17:28:29 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
Smoltek är specialiserade inom tillverkningsteknologi. Tekniken används vid odling av vertikala nanostrukturer i diverse precisionsdefinierade mönster, vilket huvudsakligen används vid paketering inom process- och halvledarindustrin. Tekniken kan användas på ett flertal olika material, beroende på vardera processförutsättning. Bolaget grundades under 2005 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Kalender

2020-10-29 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-16 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-10 Ordinarie utdelning SMOL 0.00 SEK
2020-06-09 Årsstämma 2019
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-26 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-30 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-18 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Ordinarie utdelning SMOL 0.00 SEK
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-16 Årsstämma 2018
2019-02-26 Bokslutskommuniké 2018
2019-02-26 Extra Bolagsstämma 2019
2019-02-18 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-20 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Årsstämma 2017
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2019-03-26 20:00:19

Smoltek Nanotech Holding AB ("Smoltek" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner, som beslutades av bolagsstämman den 26 februari 2019. Teckningstiden löpte från och med den 8 mars till och med den 22 mars 2019. Företrädesemission har övertecknats och tillfört Bolaget 42,5 MSEK före emissionskostnader.

- Vi har upplevt stort intresse under emissionsprocessen, en iakttagelse som bekräftades genom den stora överteckningen. Vi tolkar emissionsutfallet som att det finns en stark tro på Smolteks affärsmässiga möjligheter, säger Anders Johansson, VD för Smoltek Nanotech Holding AB i en kommentar. 

- Det är med stor entusiasm som vi nu lägger in nästa växel på vår väg mot licensiering av Smolteks teknik. 

Det slutgiltiga resultatet visar att units motsvarande totalt 40,7 MSEK tecknades med företräde, motsvarande 95,7 procent av nyemissionen. Ytterligare intresseanmälningar om teckning av units utan stöd av uniträtter tillkom motsvarande 26,1 MSEK. Därmed tecknades totalt 66,8 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 157,0 procent.

Emissionsgarantier kommer inte tas i anspråk eftersom företrädesemissionen övertecknades. Företrädesemissionen medför att Bolaget tillförs 42,5 MSEK före emissionskostnader, vilka kommer uppgå till 6,0 MSEK.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter kommer att ske i enlighet med de principer som anges i prospektet daterat den 4 mars 2019. Meddelande om tilldelning av sådana units sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare den 28 mars 2019. Dessa skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de som erhållit tilldelning. 

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Smoltek med 126 620,21 SEK. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 759 722,43 SEK medan antalet aktier kommer att uppgå till 6 377 338 stycken. Antalet teckningsoptioner (TO 2) kommer att uppgå till 265 722 stycken och kommer att upptas till handel på Spotlight Stock Market med ISIN-kod SE0012351518.

Betalda tecknade units (BTU) i företrädesemissionen kommer att handlas på Spotlight Stock Market fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen och kommer därefter automatiskt att ersättas av aktier och TO 2. Teckningsoptionen ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie mellan perioden från och med den 20 april 2020 till och med den 1 maj 2020. Teckningskursen motsvarar 70 procent av den volymvägda kursen under den period på tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar, det vill säga den 16 april 2020, dock till högst 100,00 SEK. Teckningsoptionerna kommer att upptas till handel när företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Johansson, VD Smoltek Nanotech Holding AB 
+46 708-393 693, anders@smoltek.com