14:34:23 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-10-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-21 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-17 Ordinarie utdelning STE A 6.73 SEK
2023-03-17 Ordinarie utdelning STE R 6.73 SEK
2023-03-16 Årsstämma 2023
2023-01-31 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-21 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-16 Ordinarie utdelning STE A 5.81 SEK
2022-03-16 Ordinarie utdelning STE R 5.81 SEK
2022-03-15 Årsstämma 2022
2022-01-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-20 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-21 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-23 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-22 Ordinarie utdelning STE A 3.04 SEK
2021-03-22 Ordinarie utdelning STE R 3.04 SEK
2021-03-19 Årsstämma 2021
2021-01-29 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-09 Halvårsutdelning STE A 1.529295
2020-12-09 Halvårsutdelning STE R 1.529295
2020-10-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-05 Halvårsutdelning STE A 1.568835
2020-06-05 Halvårsutdelning STE R 1.568835
2020-06-04 Årsstämma 2020
2020-04-21 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-01-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-19 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-15 Ordinarie utdelning STE R 5.18 SEK
2019-03-15 Ordinarie utdelning STE A 5.18 SEK
2019-03-14 Årsstämma 2019
2019-02-01 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-29 Ordinarie utdelning STE A 4.08 SEK
2018-03-29 Ordinarie utdelning STE R 4.08 SEK
2018-03-28 Årsstämma 2018
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-08 Kapitalmarknadsdag 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-26 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-28 Ordinarie utdelning STE A 3.50 SEK
2017-04-28 Ordinarie utdelning STE R 3.50 SEK
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-27 Årsstämma 2017
2017-02-03 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-16 Kapitalmarknadsdag 2016
2016-10-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-21 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-29 Ordinarie utdelning STE A 3.11 SEK
2016-04-29 Ordinarie utdelning STE R 3.11 SEK
2016-04-28 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-28 Årsstämma 2016
2016-02-04 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-28 Kapitalmarknadsdag 2015
2015-04-23 Ordinarie utdelning STE R 2.82 SEK
2015-04-23 Ordinarie utdelning STE A 2.82 SEK
2015-04-22 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-22 Årsstämma 2015
2015-02-04 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-22 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-19 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-24 Ordinarie utdelning STE A 2.68 SEK
2014-04-24 Ordinarie utdelning STE R 2.68 SEK
2014-04-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-23 Årsstämma 2014
2014-02-05 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-22 Analytiker möte 2013
2013-10-22 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-19 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-24 Ordinarie utdelning STE R 2.50 SEK
2013-04-24 Ordinarie utdelning STE A 2.50 SEK
2013-04-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-05 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-23 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-20 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-25 Ordinarie utdelning STE A 2.66 SEK
2012-04-25 Ordinarie utdelning STE R 2.66 SEK
2012-04-24 Årsstämma 2012
2012-04-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-08 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-21 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-21 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-21 Ordinarie utdelning STE R 2.26 SEK
2011-04-21 Ordinarie utdelning STE A 2.26 SEK
2011-04-20 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-20 Årsstämma 2011
2011-02-08 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-27 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-22 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-22 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-01 Ordinarie utdelning STE R 2.01 SEK
2010-04-01 Ordinarie utdelning STE A 2.01 SEK
2010-03-31 Årsstämma 2010
2010-02-04 Bokslutskommuniké 2009
2009-07-29 Ordinarie utdelning STE R 2.17 SEK
2009-07-29 Ordinarie utdelning STE A 2.17 SEK
2009-07-23 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-23 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-01 Årsstämma 1

Beskrivning

LandFinland
ListaLarge Cap Stockholm
SektorMaterial
IndustriSkog & Cellulosa
Stora Enso är en global skogsindustrikoncern. Inom koncernen återfinns produktion och utveckling av tidnings- och bokpapper, konsumentkartonger, industriförpackningar samt övriga träprodukter. Koncernen har verksamhet på global nivå med störst närvaro inom Europa samt Nordamerika. Bolaget grundades under 1998 vid sammanslagningen av Finska Enso och svenska Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag. Huvudkontoret ligger i Helsingfors.
2022-10-21 07:29:00

STORA ENSO OYJ NYHETER FÖR INVESTERARE 2022-10-21 kl. 8.29 EEST

Stora Enso har beslutat sig för att investera cirka 1 miljard euro för att konvertera den kvarvarande pappersmaskinen vid koncernens anläggning i Uleåborg i Finland till en högpresterande produktionslinje för konsumentkartong. Investeringen främjar koncernens tillväxtstrategi inom förnybara förpackningar genom att tillföra större volymer till växande förpackningssegment. Produktionen vid den konverterade maskinen beräknas vara igång i början av 2025.
Efter konverteringen 2021 av den första maskinen i Uleåborg från papper till kraftliner, kommer den återstående och nu vilande papperslinjen att konverteras till en toppmodern produktionslinje för falskartong (FBB) och bestruken oblekt kraftkartong (CUK). Den totala årliga kapaciteten kommer att uppgå till 750000 ton konsumentkartong. Avsedda slutanvändarsegment är dryckes- och livsmedelsförpackningar för kylda och frysta produkter, torrvaror och snabbmat, främst i Europa och Nordamerika.
- Förnybara förpackningar fortsätter att vara vårt största strategiska tillväxtområde. Det är dessutom en marknad som nu för första gången växer snabbare än plastbaserade alternativ. Genom den här konverteringen kan vi bygga på befintliga tillgångar för snabb och kostnadseffektiv driftssättning jämfört med andra investeringsalternativ. Det ger oss en god position att generera ökade intäkter och marknadsandelar, säger Stora Ensos VD och koncernchef Annica Bresky.
Den totala investeringskostnaden kommer att uppgå till cirka 1miljard euro under 2022-2025. Vid full kapacitet förväntas investeringen motsvara Packaging Materials divisionens lönsamhetsmål med en operativ rörelsemarginal (ROOC) på 20%. Årsomsättningen beräknas till cirka 800 miljoner euro.
- Investeringen utgör ett viktigt steg på den europeiska marknaden och kommer att förvandla Uleåborg till en jätteanläggning. Det kommer att öka lönsamheten och konkurrenskraften för vårt utbud inom både konsumentkartong och wellpappråvara. Den konverterade linjen kommer att bli den ekonomiskt mest konkurrenskraftiga FBB-maskinen i Europa och möjliggör en optimerad produktion även vid andra anläggningar för ytterligare tillväxt, säger Hannu Kasurinen, chef för divisionen Packaging Materials på Stora Enso.
Investeringen ligger helt i linje med Stora Ensos hållbarhetsambitioner. Den kommer att främja cirkularitet genom att ytterligare öka återvinningen för Packaging Materials divisionens produktportfölj. Uleåborgs totala utsläpp av växthusgaser inom scope 1 och 2, som reducerades med 80% under den första konverteringen 2021, kommer fortsatt att ligga på en låg nivå.
Investeringen kommer att skapa cirka 300 nya tjänster i Uleåborg och dess stödfunktioner, samt ytterligare 1500 indirekta arbetstillfällen. Massaförbrukningen för den nya linjen är cirka en miljon kubikmeter massaved. Efter investeringen kommer koncernens marknadsmassa att reduceras med cirka 250 000 ton per år.
För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
Presschef
Tel. +46 72 241 0349 
Frågor från investerare:
Anna-Lena Åström
SVP, Investor Relations
tel. +46 70 210 7691
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Stora Enso är även en av världens största privata skogsägare. Vi är övertygade om att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av trä i morgon. Stora Enso har cirka 22000 anställda och 2021 uppgick omsättningen till 10,2 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Oy (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm AB (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com/investors
STORA ENSO OYJ