07:46:20 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
Smoltek är specialiserade inom tillverkningsteknologi. Tekniken används vid odling av vertikala nanostrukturer i diverse precisionsdefinierade mönster, vilket huvudsakligen används vid paketering inom process- och halvledarindustrin. Tekniken kan användas på ett flertal olika material, beroende på vardera processförutsättning. Bolaget grundades under 2005 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Kalender

2020-10-29 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-16 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-10 Ordinarie utdelning SMOL 0.00 SEK
2020-06-09 Årsstämma 2019
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-26 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-30 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-18 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Ordinarie utdelning SMOL 0.00 SEK
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-16 Årsstämma 2018
2019-02-26 Bokslutskommuniké 2018
2019-02-26 Extra Bolagsstämma 2019
2019-02-18 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-20 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Årsstämma 2017
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-08-20 12:35:04
JANUARI - JUNI
 • Omsättningen uppgick till 330 TSEK (-)
 • Rörelseresultatet blev - 4 772 TSEK (- 2 396)
 • Resultatet per aktie blev - 0,89 SEK (- 0,45)
 • Order från en ledande processteknikleverantör av skräddarsydda testenheter
 • Order avseende en serie processtester från en världsledande tillverkare av konsumentelektronik 
ANDRA KVARTALET
 • Omsättningen uppgick till 330 TSEK (-)
 • Rörelseresultatet blev - 2 568 TSEK (- 1 104)
 • Resultatet per aktie blev - 0,48 SEK (- 0,21)
 • Stort prestandasteg verifierat för vår CNF-MIM kondensatorlösning
 • Order av kondensatorprototyper från tillverkare av  passiva komponenter 

INTÄKTER OCH RESULTAT ANDRA KVARTALET

Omsättningen under perioden uppgick till 330 TSEK (-). Rörelseresultatet blev - 2 568 TSEK (- 1 104) och förklaras av ökade kostnader för personal och marknadsföring. Resultatet efter skatt per aktie blev - 0,48 SEK (- 0,21).

LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING

Bolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 14 881 TSEK (2 410). Långfristiga räntebärande skulder uppgick till 838 TSEK (1 614). Soliditeten var 94 procent (90).

EGET KAPITAL OCH ANTAL AKTIER

Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 43 881 TSEK (26 845) fördelat på 5 314 450 aktier. Under första kvartalet genomfördes en nyemission som tillförde bolaget 20,0 MSEK före kostnader på 1,6 MSEK.

ANSTÄLLDA

Antalet årsanställda uppgick till 6 personer. 

Kommande rapporter 
 • Kvartalsredogörelse för årets 9 första månader kommer att publiceras den 20 november
 • Bokslutskommunikén kommer att publiceras den 26 februari 2019

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med bokföringslagen. Moderbolagets ställning och resultat saknar betydelse för bedömning av koncernens ställning och resultat, då verksamheten är mycket begränsad. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer.