00:06:05 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-25 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-26 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-30 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-24 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2024-04-23 Årsstämma 2024
2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-28 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-18 Årsstämma 2023
2023-04-06 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2023-02-16 Extra Bolagsstämma 2022
2023-02-14 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-21 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-29 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2022-04-27 Årsstämma 2022
2022-04-26 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-15 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-15 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-03 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-27 Årsstämma 2021
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-28 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-05 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-03 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2020-04-02 Årsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-14 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-12 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2019-04-11 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-10 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-20 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2018-04-19 Årsstämma 2018
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-24 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2017-03-23 Årsstämma 2017
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-16 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-07 Extra Bolagsstämma 2016
2016-05-25 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-24 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2016-03-17 Årsstämma 2016
2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-13 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-12 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-24 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2015-03-23 Årsstämma 2015
2015-02-17 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-18 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-22 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-21 Årsstämma 2014
2014-03-21 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2014-02-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-14 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-22 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-22 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2013-03-22 Årsstämma 2013
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-18 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-10-18 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-07-11 Split SOSI 25:1
2012-05-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-22 Extra Bolagsstämma 2012
2012-03-30 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2012-03-29 Årsstämma 2012
2012-02-16 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-20 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-25 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-12 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-03-31 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2011-03-30 Årsstämma 2011
2011-02-17 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-28 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-26 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-20 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-19 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2010-02-18 Bokslutskommuniké 2009
2008-09-09 Split SOSI 100:1

Beskrivning

LandSverige
ListaNGM
SektorRåvaror
IndustriGruvdrift & metaller
Sotkamo Silver är verksamt inom gruvindustrin. Bolaget är specialiserat inom prospektering och utvinning av naturresurser. Störst andel av råvarorna består av silver, guld och zink. Verksamhet innehas genom hela värdekedjan, från analys och undersökning av mark, till exploatering och distribution till grossister samt kunder. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2023-10-25 08:00:00

Sotkamo Silver AB, osavuosikatsaus, 25.10.2023 klo 9.00 Suomen aikaa (08.00 Ruotsin aikaa)

Sotkamo Silverin osavuosikatsaus Q3/2023: Tuotanto ja kannattavuus hyvällä tavoitetasolla

LYHYESTI

Heinä - Syyskuu
 • Liikevaihto kasvoi 66 % 110 MSEK:iin (66 MSEK), mikä johtui pääasiassa suuremmasta hopean tuotantomäärästä, korkeammasta keskimääräisestä hopeapitoisuudesta ja hopean hinnan positiivisesta kehityksestä
 • Käyttökate (EBITDA) nousi 37 MSEK:iin (-10), käyttökateprosentti nousi 34 %:iin (-16)
 • Liiketulos (EBIT) nousi 17 MSEK:iin (-32)
 • Kannattavuus parani merkittävästi, mikä johtui korkeammasta keskimääräisestä hopeapitoisuudesta, hopean korkeammasta hinnasta, kaivostoimintojen tehokkuuden parantumisesta ja energian hintojen laskusta. Edellisenä vuonna aloitetuilla kustannusten optimointitoimenpiteillä oli positiivinen vaikutus yhtiön käyttökustannuksiin
 • Rahavarat kasvoivat 65 MSEK:iin (7)
 • Investoinnit vähenivät 29 % 12 MSEK:iin (17)
 • Tuotanto oli noin 412 000 unssia hopeaa (258 000), 794 unssia kultaa (790), 183 tonnia lyijyä (304) ja 393 tonnia sinkkiä (647) rikasteissa
Tammi - Syyskuu
 • Liikevaihto nousi 10 % 298 MSEK:iin (271 MSEK), mikä johtui etenkin korkeammasta keskimääräisestä hopeapitoisuudesta ja hopean hinnan positiivisesta kehityksestä 
 • Käyttökate (EBITDA) nousi 183 % 96 MSEK:iin (34), käyttökateprosentti nousi 32 %:iin (13)
 • Liiketulos (EBIT) nousi 42 MSEK:iin (-33)
 • Toisen ja kolmannen neljänneksen hyvä kannattavuus nosti kumulatiivisen kannattavuuden hyvälle tasolle. Toisen ja kolmannen neljänneksen hyvän käyttökatetason ansiosta nettovelan suhde käyttökatteeseen putosi tasolle 2,0.
 • Rahavarat lisääntyivät 65 MSEK:iin (1)
 • Investoinnit vähenivät 46 % 28 MSEK:iin (52)
 • Tuotanto oli noin 1 002 000 unssia hopeaa (875 000), 2 146 unssia kultaa (2 456), 732 tonnia lyijyä (1 134) ja 1 570 tonnia sinkkiä (2 461) rikasteissa
 • Yhtiö sai vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä merkintäoikeusannista bruttotuottona noin 3,4 MEUR eli 38,4 MSEK ennen transaktiokulujen vähentämistä
 • Yhtiö ja seniorlainanantajat sopivat vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä seniorlainasopimuk-sen ehtoihin tehtävästä muutoksesta, jolla seniorlainan ensimmäisen maksuerän (1,5 MEUR, erääntyy 31.3.2023) maksamista lykättiin lainasopimuksen päättymispäivään asti (31.3.2026)

Vertailuluvut ovat edellisen vuoden vastaavan jakson lukuja. Ristiriitatilanteissa sovelletaan tämän raportin virallista ruotsinkielistä versiota.

NÄKYMÄT

Ohjeistus vuodelle 2023 (muuttumaton)

Yhtiö on 14.2.2023 antanut seuraavan ohjeistuksen vuodelle 2023:
 • Yhtiö arvio tuottavansa 1,4-1,5 miljoonaa unssia hopeaa vuonna 2023. Yhtiön ensisijainen tavoite on kuitenkin maksimoida liikevaihto ja operatiivinen kassavirta. Tämän saavuttamiseksi yhtiö säätää malmisyötteen metallien suhteellista määrää, jolla voi olla vaikutusta tuotettuihin hopeaunsseihin
 • Vuotuisen käyttökatteen arvioidaan olevan vähintään 28 %
 • Nettovelan suhteen käyttökatteeseen arvioidaan olevan vuoden lopussa alle 2,5

Yhtiön kannattavuuteen vaikuttavat merkittävästi ulkoiset tekijät, kuten metallien hinnat, valuuttakurssit sekä energian hinnat. Ohjauksen saavuttaminen edellyttää, että edellä mainitut ulkoiset tekijät pysyvät markkinoiden helmikuun 2023 puolivälissä ennustamalla tasolla.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Kolmannella neljänneksellä Sotkamo Silverin toiminta eteni suunnitelmien mukaisesti ja hopean tuotanto kasvoi korkeimmalle tasolleen kolmeen vuoteen (412 000 unssia). Tämän vuoden aikana saavutetun operatiivisen tehokkuuden parantumisen ja tuotantomäärien kasvun myötä yhtiön toiminta ja kannattavuus on nyt saatu hyvälle tasolle ja etenemme vakaasti kohti tavoitteitamme.

Yhtiön liikevaihto kasvoi 66 prosenttia edellisestä vuodesta, mitä tuki tuotannon kasvun lisäksi hopean suotuisalla tasolla pysynyt hinta. Tuotannon kasvuun vaikutti puolestaan positiivisesti hopeapitoisuuden ennakoitu hyvä taso (110 g/tonni). Edelliseen neljännekseen verrattuna liikevaihto laski hieman, minkä taustalla olivat ennen kaikkea sinkin ja lyijyn pienemmät tuotantomäärät.

Kannattavuus pysyi selvästi vertailukautta korkeammalla tasolla ja käyttökateprosenttimme oli 34 %. Kustannukset nousivat ennakoidusti hieman edellisestä neljänneksestä, kun tuotanto saatiin täyteen vauhtiin.

Olen tyytyväinen siihen, miten olemme onnistuneet vakauttamaan yhtiön toiminnan, mikä on tarkoittanut positiivista kehitystä niin louhinnan, hopeapitoisuuksien kuin muunkin toimintamme osalta. Tästä tahdon kiittää Sotkamo Silverin henkilökuntaa, joka on tehnyt kovasti työstä tämän eteen. Työ on mahdollistanut myös sen, että olemme voineet siirtää katseen myös tulevaisuuteen ja yhtiön pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Operatiivisen kehittämisen ohella olemmekin heinä-syyskuussa valmistelleet tulevaa. Täydennyskairauksia on tehty vuoden aikana 7500 metrin verran nykyisen kaivoksen alapuolelle. Vuoden viimeisen neljänneksen aikana tulemme antamaan täydennyskairausten tulosten pohjalta sijoittajille päivityksen yhtiön lyhyellä aikavälillä taloudellisesti kannattavasti hyödynnettävistä malmivaroista. Nämä tiheämpään ja yksityiskohtaisempaan kairaukseen perustuvat tulokset tulevat tukemaan ennen kaikkea lähivuosien suunnittelua ja tuotantoa.

Samalla olemme aloittaneet nykyisen kaivoksen mineraalivarantojen kasvattamiseen tähtäävien tutkimuskairausten suunnittelun osana tulevien vuosien toimintasuunnitelmaa. Näiden tutkimuskairausten suunnitelmista kerromme tarkemmin alkavan vuoden ensimmäisellä puolikkaalla. 

Lisäksi nykyisen kaivospiirin ulkopuolella olevien viherkivijakson malmietsintäalueiden tutkimisen tarkentava suunnittelu on käynnistetty. Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että olemassa olevaa tutkimusdataa on alettu nyt mallintaa uusilla kehittyneillä työkaluilla potentiaalisimpien alueiden tunnistamiseksi.  Mallinnuksen pohjalta tulemme priorisoimaan alueet, joihin konkreettiset malminetsintäinvestoinnit tulevina vuosina kohdennetaan.

Taloudellisen kehittämisen ja investointien suunnitellun lisäksi pidämme kiinni tavoitteistamme toimintamme vastuullisuuden viemisestä toiselle tasolle, mihin liittyy niin A-tason saavuttamiseen kaikissa kaivosvastuujärjestelmän osa-alueissa kuin esimerkiksi kaivoksemme typpipäästöjen alentaminen - pidemmällä aikavälillä nollaan. Näin voimme vastata parhaiten niin osakkeenomistajien, työntekijöidemme kuin muidenkin sidosryhmiemme tarpeisiin.

AVAINLUVUT

 

Q3/23

Q3/22

Muutos, %

1-9/23

1-9/22

Muutos, %

2022

Liikevaihto, MSEK

110

66

66

298

271

10

371

Käyttökate (EBITDA), MSEK

37

-10

 

96

34

183

53

Käyttökate (%)

34

16

 

32

13

 

14

Liiketulos (EBIT) , MSEK

17

-32

 

42

-33

 

-34

Liiketulosprosentti

28

-48

 

14

-12

 

-9

Omavaraisuusaste (%)

43

38

 

43

38

 

38

Maksuvalmius (%)

93

41

 

93

41

 

46

Nettovelka/käyttökate

2,0

4,4

-55

2,0

4,4

-55

5,3

Henkilöstö kauden lopussa

47

52

-10

47

52

-10

44

Hopeantuotanto, koz

412

258

60

1 002

875

15

1 169

Louhintamäärä rikastamolle, tuhatta tonnia

133

138

-4

367

481

-24

635

Keskimääräinen hopeapitoisuus, g/tonni

110

69

59

99

67

48

69

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Raportointikauden jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.

SIJOITTAJAKALENTERI
 • Q4/2023 ja koko vuosi 2023: 15.2 2024
 • Yhtiökokous: 23.4.2024
 • Q1/2024: 25.4.2024
 • Q2/2024: 26.7.2024
 • Q3/2024: 25.10.2024

WEBINAR

Sotkamo Silver järjestää tulojulkistuksen tiedotustilaisuuden tänään (25. lokakuuta 2023) klo 13:00 Suomen aikaa (12:00 Ruotsin aikaa). Webinaari järjestetään suomen kielellä ja siinä esitettävä materiaali on englannin kielellä. Webinaariin pääsee osallistumaan alla olevan linkin kautta:
https://msteams.link/KGLN

Esitys tulee saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen:
https://www.silver.fi/en/investors/presentations

LISÄTIETOJA:

Mikko Jalasto,
toimitusjohtaja, Sotkamo Silver
mikko.jalasto@silver.fi
puh. +358 50 4821689

Tommi Talasterä,
talousjohtaja, Sotkamo Silver
tommi.talastera@silver.fi
+358 40 712 6970

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU:n asetuksen ja arvopaperimarkkinalain mukaan.

Tämä tiedote on tiivistelmä Sotkamo Silverin osavuosikatsauksesta. Katsaus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja verkkosivuillamme: www.silver.fi/fi/sijoittajat

Sotkamo Silver lyhyesti

Sotkamo Silver on kaivos- ja malminetsintäyritys, joka kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä Kainuun seudulla. Sotkamo Silver tukee globaalia kehitystä kohti vihreään siirtymään liittyviä teknologioita ja tuottaa tarvittavia metalleja vastuullisesti ja paikalliset sidosryhmät huomioiden. Sotkamo Silverin päähanke on Sotkamon hopeakaivos. Kaivos tuottaa hopean lisäksi kultaa, sinkkiä ja lyijyä. Yhtiöllä on myös Kainuun hopeakaivoksen läheisyydessä sijaitsevien mineraaliesiintymien kaivos- ja malminetsintäoikeudet. Sotkamo Silver -konserniin kuuluvat emoyhtiö Sotkamo Silver AB ja sen kokonaan omistama suomalainen tytäryhtiö (Sotkamo Silver Oy). Sotkamo Silverin osake on listattu Tukholman NGMpörssin Main Regulated -listalla Tukholmassa (SOSI), Nasdaq Helsingissä (SOSI1) ja Börse Berlinissä.

Lue lisää Sotkamo Silveristä osoitteessa www.silver.fi