00:13:28 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-25 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-26 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-30 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-24 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2024-04-23 Årsstämma 2024
2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-28 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-18 Årsstämma 2023
2023-04-06 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2023-02-16 Extra Bolagsstämma 2022
2023-02-14 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-21 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-29 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2022-04-27 Årsstämma 2022
2022-04-26 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-15 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-15 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-03 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-27 Årsstämma 2021
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-28 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-05 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-03 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2020-04-02 Årsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-14 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-12 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2019-04-11 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-10 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-20 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2018-04-19 Årsstämma 2018
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-24 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2017-03-23 Årsstämma 2017
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-16 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-07 Extra Bolagsstämma 2016
2016-05-25 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-24 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2016-03-17 Årsstämma 2016
2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-13 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-12 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-24 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2015-03-23 Årsstämma 2015
2015-02-17 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-18 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-22 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-21 Årsstämma 2014
2014-03-21 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2014-02-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-14 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-22 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-22 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2013-03-22 Årsstämma 2013
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-18 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-10-18 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-07-11 Split SOSI 25:1
2012-05-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-22 Extra Bolagsstämma 2012
2012-03-30 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2012-03-29 Årsstämma 2012
2012-02-16 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-20 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-25 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-12 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-03-31 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2011-03-30 Årsstämma 2011
2011-02-17 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-28 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-26 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-20 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-19 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2010-02-18 Bokslutskommuniké 2009
2008-09-09 Split SOSI 100:1

Beskrivning

LandSverige
ListaNGM
SektorRåvaror
IndustriGruvdrift & metaller
Sotkamo Silver är verksamt inom gruvindustrin. Bolaget är specialiserat inom prospektering och utvinning av naturresurser. Störst andel av råvarorna består av silver, guld och zink. Verksamhet innehas genom hela värdekedjan, från analys och undersökning av mark, till exploatering och distribution till grossister samt kunder. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2023-07-28 08:45:00

Sotkamo Silver AB, Halvårs finansiella rapport, 28 juli 2023 kl 9.45 EEST / kl. 08.45 CET

Sotkamo Silver Halvårs finansiella rapport Q2/2023: Högre  lönsamhet genom förbättrad operativ effektivitet och högre silverhalt

 

HÖJDPUNKTER

April – juni (Q2)

 • Nettoomsättningen ökade med 33 % till 120 MSEK (90 MSEK), främst drivet av en högre genomsnittlig silverhalt och positiv utveckling av silverpriset
 • EBITDA ökade med 721 % till 53 MSEK (6), EBITDA-marginalen ökade till 44 % (7)
 • EBIT ökade till 34 MSEK (-16)
 • Lönsamheten ökade avsevärt drivet av en högre genomsnittlig silverhalt, högre silverpris, förbättrad effektivitet i gruvverksamheten och minskade energipriser. De kostnadskontrollåtgärder som initierades föregående år har haft en positiv inverkan på bolagets operativa kostnader
 • Likvida medel minskade med 16 % till 36 MSEK (43)
 • Investeringarna minskade med 67 % till 8 MSEK (24)
 • Produktionen uppgick till cirka 383 000 uns silver (281 000), 836 uns guld (796), 317 ton bly (365) och 662 ton zink (824) i koncentrat

Januari – juni   (H1)

 • Nettoomsättningen minskade med 8 % till 188 MSEK (205 MSEK), drivet av en lägre brytningsvolym medan den genomsnittliga silverhalten utvecklades positivt
 • EBITDA ökade med 34 % till 59 MSEK (44), EBITDA-marginalen ökade till 32 % (22)
 • EBIT ökade till 24 MSEK (-1)
 • Den goda lönsamheten under andra kvartalet höjde lönsamheten för hela första halvåret till en god nivå. Som ett resultat av den goda EBITDA-nivån för andra kvartalet sjönk nettoskuldkvoten under fyra
 • Likvida medel ökade med 4 168 % till 36 MSEK (1)
 • Investeringarna minskade med 53 % till 16 MSEK (34)
 • Produktionen uppgick till cirka 590 000 uns silver (617 000), 1 352 uns guld (1 666), 549 ton bly (830) och 1 177 ton zink (1 814) i koncentrat
 • Bolaget erhöll en brutto likvid om cirka 3,4 MEUR eller 38,4 MSEK från företrädesemissionen före avdrag för transaktionskostnader
 • Bolaget och de seniora långivarna ingick i februari 2023 en överenskommelse om att ändra villkoren för det seniora låneavtalet så att den första amorteringen (1,5 MEUR som förfaller till betalning den 31 mars 2023) senareläggs och i stället ska betalas vid seniorlånets slutdatum (den 31 mars 2026)

Jämförelsesiffrorna hänför sig till motsvarande period föregående år. Detta är den officiella svenska versionen av dokumentären.

 

UTSIKT

Vägledning för 2023 (oförändrad)

Bolaget har givit följande vägledning för 2023 den 14 februari 2023:

 • Bolaget uppskattar att silverproduktionen kommer att vara 1,4–1,5 miljoner uns under 2023. Bolagets primära mål är dock att maximera intäkterna och det operativa kassaflödet. För att uppnå detta justerar Bolaget blandningen av metaller i malmfoder som kan påverka de producerade silver uns
 • Den årliga EBITDA kommer att uppgå till minst 28 %
 • Nettoskulden i förhållande till EBITDA kommer att ligga under 2,5 vid årets slut.

Bolagets lönsamhet påverkas väsentligt av externa faktorer, såsom metallpriser, valutakurser samt energipriser. För att uppnå vägledningen krävs att ovannämnda externa faktorer ligger kvar på den nivå som marknaden förutspådde i mitten av februari 2023..

 

VD ORD

Förbättrad lönsamhet och operativt resultat

Under andra kvartalet fokuserade Sotkamo Silver på att förbättra den operativa effektiviteten och produktionsvolymerna nådde den planerade nivån. Bolagets nettoomsättning ökade med 33 procent jämfört med föregående år. Detta berodde främst på den högre silverhalten i fodret och den positiva utvecklingen av silverpriset. Som ett resultat av de ökade produktionsvolymerna förbättrades Bolagets lönsamhet under andra kvartalet och EBITDA-marginalen uppgick till 44 procent av nettoomsättningen.

Förbättringen av silverhalten har möjliggjorts genom förlängningen av nedgången förra året, vilket har möjliggjort brytning av nya nivåer. Tidigare infyllnadsborrning indikerade högre silverhalter på dessa nivåer, och nu realiseras detta i produktion. Vi fortsätter att se månatliga variationer i silverhalter, vilket är typiskt för gruvdrift, men i genomsnitt är vi nu nära silverhaltsnivåerna under gruvans tidiga år.

Lönsamheten stöddes av lägre energipriser, förbättrad effektivitet i gruvverksamheten och de framgångsrika kostnadskontrollåtgärder som initierades förra året. Dessa faktorer tillsammans med det starka silverpriset förväntas stödja oss även under de kommande kvartalen. Efterfrågan på silver är historiskt hög och enligt den senaste prognosen som Silver Institute publicerade i april kommer efterfrågan att vara högre än utbudet 2023.

Under första halvåret har vi stärkt vårt rörelsekapital genom finansieringsupplägg och jag vill tacka våra aktieägare för förtroendet i emissionerna. Vi strävar efter att ytterligare stärka detta förtroende genom våra resultat i framtiden. Under andra kvartalet stabiliserade vi vår gruvverksamhet och gjorde stabila framsteg mot våra strategiska mål för 2023.

Det är glädjande att se att förlängningen av nedgången och infyllnadsborrningen under det senaste året nu gör det möjligt för oss att öka produktionsvolymerna och silverhalterna. Dessa investeringar kommer att fortsätta att stödja Sotkamo Silvers verksamhet under de kommande kvartalen. Vårt mål är att fortsätta forskningsborrningar som syftar till att förlänga gruvans livslängd, men för närvarande fokuserar vi våra resurser främst på att stabilisera och förbättra vår verksamhet.

Jag vill tacka alla anställda för deras utmärkta arbete som har möjliggjort de förbättringar vi ser i vår prestation nu. Det arbete som gjordes förra året och under de senaste månaderna har nu visat att vi är på rätt väg och de senaste resultaten stärker förtroendet för framtiden.

 

NYCKELTAL

 

Q2/23

Q2/22

Förändring, %

H1/23

H1/22

Förändring, %

2022

Nettoomsättning, MSEK

120

90

33

188

205

-8

371

EBITDA, MSEK

53

6

721

59

44

34

53

EBITDA marginal %

44

7

 

32

22

 

14

Rörelseresultat (EBIT), MSEK

34

-16

 

24

-1

 

-34

Rörelseresultat (EBIT) marginal %

28

-18

 

13

-1

 

-9

Soliditet %

43

40

 

43

40

 

38

Kassalikviditet %

90

86

 

90

86

 

46

Nettoskuld/EBITDA

3,8

2,7

41

3,8

2,7

41

5,3

Personal vid slutet

 

 

 

 

 

 

 

av perioden

48

58

-17

48

58

-17

44

Silverproduktion, koz

383

281

36

590

617

-4

1 169

Anrikade ton, kt

137

169

-19

233

343

-32

635

Genomsnittlig silverhalt, g/ton

101

62

63

93

67

39

69

 

 

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

Inga väsentliga händelser har realiserats efter rapportperioden.

 

FINANCIELL KALENDAR

 • Q3: 25 oktober, 2023
 • Q4: 15 februari, 2024

 

WEBINAR

Resultatwebbinariet hålls idag den 28 juli klockan 10:00 (finsk tid). Du kan delta i evenemanget genom länken nedan:

https://msteams.link/7WGB

Evenemanget kommer att vara på finska och materialet kommer att presenteras på engelska. Du kan ställa frågor under evenemanget genom chattfunktionen. Presentationen kommer att göras tillgänglig på företagets webbplats på följande adress: https://www.silver.fi/sv/investor/presentationer

 

Stockholm den 28 juli, 2023

Sotkamo Silver AB:s styrelse och VD

 

TILLÄGGSINFORMATION

Mikko Jalasto,
Koncernchef (CEO), Sotkamo Silver AB
mikko.jalasto@silver.fi
+358 50 482 1689

Tommi Talasterä,
Koncerns ekonomichef, Sotkamo Silver AB
tommi.talastera@silver.fi
+358 40 712 6970

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Detta är en sammanfattning av Sotkamo Silvers finansiella halvårsrapport för 2023. Den fullständiga rapporten bifogas detta meddelande och finns tillgänglig på företagets webbsida:: https://www.silver.fi/sv/investerare

 

Om Sotkamo Silver

Sotkamo Silver är ett gruv- och malmprospekteringsföretag som utvecklar och utnyttjar mineralfyndigheter i Kajanaland i Finland. Sotkamo Silver stöder den globala utvecklingen mot grön omställningsteknik och producerar de metaller som behövs på ett ansvarsfullt sätt och genom att ta hänsyn till lokala intressenter.  Sotkamo Silvers huvudprojekt är en silvergruva i Sotkamo, Finland. Förutom silver producerar gruvan guld, zink och bly. Bolaget har även gruv- och malmprospekteringsrättigheter för mineralfyndigheter i närheten av silvergruvan i Kajanaland.  Sotkamo Silverkoncernen består av moderbolaget Sotkamo Silver AB och dess helägda finska dotterbolag (Sotkamo Silver Oy). Sotkamo Silver är noterat på NGM Main Regulated i Stockholm (SOSI), och Nasdaq Helsinki (SOSI1) och Börse Berlin.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.silver.fi/sv/