17:45:17 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
Smoltek är specialiserade inom tillverkningsteknologi. Tekniken används vid odling av vertikala nanostrukturer i diverse precisionsdefinierade mönster, vilket huvudsakligen används vid paketering inom process- och halvledarindustrin. Tekniken kan användas på ett flertal olika material, beroende på vardera processförutsättning. Bolaget grundades under 2005 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Kalender

2020-10-29 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-16 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-10 Ordinarie utdelning SMOL 0.00 SEK
2020-06-09 Årsstämma 2019
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-26 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-30 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-18 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Ordinarie utdelning SMOL 0.00 SEK
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-16 Årsstämma 2018
2019-02-26 Bokslutskommuniké 2018
2019-02-26 Extra Bolagsstämma 2019
2019-02-18 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-20 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Årsstämma 2017
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-06 10:29:41

Smoltek, som planerar att notera bolagets aktier i slutet av månaden, har fått en ny order från en global tillverkare av konsumentelektronik.

Nyligen fick Smoltek en order av ett världsledande processteknikföretag. Nu har nanoteknikföretaget erhållit ytterligare en order från en globalt ledande aktör inom konsumentelektronik-området.
Nanoteknikföretagets VD Anders Johansson är mycket tillfreds med ordern och ser framtiden an med tillförsikt.
- Denna beställning tar vi som ytterligare en bekräftelse på att Smolteks unika teknik idag är relevant för industrin, och dessutom inom flera skilda applikationsområden. Vårt långsiktiga marknadsarbete börjar helt enkelt ge resultat och vi står väl positionerade med både praktisk know-how och ett starkt patentskydd, säger Johansson.
Ordern omfattar en serie processtester för utvärdering av Smolteks teknik för ett kundspecifikt applikationsområde. Produktionen planeras till mars-april 2018.
Smoltek grundades 2005 och är baserat på Lindholmen i Göteborg. Smoltek specialiserar sig på teknologi för tillverkning av kolnanostrukturer med inriktning på halvledarindustrin. Bolaget har byggt upp en omfattande patentportfölj bestående av 65-talet sökta patent, varav 48 stycken idag är beviljade. Marknadssegmentet där Smoltek är verksamma benämns som "advanced packaging" (avancerad kretspaketering) och bedöms av Research & Markets i en marknadsuppdatering från september 2017 växa med en genomsnittlig tillväxt per år (CAGR) om 7,15 procent under perioden 2016-2022 och ha ett marknadsvärde om 40 MdUSD år 2022.
 

Smolteks notering på AktieTorget är planerad under februari månad. Noteringsemissionen är i gång och det finns möjlighet för allmänheten att teckna aktier till och med den 9 februari.