK
2018-05-24 Årsstämma 2018
2018-05-08 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-05-05 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-15 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-15 Kvartalsrapport 2016-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorTelekom & Media
IndustriMedia
Shortcut Media Group är verksamt inom filmkommunikation. Bolaget erbjuder digital produktion och kommunikation inom rörlig bild. Utbudet inkluderar trailers, 3d-animation, promos, visuella effekter, beställnings- och reklamfilm, digitala konferenser samt livesändningar. Inom koncernen finns även en proprietär SaaS-tjänst som hanterar digital distribution av varumärkens innehåll till fysiska kundmöten. Bolagets kunder är främst internationella och nordiska bolag inom varierande branscher.
2024-06-11 16:26:46

Styrelsen för Shortcut Media har för avsikt att ansöka om avnotering av bolagets aktie från Spotlight Stock Market. Beslutet är en konsekvens av att Shortcut Media inte längre uppfyller Spotlights noteringskrav på minst 100 aktieägare som innehar aktier till ett värde av 2000 SEK eller mer.

Aktiemarknadsnämnden har, i kontakter med Shortcut Media, meddelat att om bolaget inte längre uppfyller noteringskraven strider en avnotering inte mot god sed på aktiemarknaden. Detta under förutsättning att avnoteringsansökan sker tidigast tre månader efter det att avnoteringsplanerna offentliggjorts.

"Efter ett år av rekonstruktion och kraftiga nedskärningar är Shortcut Media-koncernen ett betydligt mindre bolag med en nuvarande värdering på under 10 MSEK. Vårt fokus framöver är att utveckla de två kvarvarande verksamheterna Magoo och Stark Film, som båda har fina förutsättningar att återgå till god lönsamhet och tillväxt när konjunkturen vänder. Detta arbete kommer underlättas utanför den noterade miljön, samtidigt som kostnadsbesparingarna kommer att vara betydande för bolaget", säger Lennart Larsson, tf VD för Shortcut Media AB.

Avnoteringsansökan kommer att lämnas in till Spotlight Stockmarket den 11 september 2024 och fram till dess ansökan godkänts kommer handel bedrivas som vanligt.

För mer information, kontakta gärna:

Lennart Larsson,
Tf VD Shortcut Media AB
info@shortcutmedia.se

Denna information utgör insiderinformation som Shortcut Media AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i denna delårsrapport har publicerats genom ovanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.
 

Om Shorcut Media Group
Shortcut Media AB äger och förvaltar bolag som arbetar med rörlig media för en internationell marknad. Gruppen består av varumärkena STARK Film & Magoo som erbjuder tjänster inom filmkommunikation, animerad film, visuella effekter, grafik och speltrailers.