06:48:53 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriKommunikation
Sonetel är ett mjukvarubolag som levererar kommunikationstjänster. Mjukvaruplattformen grundas på SAAS (Software-As-a-Service) vilket möjliggör intern- och extern kommunikation bland anställda via röst, video och text. Initialt nyttjar kunderna bolagets plattform gratis för att därefter vid intresse kunna övergå till valfri prismodell och löpande abonnemang. Bolaget bildades 2005 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2021-12-17 Årsstämma 2022
2021-09-27 Bokslutskommuniké 2021
2021-02-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-12-18 Ordinarie utdelning SONE 0.00 SEK
2020-12-17 Årsstämma 2021
2020-09-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-02-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-12-18 Ordinarie utdelning SONE 0.00 SEK
2019-12-17 Årsstämma 2020
2019-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-09-17 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-02-14 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-12-20 Ordinarie utdelning SONE 0.00 SEK
2018-12-19 Årsstämma 2019
2018-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-09-19 Bokslutskommuniké 2018
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-01-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-12-20 Ordinarie utdelning SONE 0.00 SEK
2017-12-19 Årsstämma 2018
2017-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-08-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-04-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2021-04-08 08:00:00

Sonetel - ett SaaS-företag listat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm - redovisar förlust i februari samt en ökning i nykundsanskaffningen i mars.

Den preliminära månadsrapporten för februari för moderbolaget Sonetel AB (publ) visar på en förlust före skatt på -0,3 MSEK. Resultatet påverkades negativt av -0,1 MSEK i engångskostnader för nya marknadsföringssatsningar. Uppgifterna är inte granskade av bolagets revisor.

"VI har under perioden december till mars investerat i olika marknadsföringstester vilket belastat resultatet kortsiktigt." säger bolagets VD Henrik Thomé "Kostnadsnivån för marknadsföring är vid slutet av mars återställd till de lägre nivåer som gällt tidigare. Experimenten har lett till en markant ökning av antalet nya betalande kunder per dag. "

Antalet nya betalande kunder per dag ökade med +14% från februari till mars.

Preliminära data för mars visar att antalet företag som använde Sonetels nya chattfunktion för hemsidor ökade med +2% från februari till mars. Totalt nyttjade 2 179 företag den nya tjänsten i slutet av mars.

Antalet kundabonnemang för virtuella internationella telefonnummer (ca 70% av intäkterna) ökade med ca +1%.

Antalet Business package abonnemang (ca 4% av intäkterna) ökade med ca +9%.

Antalet Premiumabonnemang (ca 15% av intäkterna) minskade med ca -2%.

Det årliga värdet av samtliga kundabonnemang (ARR) var i princip oförändrat (räknat i USD).

Antalet aktiva kunder- d.v.s. kunder som hade ett aktivt abonnemang - ökade i mars med +1%.

Kundanskaffningskostnaden (CAC) låg i mars på ca 282 SEK (33 USD) i snitt per ny betalande kund, vilket gav en återbetalningstid per ny betalande kund (ROI) på ca 9 månader. Detta inkluderar dock kostnader av engångskaraktär för att testa och trimma in nya marknadsföringssatsningar. Rensat för dessa nysatsningar, så låg CAC på ca 178 SEK (21 USD) per ny betalande kund, vilket gav en återbetalningstid per ny betalande kund (ROI) på ca 3 månader

Detta kan jämföras med mars 2020 då CAC låg på ca 343 SEK (50 USD) samt ROI på ca 10 månader.

Bolaget startade under mars månad sin satsning på marknadsföring via Affiliates, via ShareaSale. Vid månadens slut hade 85 affiliates anslutit sig för att marknadsföra Sonetels tjänster, vilket givit ett dussintal nya betalande kunder. Uppbyggnadsskedet av denna nya kanal väntas ta ca 3-6 månader.

Bolaget lanserade under månaden en satsning för att möta efterfrågan från större kunder inom Call Center. Satsningen beskrivs på webbplatsen enterprise-sip.sonetel.com.  Tjänsten bygger på bolagets befintliga teknik, men med ny affärsmodell framtagen för segmentet.

Bolaget driftsatte under mars funktioner för att kunna arbeta med rabattkoder i marknadsföring. En första kampanj mot befintliga kunder rullas ut f.n.. Funktionen kommer även användas i arbetet med affiliates.

Satsningar som gjordes på SEO (Search Engine Optimization) i november, genom skapandet av en mängd informationssidor av allmängiltigt värde, relaterat till bolagets tjänster, har under mars gett en kraftig ökning av den organiska trafiken till bolagets sidor från Google sök. Den tillkommande trafiken bedöms bidra med ca 4% av de nya betalande kunderna i nuläget.

"Resultaten från de satsningar vi genomfört är lovande." säger bolagets VD Henrik Thomé.

Översättning till ca 10 språk av de nya mobila apparna har genomförts, men ännu inte lanserats. Kundportalen app.sonetel.com har dock driftsatts med de nya språken.

Integrationen med Adyen - som syftar till att kraftigt öka antalet betalmetoder med vilka kunder kan betala Sonetel, och därmed öka bolagets räckvidd - pågår fortfarande. De nya betalmetoderna väntas driftsättas inom kort.

Kundbetyget på Trustpilot låg oförändrat kvar på 4,6 av 5.

"Vårt fokus i närtid är att fortsätta utrullningen av initiativ för att säkerställa god tillväxt i affären med virtuella nummer, samt att verksamheten skall gå med vinst." säger VD Henrik Thomé. "Därefter kan vårt fokus övergå till att driva utrullningen av de nya AI och chattjänsterna"

Om Sonetel
Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över 160 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen av företagets ca 30 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser (e-post: ca@gwkapital.se,telefon: 08-503 000 50).

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/

Kontakt

Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11
henrik@sonetel.com

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Sonetel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2021 kl. 8:00 CET.