14:53:39 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-25 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-26 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-30 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-24 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2024-04-23 Årsstämma 2024
2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-28 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-18 Årsstämma 2023
2023-04-06 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2023-02-16 Extra Bolagsstämma 2022
2023-02-14 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-21 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-29 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2022-04-27 Årsstämma 2022
2022-04-26 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-15 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-15 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-03 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-27 Årsstämma 2021
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-28 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-05 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-03 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2020-04-02 Årsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-14 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-12 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2019-04-11 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-10 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-20 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2018-04-19 Årsstämma 2018
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-24 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2017-03-23 Årsstämma 2017
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-16 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-07 Extra Bolagsstämma 2016
2016-05-25 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-24 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2016-03-17 Årsstämma 2016
2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-13 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-12 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-24 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2015-03-23 Årsstämma 2015
2015-02-17 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-18 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-22 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-21 Årsstämma 2014
2014-03-21 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2014-02-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-14 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-22 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-22 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2013-03-22 Årsstämma 2013
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-18 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-10-18 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-07-11 Split SOSI 25:1
2012-05-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-22 Extra Bolagsstämma 2012
2012-03-30 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2012-03-29 Årsstämma 2012
2012-02-16 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-20 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-25 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-12 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-03-31 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2011-03-30 Årsstämma 2011
2011-02-17 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-28 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-26 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-20 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-19 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2010-02-18 Bokslutskommuniké 2009
2008-09-09 Split SOSI 100:1

Beskrivning

LandSverige
ListaNGM
SektorRåvaror
IndustriGruvdrift & metaller
Sotkamo Silver är verksamt inom gruvindustrin. Bolaget är specialiserat inom prospektering och utvinning av naturresurser. Störst andel av råvarorna består av silver, guld och zink. Verksamhet innehas genom hela värdekedjan, från analys och undersökning av mark, till exploatering och distribution till grossister samt kunder. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2023-10-25 08:00:00

Sotkamo Silver AB, kvartalsrapport, den 25.10.2023 kl 9.00 finsk tid (08.00 svensk tid)

Sotkamo Silver kvartalsrapport Q3/2023: Produktion och lönsamheten på en god målnivå

HÖJDPUNKTER

Juli - september
 • Nettoomsättningen ökade med 66 % till 110 MSEK (66 MSEK), främst drivet av högre silverproduktion, högre genomsnittlig silverhalt och positiv utveckling av silverpriset
 • EBITDA ökade till 37 MSEK (-10), EBITDA-marginalen ökade till 34 % (-16)
 • EBIT ökade till 17 MSEK (-32)
 • Lönsamheten ökade avsevärt drivet av en högre genomsnittlig silverhalt, högre silverpris, förbättrad effektivitet i gruvverksamheten och minskade energipriser. De kostnadskontrollåtgärder som initierades föregående år har haft en positiv inverkan på bolagets operativa kostnader
 • Likvida medel ökade till 65 MSEK (7)
 • Investeringarna minskade med 29 % till 12 MSEK (17)
 • Produktionen uppgick till cirka 412 000 uns silver (258 000), 794 uns guld (790), 183 ton bly (304) och 393 ton zink (647) i koncentrat
Januari - september
 • Nettoomsättningen ökade med 10 % till 298 MSEK (271 MSEK), drivet av högre genomsnittlig silverhalt och positiv utveckling av silverpriset
 • EBITDA ökade med 183 % till 96 MSEK (34), EBITDA-marginalen ökade till 32 % (13)
 • EBIT ökade till 42 MSEK (-33)
 • Den goda lönsamheten under andra och tredje kvartalet höjde den kumulativa lönsamheten till en god nivå. Som ett resultat av den goda EBITDA-nivån under andra och tredje kvartalet sjönk nettoskuldkvoten till 2,0
 • Likvida medel ökade till 65 MSEK (1)
 • Investeringarna minskade med 46 % till 28 MSEK (52)
 • Produktionen uppgick till cirka 1 002 000 uns silver (875 000), 2 146 uns guld (2 456), 732 ton bly (1 134) och 1 570 ton zink (2 461) i koncentrat
 • Under det första kvartalet bolaget erhöll en brutto likvid om cirka 3,4 MEUR eller 38,4 MSEK från företrädesemissionen före avdrag för transaktionskostnader
 • Under det första kvartalet, bolaget och de seniora långivarna ingick en överenskommelse om att ändra villkoren för det seniora låneavtalet så att den första amorteringen (1,5 MEUR som förfaller till betalning den 31 mars 2023) senareläggs och i stället ska betalas vid seniorlånets slutdatum (den 31 mars 2026)

Jämförelsesiffrorna hänför sig till motsvarande period föregående år.  Detta är den officiella svenska versionen av dokumentären.

UTSIKT

Vägledning för 2023 (oförändrad)

Bolaget har givit följande vägledning för 2023 den 14 februari 2023:
 • Bolaget uppskattar att silverproduktionen kommer att vara 1,4-1,5 miljoner uns under 2023. Bolagets primära mål är dock att maximera intäkterna och det operativa kassaflödet. För att uppnå detta justerar Bolaget blandningen av metaller i malmfoder som kan påverka de producerade silver uns
 • Den årliga EBITDA kommer att uppgå till minst 28 %
 • Nettoskulden i förhållande till EBITDA kommer att ligga under 2,5 vid årets slut.

Bolagets lönsamhet påverkas väsentligt av externa faktorer, såsom metallpriser, valutakurser samt energipriser. För att uppnå vägledningen krävs att ovannämnda externa faktorer ligger kvar på den nivå som marknaden förutspådde i mitten av februari 2023.

VD ORD

Under det tredje kvartalet framskred Sotkamo Silvers verksamhet enligt planerna och silverproduktionen ökade till den högsta nivån på tre år (412 000 uns). Under detta år uppnås förbättringen av den operativa effektiviteten och i och med den ökande produktionsvolymen ligger bolagets verksamhet och lönsamhet nu på en god nivå och vi framskrider stadigt mot våra mål.

Bolagets omsättning ökade med 66 procent från ifjol, vilket berodde på såväl att produktionen ökade som på att priset på silver har hållits på en gynnsam nivå. Den förutspådda bra silverhalten (110 g/ton) inverkade för sin del positivt på produktionsökningen. Jämfört med det föregående kvartalet minskade omsättningen något, vilket orsakades av de mindre produktionsvolymerna för framför allt zink och bly.

Lönsamheten stannade på en klart högre nivå än jämförelseperiodens och vårt driftsbidrag var 34 procent. Kostnaderna ökade som förutspått något från föregående kvartal när produktionen kom i full gång.

Jag är glad över att vi har lyckats stabilisera bolagets verksamhet, vilket innebär en positiv utveckling inom såväl utvinningen, halterna som inom vår övriga verksamhet. Jag vill tacka Sotkamo Silvers personal som har arbetat hårt för detta. Arbetet har också gjort det möjligt för oss att rikta blicken även mot framtiden och bolagets långsiktiga utveckling.

Utöver den operativa utvecklingen har vi i juli-september förberett oss inför framtiden. Vi har under året genomfört kompletteringsborrningar på totalt 7 500 meter under den nuvarande gruvan. Baserat på resultaten av kompletteringsborrningarna kommer vi att under det sista kvartalet 2023 ge våra investerare en uppdatering om de malmreserver som på kort sikt kan utvinnas på ett lönsamt sätt. Dessa resultat som grundar sig på tätare och mer detaljerade borrningar kommer att utgöra ett stöd för framför allt planeringen och produktionen under de närmaste åren.

Samtidigt har vi inlett undersökningsborrningar i syfte att öka malmreserverna i den nuvarande gruvan som en del av verksamhetsplanen för de kommande åren. Vi berättar mer om planerna gällande dessa undersökningsborrningar under första halvåret 2024.

Vi har också inlett en mer detaljerad planering gällande undersökningen av malmletningen i grönstensbältet utanför det nuvarande gruvområdet. I praktiken har detta inneburit att vi nu har börjat modellera befintlig forskningsdata med nya, mer avancerade verktyg för att kunna identifiera de mest potentiella områdena. På grundval av modelleringen kommer vi att prioritera de områden där vi under de kommande kommer att göra konkreta investeringar i malmletning.

Utöver den ekonomiska utvecklingen och planeringen av investeringar håller vi fast vid våra mål att ta verksamhetens hållbarhet till en ny nivå, vilket hör samman med att såväl nå nivå A i alla delområden av gruvansvarssystemet som till exempel att minska kväveutsläppen från vår gruva - på längre sikt till noll. På så sätt kan vi på bästa sätt svara på både våra aktieägares, medarbetares och andra intressenters behov.

NYCKELTAL

 

Q3/23

Q3/22

Förändring, %

1-9/23

1-9/22

Förändring, %

2022

Nettoomsättning, MSEK

110

66

66

298

271

10

371

EBITDA, MSEK

37

-10

 

96

34

183

53

EBITDA marginal %

34

16

 

32

13

 

14

Rörelseresultat (EBIT), MSEK

17

-32

 

42

-33

 

-34

Rörelseresultat (EBIT) marginal %

28

-48

 

14

-12

 

-9

Soliditet %

43

38

 

43

38

 

38

Kassalikviditet %

93

41

 

93

41

 

46

Nettoskuld/EBITDA

2,0

4,4

-55

2,0

4,4

-55

5,3

Personal vid slutet

av perioden

47

52

-10

47

52

-10

44

Silverproduktion, koz

412

258

60

1 002

875

15

1 169

Anrikade ton, kt

133

138

-4

367

481

-24

635

Genomsnittlig silverhalt, g/ton

110

69

59

99

67

48

69

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

Inga väsentliga händelser har realiserats efter rapportperioden.

FINANCIELL KALENDER
 • Q4/2023: 15 februari, 2024
 • Årsstämma: 23 april, 2024
 • Q1/2024: 25 april, 2024
 • Q2/2024: 26 juli, 2024
 • Q3/2024: 25 oktober, 2024

WEBCAST

Sotkamo Silver presenterar resultatet i en webcast med start kl. 13.00 finsk tid (12.00 svensk tid) i dag (den 25 oktober 2023). Presentationen ges på finska och materialet är på engelska. Webcasten kan följas direkt på:
https://msteams.link/KGLN

Presentation kommer att finnas tillgänglig på företagets hemsida:
https://www.silver.fi/en/investors/presentations

YTTERLIGARE INFORMATION

Mikko Jalasto
Koncernchef (CEO)
mikko.jalasto@silver.fi
tel. +358 50 482 1689
Tommi Talasterä
Koncerns ekonomichef
tommi.talastera@silver.fi
+358 40 712 6970

Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Detta är en sammanfattning av Sotkamo Silvers kvartalsrapport för Q3/2023. Den fullständiga rapporten bifogas detta meddelande och finns tillgänglig på företagets webbsida:: https://www.silver.fi/sv/investerare

Om Sotkamo Silver

Sotkamo Silver är ett gruv- och malmprospekteringsföretag som utvecklar och utnyttjar mineralfyndigheter i Kajanaland i Finland. Sotkamo Silver stöder den globala utvecklingen mot grön omställningsteknik och producerar de metaller som behövs på ett ansvarsfullt sätt och genom att ta hänsyn till lokala intressenter. Sotkamo Silvers huvudprojekt är en silvergruva i Sotkamo, Finland. Förutom silver producerar gruvan guld, zink och bly. Bolaget har även gruv- och malmprospekteringsrättigheter för mineralfyndigheter i närheten av silvergruvan i Kajanaland. Sotkamo Silverkoncernen består av moderbolaget Sotkamo Silver AB och dess helägda finska dotterbolag (Sotkamo Silver Oy). Sotkamo Silver är noterat på NGM Main Regulated i Stockholm (SOSI), Nasdaq Helsinki (SOSI1) och Börse Berlin.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.silver.fi