13:56:28 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2024-10-25 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-26 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-30 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-24 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2024-04-23 Årsstämma 2024
2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-28 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-18 Årsstämma 2023
2023-04-06 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2023-02-16 Extra Bolagsstämma 2022
2023-02-14 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-21 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-29 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2022-04-27 Årsstämma 2022
2022-04-26 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-15 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-15 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-03 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-27 Årsstämma 2021
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-28 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-05 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-03 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2020-04-02 Årsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-14 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-12 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2019-04-11 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-10 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-20 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2018-04-19 Årsstämma 2018
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-24 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2017-03-23 Årsstämma 2017
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-16 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-07 Extra Bolagsstämma 2016
2016-05-25 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-24 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2016-03-17 Årsstämma 2016
2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-13 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-12 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-24 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2015-03-23 Årsstämma 2015
2015-02-17 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-18 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-22 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-21 Årsstämma 2014
2014-03-21 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2014-02-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-14 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-22 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-22 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2013-03-22 Årsstämma 2013
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-18 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-10-18 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-07-11 Split SOSI 25:1
2012-05-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-22 Extra Bolagsstämma 2012
2012-03-30 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2012-03-29 Årsstämma 2012
2012-02-16 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-20 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-25 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-12 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-03-31 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2011-03-30 Årsstämma 2011
2011-02-17 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-28 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-26 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-20 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-19 X-dag ordinarie utdelning SOSI 0.00 SEK
2010-02-18 Bokslutskommuniké 2009
2008-09-09 Split SOSI 100:1

Beskrivning

LandSverige
ListaNGM
SektorRåvaror
IndustriGruvdrift & metaller
Sotkamo Silver är verksamt inom gruvindustrin. Bolaget är specialiserat inom prospektering och utvinning av naturresurser. Störst andel av råvarorna består av silver, guld och zink. Verksamhet innehas genom hela värdekedjan, från analys och undersökning av mark, till exploatering och distribution till grossister samt kunder. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2023-07-28 08:45:00

Sotkamo Silver AB, Puolivuosikatsaus, 28.7.2023 klo 9.45 (08.45 Ruotsin aikaa)

Sotkamo Silverin puolivuosikatsaus Q2/2023: Toiminnan tehostaminen ja korkeampi hopeapitoisuus paransivat kannattavuutta

 

LYHYESTI

Huhti – kesäkuu (Q2)

 • Liikevaihto kasvoi 33 % 120 MSEK:iin (90 MSEK), mikä johtui pääasiassa korkeammasta keskimääräisestä hopeapitoisuudesta ja hopean hinnan positiivisesta kehityksestä
 • Käyttökate (EBITDA) nousi 721 % 53 MSEK:iin (6), käyttökateprosentti nousi 44 %:iin (7)
 • Liiketulos (EBIT) nousi 34 MSEK:iin (-16)
 • Kannattavuus parani merkittävästi, mikä johtui korkeammasta keskimääräisestä hopeapitoisuudesta, hopean korkeammasta hinnasta, kaivostoimintojen tehokkuuden parantumisesta ja energian hintojen laskusta. Edellisenä vuonna aloitetuilla kustannusten optimointitoimenpiteillä oli positiivinen vaikutus yhtiön käyttökustannuksiin
 • Rahavarat vähenivät 16 % 36 MSEK:iin (43)
 • Investoinnit vähenivät 67 % 8 MSEK:iin (24)
 • Tuotanto oli noin 383 000 unssia hopeaa (281 000), 836 unssia kultaa (796), 317 tonnia lyijyä (365) ja 662 tonnia sinkkiä (824) rikasteissa

Tammi – kesäkuu (H1)

 • Liikevaihto laski 8 % 188 MSEK:iin (205 MSEK), mikä johtui etenkin louhintamäärän pienenemisestä, kun taas keskimääräinen hopeapitoisuus kehittyi positiivisesti  
 • Käyttökate (EBITDA) nousi 34 % 59 MSEK:iin (44), käyttökateprosentti nousi 32 %:iin (22)
 • Liiketulos (EBIT) nousi 24 MSEK:iin (-1)
 • Toisen neljänneksen hyvä kannattavuus nosti koko ensimmäisen vuosipuoliskon kannattavuuden hyvälle tasolle. Toisen neljänneksen hyvän käyttökatetason ansiosta nettovelan suhde käyttökatteeseen putosi alle neljän.
 • Rahavarat lisääntyivät 4,168 % 36 MSEK:iin (1)
 • Investoinnit vähenivät 53 % 16 MSEK:iin (34)
 • Tuotanto oli noin 590 000 unssia hopeaa (617 000), 1 352 unssia kultaa (1 666), 549 tonnia lyijyä (830) ja 1 177 tonnia sinkkiä (1 814) rikasteissa
 • Yhtiö sai vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä merkintäoikeusannista bruttotuottona noin 3,4 MEUR eli 38,4 MSEK ennen transaktiokulujen vähentämistä
 • Yhtiö ja seniorlainanantajat sopivat vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä seniorlainasopimuk-sen ehtoihin tehtävästä muutoksesta, jolla seniorlainan ensimmäisen maksuerän (1,5 MEUR, erääntyy 31.3.2023) maksamista lykättiin lainasopimuksen päättymispäivään asti (31.3.2026)  

Vertailuluvut ovat edellisen vuoden vastaavan jakson lukuja. Ristiriitatilanteissa sovelletaan tämän raportin virallista ruotsinkielistä versiota.

 

NÄKYMÄT

Ohjeistus vuodelle 2023 (muuttumaton)

Yhtiö on 14.2.2023 antanut seuraavan ohjeistuksen vuodelle 2023:

 • Yhtiö arvio tuottavansa 1,4–1,5 miljoonaa unssia hopeaa vuonna 2023. Yhtiön ensisijainen tavoite on kuitenkin maksimoida liikevaihto ja operatiivinen kassavirta. Tämän saavuttamiseksi yhtiö säätää malmisyötteen metallien suhteellista määrää, jolla voi olla vaikutusta tuotettuihin hopeaunsseihin.
 • Vuotuinen käyttökatteen arvioidaan olevan vähintään 28 %
 • Nettovelan suhteen käyttökatteeseen  arvioidaan vuoden lopussa alle 2,5

Yhtiön kannattavuuteen vaikuttavat merkittävästi ulkoiset tekijät, kuten metallien hinnat, valuuttakurssit sekä energian hinnat. Ohjauksen saavuttaminen edellyttää, että edellä mainitut ulkoiset tekijät pysyvät markkinoiden helmikuun 2023 puolivälissä ennustamalla tasolla.

 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Parempi kannattavuus ja operatiivinen tehokkuus

Sotkamo Silver keskittyi vuoden toisella neljänneksellä operatiivisen tehokkuuden parantamiseen ja tuotantomäärät saavuttivat suunnitellun tason. Yhtiön liikevaihto kasvoi 33 prosenttia edellisestä vuodesta. Tämä johtui pääasiassa syötteen suuremmasta hopeapitoisuudesta ja hopean hinnan positiivisesta kehityksestä. Tuotantomäärien kasvun myötä yhtiön kannattavuus parani toisella vuosineljänneksellä ja käyttökate oli 44 prosenttia liikevaihdosta.

Hopeapitoisuuden kasvaminen on seurausta viime vuonna toteutetusta vinotunnelin syventämisestä, joka on mahdollistanut uusien tasojen louhinnan. Aiemmissa täydennyskairauksissa todettiin näillä tasoilla suurempia hopeapitoisuuksia, mikä toteutuu nyt tuotannossa. Hopeapitoisuus vaihtelee edelleen kuukausitasolla, mikä on kaivostoiminnassa tyypillistä, mutta olemme nyt keskimäärin lähellä kaivoksen alkuvuosien hopeapitoisuuksia.

Kannattavuutta tukivat energian hintojen lasku, kaivostoimintojen tehokkuuden parantuminen ja viime vuonna aloitetut onnistuneet kustannusten hallintatoimenpiteet. Odotamme näiden tekijöiden yhdessä vahvan hopean hinnan kanssa tukevan meitä myös tulevina vuosineljänneksinä. Hopean kysyntä on historiallisen suurta, ja Silver Instituten uusimman, huhtikuussa julkaistun ennusteen mukaan kysyntä pysyy vuonna 2023 suurempana kuin tarjonta.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla vahvistimme käyttöpääomaa rahoitusjärjestelyiden kautta  ja haluan kiittää osakkeenomistajiamme osakeanneissa saamastamme luottamuksesta. Pyrimme siihen, että tuleva toimintamme vahvistaa tätä luottamusta entisestään. Vakiinnutimme kaivostoimintomme toisella vuosineljänneksellä ja etenimme vakaasti kohti vuoden 2023 strategisia tavoitteitamme.

Olen tyytyväinen nähdessäni, että vinotunnelin syvennys ja viimeksi kuluneen vuoden aikana tehdyt täydennyskairaukset mahdollistavat nyt tuotantomäärien kasvattamisen ja suuremmat hopeapitoisuudet. Nämä investoinnit tukevat Sotkamo Silverin toimintaa edelleen tulevina vuosineljänneksinä. Tavoitteenamme on jatkaa kaivoksen käyttöiän pidentämiseen tähtääviä tutkimuskairauksia, mutta keskitämme voimavaramme toistaiseksi ennen kaikkea toimintamme vakauttamiseen ja parantamiseen. 

Haluan kiittää kaikkia työntekijöitä erinomaisesta työstä. Nyt suorituksessamme näkyvät parannukset ovat heidän työnsä ansiota. Edellisvuonna ja viime kuukausina tehty työ on osoittanut, että olemme oikealla tiellä, ja viimeisimmät tulokset vahvistavat luottamusta tulevaisuuteen.

 

AVAINLUVUT

 

Q2/23

Q2/22

Muutos, %

H1/23

H1/22

Muutos, %

2022

Liikevaihto, MSEK

120

90

33

188

205

-8

371

Käyttökate (EBITDA), MSEK

53

6

721

59

44

34

53

Käyttökate (%)

44

7

 

32

22

 

14

Liiketulos (EBIT) , MSEK

34

-16

 

24

-1

 

-34

Liiketulosprosentti

28

-18

 

13

-1

 

-9

Omavaraisuusaste (%)

43

40

 

43

40

 

38

Maksuvalmius (%)

90

86

 

90

86

 

46

Nettovelka/käyttökate

3,8

2,7

41

3,8

2,7

41

5,3

Henkilöstö kauden lopussa

48

58

-17

48

58

-17

44

Hopeantuotanto, koz

383

281

36

590

617

-4

1 169

Louhintamäärä rikastamolle, tuhatta tonnia

137

169

-19

233

343

-32

635

Keskimääräinen hopeapitoisuus, g/tonni

101

62

63

93

67

39

69

 

 

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Raportointikauden jälkeen ei ole tapahtunut merkittäviä tapahtumia.

 

SIJOITTAJAKALENTERI

 • Q3: 25.10.2023
 • Q4: 15.2.2024

 

TIEDOTUSTILAISUUS

Tuloswebinaari järjestetään tänään 28. heinäkuuta klo 10:00 Suomen aikaa. Voit osallistua tilaisuuteen alla olevan linkin kautta:

https://msteams.link/7WGB

Tilaisuus järjestetään suomen kielellä ja siinä esitettävä materiaali on englannin kielellä. Tilaisuudessa voi kysyä kysymyksiä chat-toimintoa hyödyntäen. Tilaisuuden esitys tulee saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen: https://www.silver.fi/fi/sijoittajat/esitykset

 

Tukholmassa 28.7.2023

Sotkamo Silver AB:n hallitus ja toimitusjohtaja

 

LISÄTIETOJA:

Mikko Jalasto,
Sotkamo Silver AB:n toimitusjohtaja
mikko.jalasto@silver.fi
+358 50 482 1689

Tommi Talasterä,
Sotkamo Silver AB:n talousjohtaja
tommi.talastera@silver.fi
+358 40 712 6970

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU:n asetuksen ja arvopaperimarkkinalain mukaan.

Tämä tiedote on tiivistelmä Sotkamo Silver AB:n vuoden 2023 puolivuosikatsauksesta. Katsaus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja verkkosivuillamme: www.silver.fi/fi/sijoittajat

 

Tietoa Sotkamo Silver AB:stä

Sotkamo Silver on kaivos- ja malminetsintäyritys, joka kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä Kainuun seudulla. Sotkamo Silver tukee globaalia kehitystä kohti vihreään siirtymään liittyviä teknologioita ja tuottaa tarvittavia metalleja vastuullisesti ja paikalliset sidosryhmät huomioiden.  Sotkamo Silverin päähanke on Sotkamon hopeakaivos. Kaivos tuottaa hopean lisäksi kultaa, sinkkiä ja lyijyä. Yhtiöllä on myös Kainuun hopeakaivoksen läheisyydessä sijaitsevien mineraaliesiintymien kaivos- ja malminetsintäoikeudet.  Sotkamo Silver  konserniin kuuluvat emoyhtiö Sotkamo Silver AB ja sen kokonaan omistama suomalainen tytäryhtiö (Sotkamo Silver Oy). Sotkamo Silverin osake on listattu Tukholman NGM-pörssin Main Regulated  listalla Tukholmassa (SOSI), ja Nasdaq Helsingissä (SOSI1) ja Börse Berlinissä.  

Lue lisää Sotkamo Silveristä osoitteessa www.silver.fi