11:58:12 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorFastigheter
IndustriProjektering
SSM Holding är verksamma inom fastighetsutveckling. Bolaget förvärvar, utvecklar, vidaresäljer och konstruerar bostäder främst inriktade mot större projekt runtom Stockholmsområdet. Störst affärsområde innehas inom utvecklingen av mindre bostadshushåll runtom expansiva bostadsområden. Bolaget grundades under 1993 och har idag sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Ordinarie utdelning SSM 0.00 SEK
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-14 Årsstämma 2019
2020-03-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-19 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-11-05 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-28 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning SSM 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2018
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-14 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-28 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 Ordinarie utdelning SSM 0.00 SEK
2018-05-15 Årsstämma 2017
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-14 Årsstämma 2016
2020-03-27 14:15:00

Valberedningen i SSM Holding AB (publ) föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Janson, Per Berggren, Sheila Florell och Jonas Wikström. Till nya styrelseledamöter föreslås Bengt Kjell och Krister Karlsson. Anders Janson föreslås för omval till styrelsens ordförande. Nuvarande styrelseledamöter Bo Andersson, Ulf Morelius, Ulf Sjöstrand och Peter Wågström avböjer omval. Valberedningen utgör tillsammans 68,3 procent av aktierna och rösterna i SSM.

Valberedningens övriga förslag till arvoden, revisionsbolag etc. kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman för SSM. Senast i samband med kallelsen kommer valberedningens redogörelse inför årsstämman 2020 att offentliggöras på www.ssmlivinggroup.com. SSMs årsstämma 2020 kommer att äga rum i Stockholm den 14 maj 2020.

Nedan följer en kort introduktion av de två nya föreslagna styrelseledamöterna:

Bengt Kjell, född 1954, är civilekonom från Handelshögskolan och har stor erfarenhet från operativa ledande befattningar inom noterade bolag, bland annat som VD för Handel och Industri och som vice VD för Industrivärden med ansvar för investerings- och analysorganisationen. Under en period var han även tillförordnad VD för Industrivärden. Bengt Kjell har lång erfarenhet från styrelsearbete i fastighetsbolag bland annat som ordförande i Hemfosa, Nyfosa och Kungsleden. Han är idag styrelseordförande i SSAB, vice ordförande i Pandox och Indutrade samt ledamot i Industrivärden och Amasten Fastighets AB.

Krister Karlsson, född 1970, är utbildad byggnadsingenjör och har kompletterat sin utbildning med studier inom fastighetsekonomi och juridik. Krister har lång erfarenhet från operativa ledande befattningar inom bygg- och fastighetsutveckling, både vad avser bostadsrätter och hyresrätter. Krister har 22 års erfarenhet från ledande befattningar inom NCC bland annat som projektchef Sverige och regionchef Baltikum, vidare har Krister varit chef för plan- och fastighetsutveckling inom Rikshem och är idag vice VD på Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.  

Valberedningens ledamöter består av Johannes Wingborg (ordförande), utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, Lennart Schuss utsedd av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), Jakob Pettersson utsedd av Amasten Fastighets AB samt Anders Janson styrelseordförande i SSM. Angivna aktieägare utgör tillsammans 68,3 procent av aktierna och rösterna i SSM per 27 mars 2020.
 

För mer information, vänligen kontakta:

Johannes Wingborg  Ann-Charlotte Johansson
Ordförande i SSMs valberedning Kommunikations- & IR-chef
Telefon: +46 (0)8 588 407 03 Telefon: +46 (0)761 65 17 71
E-post: johannes.wingborg@lansfarsakringar.s E-post: ann
e -charlotte.johansson@ssmliving.se

Om SSM Holding AB (publ)    
SSM utvecklar och erbjuder ytsmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp - morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och vid årsskiftet 2019/2020 finns cirka 4 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com