04:42:13 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Stayble Therapeutics är verksamma inom läkemedelsbranschen. Bolaget arbetar idag med forskning och utveckling av nya injektionsbehandlingar mot kronisk degenerativ ryggsmärta. Läkemedelskandidaterna är framtagna och baserade på egenutvecklade teknologisk plattform. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden och bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg.

Kalender

2021-02-15 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-16 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-09 Ordinarie utdelning STABL 0.00 SEK
2020-06-08 Årsstämma 2019
2020-05-18 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-25 Bokslutskommuniké 2019
2020-07-31 14:00:00

Stayble Therapeutics kan idag, 31 juli 2020, meddela att den första patienten har behandlats i Bolagets kliniska fas 2b-studie. STA363 riktar sig till patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta.

Målet med den kliniska fas 2b-studien är att påvisa säkerhet, tolerabilitet och kliniskt relevant minskning i smärta efter behandling med STA363 i patienter med kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Studien kommer att inkludera c:a 100 patienter och genomföras vid c:a 20 kliniker i Nederländerna, Ryssland och Spanien. Patienter kommer att behandlas antingen med en låg eller hög dos av STA363 eller placebo. Patienterna kommer att följas upp som längst 12 månader efter behandling. Studien är dubbelblind vilket innebär att varken patient eller behandlande läkare vet om patienten får STA363 eller placebo.

VD Andreas Gerward kommenterar: Att den första patienten nu har behandlats är en fantastisk milstolpe som vi arbetat intensivt med för att uppnå. Vi ser nu fram emot att starta upp första kliniken i Spanien samt ytterligare kliniker i Nederländerna och Ryssland och att fler patienter behandlas inom kort.