12:04:12 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorFastigheter
IndustriProjektering
SSM Holding är verksamma inom fastighetsutveckling. Bolaget förvärvar, utvecklar, vidaresäljer och konstruerar bostäder främst inriktade mot större projekt runtom Stockholmsområdet. Störst affärsområde innehas inom utvecklingen av mindre bostadshushåll runtom expansiva bostadsområden. Bolaget grundades under 1993 och har idag sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Ordinarie utdelning SSM 0.00 SEK
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-14 Årsstämma 2019
2020-03-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-19 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-11-05 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-28 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning SSM 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2018
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-14 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-28 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 Ordinarie utdelning SSM 0.00 SEK
2018-05-15 Årsstämma 2017
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-14 Årsstämma 2016
2020-04-22 18:15:00

SSMs års- och hållbarhetsredovisning för 2019 finns från och med idag tillgänglig på koncernens webbplats.

Års- och hållbarhetsredovisning 2019, som beskriver SSMs verksamhet, strategi och resultatutveckling, finns tillgänglig på www.ssmlivinggroup.com.

- SSM har under 2019 lagt grunden för tillväxt med ett balanserat risktagande. Med en stabilare finansiell ställning kan vi successivt realisera de värden som finns i SSMs starka kärna och byggrättsportfölj. I närtid kommer vi att fokusera på affärer som ger positiva kassaflöden, vilket i praktiken innebär en prioritering av hyresrättsprojekt samt enstaka inslag av bostadsrättsprojekt, säger Mattias Lundgren, VD & koncernchef SSM.

SSMs årsstämma 2020 hålls den 14 maj 2020 i bolagets lokaler på Torsgatan 13 i Stockholm.

SSM har i år endast producerat års- och hållbarhetsredovisningen på svenska. Bolagets delårsrapporter kommer fortsatt att publiceras på svenska och engelska. 

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 april 2020 kl.18:15 CEST.
 
För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- och IR-chef
Telefon: + 46 (0)761-65 17 71
E-post: ann-charlotte.johansson@ssmliving.se
@anncharlotteSSM
 

Om SSM Holding AB (publ)      
SSM producerar ytsmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp - morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och vid årsskiftet 2019/2020 finns cirka 4 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (Small-Cap) sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com