17:41:34 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
Smoltek är specialiserade inom tillverkningsteknologi. Tekniken används vid odling av vertikala nanostrukturer i diverse precisionsdefinierade mönster, vilket huvudsakligen används vid paketering inom process- och halvledarindustrin. Tekniken kan användas på ett flertal olika material, beroende på vardera processförutsättning. Bolaget grundades under 2005 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Kalender

2020-10-29 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-16 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-10 Ordinarie utdelning SMOL 0.00 SEK
2020-06-09 Årsstämma 2019
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-26 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-30 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-18 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Ordinarie utdelning SMOL 0.00 SEK
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-16 Årsstämma 2018
2019-02-26 Bokslutskommuniké 2018
2019-02-26 Extra Bolagsstämma 2019
2019-02-18 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-20 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Årsstämma 2017
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2019-05-17 08:15:00

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2019-05-16

  • Advokat Dag Fredlund valdes till ordförande att leda årsstämman
  • Vid stämman var 3 233 963 (60,86 procent) aktier av totalt 5 314 450 aktier representerade.
  • Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag
  • Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag
  • Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret
  • Stämman fastställde styrelsens arvode till 11 prisbasbelopp varav ordförande med 3 prisbasbelopp och 2 prisbasbelopp vardera till övriga ledamöter. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning. 
  • Stämman valde följande till styrelseledamöter till och med nästa årsstämma har hållits: Peter Augustsson (omval), Peter Enoksson (omval), Finn Gramnaes (omval), Bo Hedfors (omval) samt Gustav Brismark (nyval).
  • Stämman valde Grant Thornton Sweden AB till revisionsbolag. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att Zlatan Mitrovic utsetts till huvudansvarig revisor.
  • Stämman beslutade om emission av högst 20 300 teckningsoptioner enligt i kallelsen infört förslag. Priset för optionen är 7,39 kronor och teckningskursen per aktie är 120 kr. De huvudsakliga villkoren för teckningsoptionerna framgår av kallelsen till årsstämman.
  • Stämman beslutade om emission av högst 89 000 teckningsoptioner enligt i kallelsen infört förslag. Priset för optionen är 7,39 kronor och teckningskursen per aktie är 120 kr. De huvudsakliga villkoren för teckningsoptionerna framgår av kallelsen till årsstämman.

Alla beslut var enhälliga. 

För ytterligare information kontakta: 

Smoltek Nanotech Holding AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare upplysningar:  
Kontakta VD Anders Johansson på 0708-39 36 93 eller anders@smoltek.com