16:10:45 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-24 Kvartalsrapport 2025-Q2
2024-12-18 Årsstämma 2025
2024-09-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-02-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2023-12-19 Ordinarie utdelning SONE 0.00 SEK
2023-12-18 Årsstämma 2024
2023-09-27 Bokslutskommuniké 2023
2023-02-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-12-19 Ordinarie utdelning SONE 0.00 SEK
2022-12-16 Årsstämma 2023
2022-09-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-02-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-12-20 Ordinarie utdelning SONE 0.00 SEK
2021-12-17 Årsstämma 2022
2021-09-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-02-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-12-18 Ordinarie utdelning SONE 0.00 SEK
2020-12-17 Årsstämma 2021
2020-09-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-02-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-12-18 Ordinarie utdelning SONE 0.00 SEK
2019-12-17 Årsstämma 2020
2019-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-09-17 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-02-14 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-12-20 Ordinarie utdelning SONE 0.00 SEK
2018-12-19 Årsstämma 2019
2018-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-09-19 Bokslutskommuniké 2018
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-01-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-12-20 Ordinarie utdelning SONE 0.00 SEK
2017-12-19 Årsstämma 2018
2017-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-08-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-04-24 Kvartalsrapport 2017-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriKommunikation
Sonetel är verksamt inom IT-sektorn. Bolaget utvecklar mjukvarulösningar med särskild inriktning mot kommunikationstjänster. Mjukvaruplattformen baseras på SAAS (Software-As-a-Service) vilket möjliggör intern- och extern kommunikation bland anställda via röst, video och text. Initialt nyttjar kunderna bolagets plattform gratis för att därefter vid intresse kunna övergå till valfri prismodell och abonnemang. Bolaget bildades 2005 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2024-05-15 19:20:00

Svenska Sonetel rapporterar 11% ökning av intäkter i april.

Nettoomsättningen var i april ca 2,0 MSEK vilket är +11% jämfört med samma månad föregående år.

Korrigering: ARR (årligt återkommande intäkter) uppgick till 21,0 MSEK i april vilket var +3% jämfört med föregående år. (tidigare pressmeddelande angav felaktigt tillväxten till +10%).

Återkommande intäkter från tilläggstjänsterna Premium och Business - vilka står för ca 30% av intäkterna - ökade med sammanlagt +38%.

Inflödet av nya betalande kunder låg under månaden på en årstakt av ca 17,000 vilket är +13% jämfört med samma period föregående år.

Uppgifterna är inte granskade av bolagets revisor.

"Vi har påbörjat implementationen av vår nya strategi med fokus på kärnaffären med företagstelefonnummer globalt, med stöd av AI" säger VD Henrik Thomé "Vi har därtill tagit de första spadtagen kring ett nytt erbjudande där vi nu även tillhandahåller den AI-tjänsteplattform som vi utvecklade förra året, till andra SaaS och app-företag, som själva snabbt vill komma igång med AI men saknar kunskaper, resurser eller intresse av att utveckla och drifta AI-tjänster."

Om Sonetel

Sonetel är ett svenskt AI-företag inom kommunikation. Bolaget har betalande kunder i över 170 länder. Företaget tillhandahåller tjänster som hjälper entreprenörer och småföretagare globalt att effektivisera verksamheten och öka försäljningen. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/

Kontakt

Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11
henrik@sonetel.com

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Sonetel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2024 kl. 19:20 CET.