01:11:09 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-25 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-19 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-20 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-21 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-16 X-dag ordinarie utdelning STABL 0.00 SEK
2024-05-15 Årsstämma 2024
2024-02-20 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-14 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-02 X-dag ordinarie utdelning STABL 0.00 SEK
2023-06-01 Årsstämma 2023
2023-05-23 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-16 Extra Bolagsstämma 2022
2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-15 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-02 X-dag ordinarie utdelning STABL 0.00 SEK
2022-06-01 Årsstämma 2022
2022-05-17 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-03 X-dag ordinarie utdelning STABL 0.00 SEK
2021-06-02 Årsstämma 2021
2021-05-17 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-31 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-16 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-09 X-dag ordinarie utdelning STABL 0.00 SEK
2020-06-08 Årsstämma 2020
2020-05-18 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-25 Bokslutskommuniké 2019

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Stayble Therapeutics är verksamt inom läkemedelsbranschen. Bolaget är specialiserat inom forskning och utveckling av injektionsbehandlingar mot kronisk degenerativ ryggsmärta. Läkemedelskandidaterna är framtagna och baserade på egenutvecklad teknologisk plattform. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden och bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg.
2022-08-31 08:25:00

Stayble Therapeutics AB ("Stayble" eller "Bolaget") meddelar idag att den sista patienten inkluderats i den pågående kliniska fas IIb-studien med STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Rekryteringen är därmed slutförd. Patienterna följs under 12 månader efter inkludering. Finala resultat från studien beräknas finnas tillgängliga under Q4 2023 efter att Bolaget har sammanställt och analyserat data från samtliga behandlade patienter i studien.

Studiens syfte är att i första hand att studera effekten av STA363 på pågående smärta (primär endpoint) hos patienter som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta, vidare kommer även rörlighet samt säkerhet och tolerabilitet att studeras. Studien är dubbelblindad och patienter har blivit randomiserade till en av två olika doser av STA363 eller placebo.

Andreas Gerward, VD, kommenterar:

"Vi har nu inkluderat den sista patienten i denna viktiga fas IIb-studie och har härmed uppnått ännu en betydelsefull milstolpe. Studien har pågått under en minst sagt utmanande tid och därför är jag extra stolt över vårt arbete med rekryteringen som återspeglar en stark insats av vårt team. Jag ser med tillförsikt fram emot att presentera resultaten från studien. Förutom att säkerställa att studien fortlöper och avslutas på bästa sätt så kommer tiden fram till dess resultaten kan presenteras att bland annat inkludera interaktioner med regulatoriska myndigheter. I första hand att ansöka om ett pre-IND möte med FDA. Vi kommer också att intensifiera våra dialoger med pågående och nya potentiella partners."

Tidigare har Stayble presenterat positiva interimsresultat (https://news.cision.com/se/stayble-therapeutics/r/stayble-therapeutics-presenterar-interimsdata-fran-pagaende-fas-2b-studie,c3447776) som visat god säkerhet och tolerabilitet samt indikerat goda möjligheter till konklusivt utfall av studien. Totalt har 110 patienter inkluderats i studien. Följsamheten är mycket god och hittills har endast en patient lämnat studien innan primär endpoint vilket är positivt. Studien genomförs vid totalt 14 kliniker i Nederländerna, Spanien och Ryssland.