07:56:51 Europe / Stockholm
2024-06-18 19:15:00

SPINNOVA OYJ, YHTIÖTIEDOTE, 18.6.2024, klo 20.15

Spinnova Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuudesta (Suzano Holding S.A.)

Spinnova Oyj ("Yhtiö") on vastaanottanut 18.6.2024 liputusilmoituksen, jonka mukaan Suzano Holding S.A.:n määräysvaltayhtiö Suzano S.A.:n omistamien osakkeiden määrä Spinnova Oyj:n kaikista osakkeista ylittää 15 prosentin rajan. Suzano S.A.:n omistusosuus on ylittänyt liputusrajan ennen 19.4.2024.

Liputusilmoitus tiedotetaan takautuvasti, koska 19.4.2024 astui voimaan muutos arvopaperimarkkinalaissa (HE 3/2024 vp), jonka mukaan arvopaperimarkkinalain (746/2012) huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittaminen sekä julkista ostotarjousta ja tarjousvelvollisuutta koskevien säännösten soveltamisala laajennetaan säännellyn markkinan ohella monenkeskiseen kaupankäyntijärjestelmään kuten Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikkaan.

+---------------------+------------+------------------+--------------+-------------+
|Liputusvelvollisen |
|(liputusvelvollisten) |
|osuus: |
+---------------------+------------+------------------+--------------+-------------+
| |% osakkeista|% osakkeista ja |Yhteenlaskettu|Kohdeyhtiön |
| |ja äänistä |äänistä |% |osakkeiden |
| |(7.A:n |rahoitusvälineiden|-osuus (7.A + |ja äänten |
| |yhteismäärä)|kautta |7.B) |kokonaismäärä|
| | |(7.B:n | | |
| | |yhteismäärä) | | |
+---------------------+------------+------------------+--------------+-------------+
|Osuus liputusrajan |18,77 |- |18,77 |52 265 435 |
|saavuttamisen tai | | | | |
|rikkoutumisen jälkeen| | | | |
+---------------------+------------+------------------+--------------+-------------+

+------------+----------+--------+-------------------------+-----+
|Tiedot |
|omistus- ja |
|ääniosuudesta |
|liputusrajan |
|saavuttamisen |
|tai |
|rikkoutumisen |
|jälkeen: |
+------------+----------+--------+-------------------------+-----+
|A: Osakkeet |
|ja äänet |
+------------+----------+--------+-------------------------+-----+
|Osakesarja /|Osakkeiden |Osakkeiden ja äänten %-osuus |
|osakelaji |ja äänten | |
|ISIN-koodi |lukumäärä | |
+------------+----------+--------+-------------------------+-----+
|Suora |Välillinen|Suora |Välillinen |
+------------+----------+--------+-------------------------+-----+
|FI4000507595| |9808 530| |18,77|
+------------+----------+--------+-------------------------+-----+
|A YHTEENSÄ |Click here|9808 530|Click here to enter text.|18,77|
| |to enter | | | |
| |text. | | | |
+------------+----------+--------+-------------------------+-----+

Tietoja liputusvelvollisesta

Koko määräysvaltaketju, jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi % osakkeista % osakkeista ja äänistä Osakkeet, äänet ja
ja äänistä rahoitusvälineiden rahoitusvälineet
kautta yhteensä
Suzano - - -
Holding
S.A.
Suzano 18,77% - 18,77%
S.A.

Spinnova Oyj

Lisätiedot:
ir@spinnova.fi

Hyväksytty neuvonantaja:
Aktia Alexander Corporate Finance Oy
Puh. 050 520 4098

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Päämediat

Spinnova - Tekstiilimateriaalien innovaatio

Spinnova mullistaa tekstiilien valmistustavan globaalisti. Spinnova on kehittänyt uudenlaisen patentoidun teknologian tekstiilikuidun valmistukseen puusellusta tai jätevirroista, kuten nahka, tekstiili- tai maatalousjätteestä, ilman haitallisia liuottavia kemikaaleja.

SPINNOVA®-kuidun valmistuksesta ei synny sivuvirtoja, ja sen CO2-päästöt ja vedenkäyttö ovat minimaaliset. SPINNOVA®-materiaalit ovat maatuvia ja kierrätettäviä. Spinnova on sitoutunut käyttämään vain kestäviä raaka-aineita, kuten FSC-sertifioitua puuta ja jätettä. SPINNOVA®-kuitu tuotetaan mekaanisella prosessilla, jonka ansiosta kuitu on ulkonäöltään ja tuntumaltaan verrattavissa luonnonkuituihin kuten puuvillaan ja pellavaan.

Spinnova on palkittu mm. Fast Company -lehden, ISPO:n, Scandinavian Outdoorin, ANDAMin ja Monoclen vastuullisiin innovaatioihin liittyvissä kilpailuissa.

Spinnovan osakkeet (SPINN) noteerataan Nasdaq First North Growth Market Finland-kasvumarkkinapaikalla.

SPINNOVA®-kuidun verkkopalvelu:www.spinnova.com
Spinnova-konsernin verkkopalvelu:www.spinnovagroup.com