23:44:23 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriKommunikation
Sonetel är verksamma inom IT-sektorn. Bolaget utvecklar mjukvarulösningar med särskild inriktning mot kommunikationstjänster. Mjukvaruplattformen baseras på SAAS (Software-As-a-Service) vilket möjliggör intern- och extern kommunikation bland anställda via röst, video och text. Initialt nyttjar kunderna bolagets plattform gratis för att därefter vid intresse kunna övergå till valfri prismodell och abonnemang. Bolaget bildades 2005 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2022-12-16 Årsstämma 2023
2022-09-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-02-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-12-20 Ordinarie utdelning SONE 0.00 SEK
2021-12-17 Årsstämma 2022
2021-09-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-02-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-12-18 Ordinarie utdelning SONE 0.00 SEK
2020-12-17 Årsstämma 2021
2020-09-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-02-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-12-18 Ordinarie utdelning SONE 0.00 SEK
2019-12-17 Årsstämma 2020
2019-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-09-17 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-02-14 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-12-20 Ordinarie utdelning SONE 0.00 SEK
2018-12-19 Årsstämma 2019
2018-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-09-19 Bokslutskommuniké 2018
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-01-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-12-20 Ordinarie utdelning SONE 0.00 SEK
2017-12-19 Årsstämma 2018
2017-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-08-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-04-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2022-08-05 15:45:00

Sonetel, ett bolag listat på Nasdaq First North Growth market i Stockholm, visade positivt resultat för fjärde månaden i rad. Värdet av kundabonnemangen fortsatte att öka.

Den preliminära månadsrapporten för juni för moderbolaget Sonetel AB (publ) visar på en vinst före skatt på ca +42 KSEK (efter justering för koncerninterna poster).

Bolaget har visat vinst fyra månader i rad. Den sammanlagda vinsten under perioden mars till juni var ca +0,2 MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten låg i juni på ca +0,1 MSEK. Nettoomsättningen var ca 1,8 MSEK.

Uppgifterna är inte granskade av bolagets revisor.

Preliminära data för den efterföljande månaden juli ger följande nyckeltal:

Nettoomsättningen var ca 1,8 MSEK.

Det årliga värdet av kundabonnemang (ARR) var 19,8 MSEK, vilket är ca +14% jämfört med ett år tidigare.

Inflödet av nya betalande kunder per dag var -15% lägre jämfört med för ett år sedan. Detta berodde huvudsakligen på ett tillfälligt tekniskt fel som åtgärdats i juli.

28% av de nya betalande kunderna i juli kom från betalda Google Adwords annonser. Antalet nya kunder från Adwords var -40% jämfört med samma månad föregående år. Bolaget spenderade under juli ca 5 KUSD på marknadsföring via Adwords, vilket var ca -62% jämfört med samma månad föregående år.

Antalet nya betalande kunder från organisk trafik, affiliates samt kundreferenser ökade med ca +2% jämfört med samma månad föregående år. 72% av de nya betalande kunderna i juli kom via dessa kanaler.

Kundanskaffningskostnaden (CAC) var ca 166 SEK i snitt per ny betalande kund vilket är ca -16% jämfört med ett år tidigare. Det innebär att nya betalande kunder i genomsnitt blir lönsamma (ROI) efter 1 månad i snitt.  Detta kan jämföras med läget för ett år sedan, då det i snitt tog 2 månader innan nya kunder blev lönsamma.

Antalet företag som använde Sonetels nya chattfunktion för hemsidor, med stöd av AI, var ca +9% jämfört med ett år tidigare. Totalt nyttjade 2 556 företag den nya tjänsten i slutet av juli.

Antalet kundabonnemang för virtuella internationella telefonnummer (ca 71% av intäkterna) var ca +3% jämfört med ett år tidigare.

Antalet Premiumabonnemang (ca 16% av intäkterna) var ca -13% jämfört med ett år tidigare.

Antalet Business package abonnemang (ca 5% av intäkterna) var ca +27% jämfört med ett år tidigare.

Antalet aktiva kunder var -7% jämfört med samma månad föregående år.

Kundbetyget på Trustpilot var 4,6 av 5, vilket kan jämföras med 4,7 för ett år sedan.

Om Sonetel
Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över 180 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen av företagets ca 30 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser (e-post: ca@gwkapital.se,telefon: 08-503 000 50).

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/

Kontakt

Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11
henrik@sonetel.com

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Sonetel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 augusti 2022 kl. 15:45 CET.