11:44:46 Europe / Stockholm

SKF

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
SKF är en global tillverkare inom lager, tätningar, mekatronik och smörjsystem. Produktportföljen består av kullager, hylsor, lagerhus, samt radialtätningar. Eftermarknadsservicen berör huvudsakligen teknisk support, underhållsservice, rådgivning samt utbildning inom arbetsområdet. SKF finns representerat inom samtliga globala regioner via bolagets återförsäljare samt egna produktionsanläggningar.

Kalender

2021-02-02 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-23 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-27 Ordinarie utdelning SKF A 3.00 SEK
2020-03-27 Ordinarie utdelning SKF B 3.00 SEK
2020-03-26 Årsstämma 2020
2020-02-04 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-17 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-29 Ordinarie utdelning SKF A 6.00 SEK
2019-03-29 Ordinarie utdelning SKF B 6.00 SEK
2019-03-28 Årsstämma 2019
2019-01-29 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-19 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-28 Ordinarie utdelning SKF A 5.50 SEK
2018-03-28 Ordinarie utdelning SKF B 5.50 SEK
2018-03-27 Årsstämma 2018
2018-02-01 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-21 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-06 Kapitalmarknadsdag 2017
2017-03-30 Ordinarie utdelning SKF A 5.50 SEK
2017-03-30 Ordinarie utdelning SKF B 5.50 SEK
2017-03-29 Årsstämma 2017
2017-02-02 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-01 Kapitalmarknadsdag 2016
2016-10-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-21 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-28 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-01 Ordinarie utdelning SKF B 5.50 SEK
2016-04-01 Ordinarie utdelning SKF A 5.50 SEK
2016-03-31 Årsstämma 2016
2016-02-02 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-04 Kapitalmarknadsdag 2015
2015-10-16 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-15 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-17 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-27 Ordinarie utdelning SKF A 5.50 SEK
2015-03-27 Ordinarie utdelning SKF B 5.50 SEK
2015-03-26 Årsstämma 2015
2015-01-28 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-15 Analytiker möte 2014
2014-10-15 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-09-10 Kapitalmarknadsdag 2014
2014-07-15 Analytiker möte 2014
2014-07-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-15 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-31 Ordinarie utdelning
2014-03-31 Ordinarie utdelning SKF A 5.50 SEK
2014-03-28 Årsstämma 2014
2014-01-28 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-15 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-10-15 Analytiker möte 2013
2013-07-16 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-29 Ordinarie utdelning SKF B 5.50 SEK
2013-04-29 Ordinarie utdelning SKF A 5.50 SEK
2013-04-26 Årsstämma 2013
2013-04-17 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-01-30 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-17 Analytiker möte 2012
2012-10-17 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-18 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-26 Ordinarie utdelning SKF A 5.50 SEK
2012-04-26 Ordinarie utdelning SKF B 5.50 SEK
2012-04-25 Årsstämma 2012
2012-04-19 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-01-26 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-19 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-15 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-29 Ordinarie utdelning SKF A 5.00 SEK
2011-04-29 Ordinarie utdelning SKF B 5.00 SEK
2011-04-28 Årsstämma 2011
2011-04-19 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-01 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-19 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-15 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-30 Ordinarie utdelning SKF A 3.50 SEK
2010-04-30 Ordinarie utdelning SKF B 3.50 SEK
2010-04-29 Årsstämma 2010
2010-04-20 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-01-28 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-20 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-07-15 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-22 Ordinarie utdelning SKF B 3.50 SEK
2009-04-22 Ordinarie utdelning SKF A 3.50 SEK
2009-04-21 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-21 Årsstämma 1
2008-05-07 Inlösen SKF B 5
2008-05-07 Inlösen SKF A 5
2008-04-17 Ordinarie utdelning SKF B 5.00 SEK
2008-04-17 Ordinarie utdelning SKF A 5.00 SEK
2007-05-15 Inlösen SKF B 10
2007-05-15 Inlösen SKF A 10
2007-04-25 Ordinarie utdelning SKF A 4.50 SEK
2007-04-25 Ordinarie utdelning SKF B 4.50 SEK
2006-04-26 Ordinarie utdelning SKF B 4.00 SEK
2006-04-26 Ordinarie utdelning SKF A 4.00 SEK
2005-05-04 Inlösen SKF A 25
2005-05-04 Inlösen SKF B 25
2005-05-04 Split SKF A 1:4
2005-05-04 Split SKF B 1:4
2005-04-20 Ordinarie utdelning SKF A 12.00 SEK
2005-04-20 Ordinarie utdelning SKF B 12.00 SEK
2004-04-21 Ordinarie utdelning SKF B 10.00 SEK
2004-04-21 Ordinarie utdelning SKF A 10.00 SEK
2003-04-16 Ordinarie utdelning SKF A 8.00 SEK
2003-04-16 Ordinarie utdelning SKF B 8.00 SEK
2002-04-19 Ordinarie utdelning SKF B 6.00 SEK
2002-04-19 Ordinarie utdelning SKF A 6.00 SEK
2001-04-25 Ordinarie utdelning SKF A 5.25 SEK
2001-04-25 Ordinarie utdelning SKF B 5.25 SEK
2000-04-26 Ordinarie utdelning SKF A 4.00 SEK
2000-04-26 Ordinarie utdelning SKF B 4.00 SEK
1999-04-23 Ordinarie utdelning SKF B 2.00 SEK
1999-04-23 Ordinarie utdelning SKF A 2.00 SEK
1998-04-27 Ordinarie utdelning SKF A 5.25 SEK
1998-04-27 Ordinarie utdelning SKF B 5.25 SEK
1997-04-16 Ordinarie utdelning SKF A 5.25 SEK
1997-04-16 Ordinarie utdelning SKF B 5.25 SEK
1996-04-26 Ordinarie utdelning SKF B 5.25 SEK
1996-04-26 Ordinarie utdelning SKF A 5.25 SEK
1995-04-28 Ordinarie utdelning SKF A 4.25 SEK
1995-04-28 Ordinarie utdelning SKF B 4.25 SEK
1994-04-29 Ordinarie utdelning SKF B 0.00 SEK
1994-04-29 Ordinarie utdelning SKF A 0.00 SEK
1993-04-29 Ordinarie utdelning SKF A 0.00 SEK
1993-04-29 Ordinarie utdelning SKF B 0.00 SEK
1992-04-30 Ordinarie utdelning SKF A 4.25 SEK
1992-04-30 Ordinarie utdelning SKF B 4.25 SEK
1991-04-24 Ordinarie utdelning SKF A 4.25 SEK
1991-04-24 Ordinarie utdelning SKF B 4.25 SEK
1990-04-27 Ordinarie utdelning SKF B 4.25 SEK
1990-04-27 Ordinarie utdelning SKF A 4.25 SEK
1989-05-23 Split SKF A 1:4
1989-05-23 Split SKF B 1:4
1989-04-28 Ordinarie utdelning SKF A 14.00 SEK
1989-04-28 Ordinarie utdelning SKF B 14.00 SEK
1988-04-29 Ordinarie utdelning SKF A 12.00 SEK
1988-04-29 Ordinarie utdelning SKF B 12.00 SEK
1987-04-30 Ordinarie utdelning SKF A 11.00 SEK
1987-04-30 Ordinarie utdelning SKF B 11.00 SEK
1986-04-30 Ordinarie utdelning SKF A 10.00 SEK
1986-04-30 Ordinarie utdelning SKF B 10.00 SEK
1985-05-31 Ordinarie utdelning SKF A 8.50 SEK
1985-05-31 Ordinarie utdelning SKF B 8.50 SEK
1984-05-24 Ordinarie utdelning SKF A 7.00 SEK
1984-05-24 Ordinarie utdelning SKF B 7.00 SEK
2020-03-23 18:30:00

Göteborg, 23 mars 2020: Som en försiktighetsåtgärd i denna osäkra ekonomiska miljö har styrelsen för AB SKF beslutat att föreslå årsstämman att utdelningen ska ändras från 6,25 kronor per aktie till 3,00 kronor per aktie.

 

Styrelsen avser för närvarande att kalla till en extra bolagsstämma under andra halvåret för att överväga och besluta om den återstående utdelningen.

 

SKF:s finansiella styrka, likviditet och övergripande ställning är stark. Det förslag som presenteras idag återspeglar styrelsens ambitioner att se till att SKF fortsätter att kunna agera på ett avgörande sätt för att motverka effekterna av myndigheters och kunders åtgärder i denna osäkra situation.

 

Aktiebolaget SKF

      (publ)

 

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan  information som AB SKF är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 23 mars 2020 kl.18:30.