15:50:19 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-25 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-19 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-20 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-21 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-16 Ordinarie utdelning STABL 0.00 SEK
2024-05-15 Årsstämma 2024
2024-02-20 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-14 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-02 Ordinarie utdelning STABL 0.00 SEK
2023-06-01 Årsstämma 2023
2023-05-23 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-16 Extra Bolagsstämma 2022
2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-15 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-02 Ordinarie utdelning STABL 0.00 SEK
2022-06-01 Årsstämma 2022
2022-05-17 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-03 Ordinarie utdelning STABL 0.00 SEK
2021-06-02 Årsstämma 2021
2021-05-17 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-31 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-16 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-09 Ordinarie utdelning STABL 0.00 SEK
2020-06-08 Årsstämma 2020
2020-05-18 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-25 Bokslutskommuniké 2019

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Stayble Therapeutics är verksamt inom läkemedelsbranschen. Bolaget är specialiserat inom forskning och utveckling av injektionsbehandlingar mot kronisk degenerativ ryggsmärta. Läkemedelskandidaterna är framtagna och baserade på egenutvecklad teknologisk plattform. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden och bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg.
2020-08-17 14:30:00

Göteborg, 17 augusti 2020 - Stayble Therapeutics AB publicerar kvartalsrapport för andra kvartalet (april- juni) 2020.

Sammanfattning

Stayble Therapeutics AB redovisade rörlesekostnader med 11 438 (3 051) KSEK under perioden januari - juni 2020. Under andra kvartalet har den kliniska fas 2b-studien med STA363 startats upp vilket återspeglas i rörelsekostnader och resultat.

Perioden 1 januari - 30 juni 2020
 • Rörelsens kostnader uppgick till 11 438 (3 051) KSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -11 367 (-3 036) KSEK
 • Periodens resultat uppgick till -11 738 (-3 052) KSEK
Andra kvartalet (1 april - 30 juni 2020)
 • Rörelsens kostnader uppgick till 6 395 (1 214) KSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6 324 (-1 214) KSEK
 • Periodens resultat uppgick till -6 334 (-1 227) KSEK
Väsentliga händelser under andra kvartalet (april -juni 2020)
 • I april meddelades att tillverkning och kvalitetssäkring av prövningsläkemedlet (två doser av STA363 och placebo) för den kliniska fas 2b-studien med STA363 genomförts tillsammans med samarbetspartnern APL.
 • I maj erhölls myndighetsgodkännanden i både Spanien och i Ryssland för att få starta den kliniska fas 2b-studien med STA363 i patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.
 • I juni kunde den första kliniken i Ryssland aktiveras och patientrekryteringen till den kliniska fas 2b-studien med STA363 initierades.
Väsentliga händelser efter periodens slut (april -juni 2020)
 • I början av juli kunde bolaget meddela att rekrytering av patienter till den kliniska fas 2b-studien med STA363 har påbörjats i Nederländerna.
 • I slutet av juli meddelades att den första patienten har behandlats i den kliniska fas 2b-studien med STA363.

Finansiell information och kommentarer

Stayble Therapeutics AB har under andra kvartalet hållit årsstämma med val av styrelse där Erik Kinnman ersätter Pontus Ottoson som ledamot. I övrigt är styrelsen oförändrad fram till nästkommande årsstämma.

 

Vd kommenterar

Under det andra kvartalet 2020 har vi gjort stora framsteg med vår kliniska fas 2b-studie med läkemedelskandidaten STA363. Kliniker är nu initierade, patientrekrytring pågår samt att första patienten är behandlad. Vi har stort förtroende för våra samarbetspartners som hittills har levererat enligt plan.

Start av fas 2b-studie med sta363

Vårt fokus under andra kvartalet har varit på att förbereda och inleda den kliniska fas 2b-studien med vår läkemedelskandidat STA363, vilken nu är igång. Under perioden har vi, helt enligt plan, slutfört tillverkning av studiesubstans, fått godkänt från samtliga läkemedelsmyndigheter och startat upp den kliniska fas 2b-studien. Studien kommer att inkludera cirka 100 patienter och genomföras på ett 20-tal kliniker i Nederländerna, Ryssland och Spanien.

Studiens nuvarande status

Trots rådande Covid-19 pandemin kunde, enligt plan, den första patienten i Fas 2b-studien behandlas i slutet av juli. Detta är en fantastisk prestation av vårt team och våra samarbetspartners. Patientrekryteringen fortlöper nu parallellt på flera klinker.

Knyter till oss kunskap inför framtiden

Med den kliniska studien igång så vill vi ytterligare stärka teamet inom områden som affärsstrategi och life science. Vid årsstämman så valdes Erik Kinnman in som ny styrelseledamot. Han bidrar med bred erfarenhet och kompetens från olika uppdrag inom life science-sektorn framförallt inom smärtlindring, affärsstrategi och klinisk utveckling.

Blickar framåt

Covid-19 pandemin har hittills inte haft några direkta effekter på Staybles operativa verksamhet eller finansiella ställning utan bolaget följer fortsatt de tidigare fastlagda planerna för utvecklingen av STA363. Eftersom den kliniska fas 2b-studien med STA363 har kommit igång ser vi fram emot flera viktiga milstolpar som kommer att kunna bekräfta hur studien fortlöper. Samtidigt så kommer den operativa verksamheten i Stayble fokusera på att förbereda inför dialoger och möten med potentiella partners och intressenter.

Jag ser fram emot att tillsammans med mina kollegor, nya och gamla aktieägare samt våra samarbetspartners ta Stayble genom nästa avgörande steg. Lyckas vi så har vår behandling potentialen att helt förändra hur man behandlar kronisk diskrelaterad ryggsmärta och minska smärtan hos miljontals patienter.

Göteborg den 17 augusti 2020

Andreas Gerward, VD