04:08:40 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-05 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-29 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-15 X-dag ordinarie utdelning SMOL 0.00 SEK
2024-05-14 Årsstämma 2024
2024-05-02 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2024-01-09 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-07 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 X-dag ordinarie utdelning SMOL 0.00 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-04-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-10-24 Extra Bolagsstämma 2022
2022-07-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 X-dag ordinarie utdelning SMOL 0.00 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-20 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-03 X-dag ordinarie utdelning SMOL 0.00 SEK
2021-02-22 Bokslutskommuniké 2020
2020-09-15 Extra Bolagsstämma 2020
2020-07-16 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-10 X-dag ordinarie utdelning SMOL 0.00 SEK
2020-06-09 Årsstämma 2020
2020-02-26 Bokslutskommuniké 2019
2019-07-18 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 X-dag ordinarie utdelning SMOL 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-02-26 Bokslutskommuniké 2018
2019-02-26 Extra Bolagsstämma 2019
2019-02-18 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Årsstämma 2018

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
Smoltek är ett teknikbolag som tillhandahåller en teknologi som möjliggör växt av nanostrukturer på olika material (substrat) på ett kontrollerat sätt. Bolagets nanostrukturtillverkningsteknik kan användas inom flera industrisektorer. Kunderna återfinns inom den globala processindustrin och halvledare. Produkterna som bolaget utvecklar används inom produktionen av fossilfri vätgas och för att ytterligare miniatyrisera mikrochip. Bolaget grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2024-06-11 16:12:27

Smoltek Nanotech Holding AB (publ) ("Smoltek") har utvecklat ett nytt material som löser den stora tekniska utmaning som hotar stoppa den snabbväxande industrin för grön vätgas producerad av intermittenta energikällor, som sol- och vindkraft. Med bolagets nanomaterial kan användningen av iridium (katalysatorer) i PEM-elektrolysörer reduceras till nivåer som gör storskalig vätgasproduktion lönsam. Bolaget söker nu kapitalstarka partners för att realisera en del av värdet i sitt dotterbolag Smoltek Hydrogen och skapa förutsättningar för att nå målsättningen om 30% marknadsandel, motsvarande ca 20 miljarder SEK i omsättning år 2030.

Grön vätgas, producerad av fossilfri el betraktas, såväl inom EU som globalt, kan vara en nyckelteknologi för att klara den gröna omställningen. För närvarande finns inga andra fossilfria alternativ för många industri- och fraktområden. Grön vätgas har potential att bli den ledande lösningen för fossilfri ståltillverkning och tung sjöfart.

Vid produktion av grön vätgas i stora solcells- eller vindkraftparker är det avgörande att snabbt kunna starta och stoppa produktionen. Denna process kräver den speciella PEM-elektrolystekniken, där den dyra och sällsynta metallen iridium klyver vatten till vätgas och syrgas. Dessvärre riskerar bristen på tillgängligt iridium göra att massproduktion av PEM-elektrolysörer inte bli lönsam. Det beror främst på grund av dagens överanvändning av iridium, samt att iridiumpriset prognostiseras att stiga markant de kommande åren.

Smolteks nanomaterial - bevisat teknikförsprång och tydlig väg till kommersiell tillverkning

Smoltek Hydrogen har utvecklat ett nanomaterial som bevisats fungera väl i långtidsstudier (https://news.cision.com/se/smoltek-nanotech-holding-ab/r/smolteks-cellmaterial-for-vatgaselektrolys-har-framgangsrikt-klarat-ett-1-000-timmars-hallbarhetstes,c3961155), och bolaget har en tydlig väg till att nå målet om 0,1 mg iridium per kvadratcentimeter, vilket Smoltek liksom det ledande institutet Fraunhofer anser vara den nivå då storskalig tillverkning av PEM-elektrolysörer blir kommersiellt lönsam. Bolaget känner inte till någon annan industriellt verifierad lösning som klarar av att nå denna brytpunkt.

För att dra nytta av detta försprång söker Smoltek Hydrogen nu kapitalstarka partners för att finansiera återstående utveckling och kommersialisering av nanomaterialet, inklusive uppskalning av produktionskapacitet. Denna process har konkretiserats i och med Smolteks pågående anbudsprocess för Smoltek Hydrogen, samt även dotterbolaget Smoltek Semi (https://news.cision.com/se/smoltek-nanotech-holding-ab/r/smoltek-inleder-anbudsprocess-for-potentiell-forsaljning-av-tillgangar-eller-hela-dotterbolag-inom-a,c3985723), som förväntas ta 6-12 månader. Bolaget ser denna process som avgörande för att kunna realisera värdet i Smoltek Hydrogen på både kort och lång sikt:
  • En avyttring av hela eller delar av Smoltek Hydrogen förväntas på kort tid synliggöra det stora underliggande värdet i hela bolaget och dess teknikplattform.

  • Erhållandet av en eller flera kapitalstarka partners som kan finansiera bolaget fram till att det börjar genererar intäkter gör att utveckling tillsammans med kunder samt uppskalning av produktion kan fortgå i högt tempo

  • Den stora långsiktiga affären för Smoltek och dess aktieägare är avyttring av dotterbolaget Smoltek Hydrogen, som förväntas ha stigit avsevärt i värde när bolaget har börjat generera intäkter.

  • Vidare skall licensintäkter från delar av Smolteks patentportfölj generera intäkter dvs när Smoltek Hydrogen säljer material till sina kunder får Smoltek en viss andel av det - vilket sker även efter att Smoltek eventuellt sålt av hela dotterbolaget Smoltek Hydrogen

  • Med större finansiella resurser ser Smoltek Hydrogen möjlighet att bättre integrera cellmaterialet med de övriga delarna i en PEM-elektrolysör och därmed erbjuda en mer optimerad helhetslösning till sina kunder. Vidare skapar finansiell styrka trovärdighet som motpart gentemot industriella partners.

Ellinor Ehrnberg, vd för Smoltek Hydrogen kommenerar:

- Vi har höga ambitioner eftersom vi idag är ensamma om att tillhandahålla en lösning på ett kritiskt problem. Efter utmärkta långtidsresultat har vi på allvar påbörjat arbetet med att bli elektrolysörtillverkarnas samarbetspartner för nästa generations elektrolysörer. Intresset från ledande aktörer är stort redan innan vi aktivt börjat bearbeta marknaden, och diskussioner och tester är redan i gång med ett antal ledande bolag. Målet är att år 2030 tillsammans med partner nå 30 procents marknadsandel, vilket skulle resultera i en omsättning om ca 20 miljarder kronor. Och även om den beräknade försäljningsvolymen är stor krävs inte en gigantisk fabriksanläggning. Men det är bråttom att börja bygga pilotanläggning, för tiden är knapp. Av den anledningen är den pågående anbudsprocessen ett viktigt steg på vägen dit.

Industriell produktion

Under nästa år planerar Smoltek Hydrogen att etablera en pilotanläggning för småskalig industriell produktion för att, tillsammans med kunder, tillverka prototyper av nya elektrolysörer samt att, tillsammans med maskinleverantörer, kunna specificera den första storskaliga anläggningen. Det finns flera vägar att gå avseende volymproduktion, men i en så pass snabbväxande bransch är det inte ovanligt att bygga upp verksamheten som ett självständigt bolag, som ett alternativ till att uppgå i en större industristruktur.

[En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, linje

Automatiskt genererad beskrivning]

Smoltek Hydrogen - roapmap 2030