07:53:24 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
Smoltek är specialiserade inom tillverkningsteknologi. Tekniken används vid odling av vertikala nanostrukturer i diverse precisionsdefinierade mönster, vilket huvudsakligen används vid paketering inom process- och halvledarindustrin. Tekniken kan användas på ett flertal olika material, beroende på vardera processförutsättning. Bolaget grundades under 2005 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Kalender

2020-10-29 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-16 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-10 Ordinarie utdelning SMOL 0.00 SEK
2020-06-09 Årsstämma 2019
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-26 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-30 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-18 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Ordinarie utdelning SMOL 0.00 SEK
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-16 Årsstämma 2018
2019-02-26 Bokslutskommuniké 2018
2019-02-26 Extra Bolagsstämma 2019
2019-02-18 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-20 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Årsstämma 2017
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-24 09:21:24
Januari - mars 2018  
  • Intäkter uppgick till 494 KSEK (509) och består främst av aktiverade kostnader för FoU. 
  • Resultat före skatt blev -2 205 KSEK (-1 278) 
  • Antal utestående aktier var 5 314 450 vid periodens slut efter övertecknad nyemission. 
  • Summa eget kapital uppgick till 46 337 KSEK (22 173) vid periodens slut. 
  • Likvida medel uppgick till 19 117 KSEK (584) vid periodens slut. Ökningen förklaras av nyemissionen som genomfördes i februari. 

VD Anders Johansson kommentar om kvartalet: 

Under årets första kvartal passerades flera milstolpar: 

Vi erhöll två utvärderingsordrar tidigt under kvartalet - båda från ledande företag inom områdena processteknik respektive konsumentelektronik. Målsättningen var att den första av dessa beställningar skulle ha levererats under kvartalet. Specifikationen för dessa testenheter var utmanande och produktionen drog ut något på tiden. 

Den 26 februari noterades bolaget på AktieTorget, som en del av förberedelserna genomfördes en nyemission om 20 MSEK. 

Tre rekyteringar har genomförts varav två påbörjade sina anställningar under kvartalet, dessutom flyttade vi kontoret till mer ändamålsenliga lokaler.

Händelser efter perioden:

De senaste veckorna har varit viktiga för bolaget:

Vi har kunnat presentera nya, avsevärt förbättrade, kapacitansvärden för vårt kolnanofiber-baserade kondensatorkoncept under utveckling. Bolagets utvecklingsteam har lyckats öka kapacitansvärdet per area med omkring fem gånger jämfört med tidigare visade resultat. Resultaten har bekräftats genom flera av varandra oberoende mätningar vilka utförts på enheter från olika produktionstillfällen. 

Vi investerar nu i ett nytt processystem av typen Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition (PECVD). Det är i ett sådant system som odling av kolnanostrukturer sker. Målsättningen är att detta nya system ska ge avsevärt högre kapacitet för produktion av testenheter, och att vi därmed får möjlighet att möta en större efterfrågan. Den beställda konfigurationen ger också möjlighet att utforska ramarna för vår processteknik ytterligare genom fler inställnings/konfigurationsmöjligheter. Baserat på leverantörens offert bör det kunna vara installerat och klart för användning runt kommande årsskifte.

Leverans av ovan nämnda utvärderingsorder sker under innevarande vecka, v21.

Kommande rapporter 

Halvårsrapport avges den 20 augusti 2018. 

Granskningsrapport 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

För ytterligare information kontakta: 

Anders Johansson, VD på Smoltek Nanotech Holding AB, på telefon 0708-393693 eller epost: anders@smoltek.com.

Välkommen att följa oss:
Hemsidan: www.smoltek.com - AktieTorget: http://aktietorget.se/ - Twitter: https://twitter.com/Smoltek  - LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/smoltek-ab/ - Facebook: https://www.facebook.com/smoltek/