20:32:19 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandFinland
ListaLarge Cap Stockholm
SektorMaterial
IndustriSkog & Cellulosa
Stora Enso är en global skogsindustrikoncern. Inom koncernen återfinns produktion och utveckling av tidnings- och bokpapper, konsumentkartonger, industriförpackningar samt övriga träprodukter. Koncernen har verksamhet på global nivå med störst närvaro inom Europa samt Nordamerika. Bolaget grundades 1998 vid sammanslagningen av Finska Enso och svenska Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag.

Kalender

2021-10-20 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-21 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-23 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-22 Ordinarie utdelning STE A 3.04 SEK
2021-03-22 Ordinarie utdelning STE R 3.04 SEK
2021-03-19 Årsstämma 2021
2021-01-29 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-09 Halvårsutdelning STE R 1.529295
2020-12-09 Halvårsutdelning STE A 1.529295
2020-10-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-05 Halvårsutdelning STE A 1.568835
2020-06-05 Halvårsutdelning STE R 1.568835
2020-06-04 Årsstämma 2020
2020-04-21 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-01-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-19 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-15 Ordinarie utdelning STE A 5.18 SEK
2019-03-15 Ordinarie utdelning STE R 5.18 SEK
2019-03-14 Årsstämma 2019
2019-02-01 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-29 Ordinarie utdelning STE A 4.08 SEK
2018-03-29 Ordinarie utdelning STE R 4.08 SEK
2018-03-28 Årsstämma 2018
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-08 Kapitalmarknadsdag 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-26 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-28 Ordinarie utdelning STE A 3.50 SEK
2017-04-28 Ordinarie utdelning STE R 3.50 SEK
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-27 Årsstämma 2017
2017-02-03 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-16 Kapitalmarknadsdag 2016
2016-10-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-21 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-29 Ordinarie utdelning STE R 3.11 SEK
2016-04-29 Ordinarie utdelning STE A 3.11 SEK
2016-04-28 Årsstämma 2016
2016-04-28 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-04 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-28 Kapitalmarknadsdag 2015
2015-04-23 Ordinarie utdelning STE A 2.82 SEK
2015-04-23 Ordinarie utdelning STE R 2.82 SEK
2015-04-22 Årsstämma 2015
2015-04-22 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-04 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-22 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-19 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-24 Ordinarie utdelning STE A 2.68 SEK
2014-04-24 Ordinarie utdelning STE R 2.68 SEK
2014-04-23 Årsstämma 2014
2014-04-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-05 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-22 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-10-22 Analytiker möte 2013
2013-07-19 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-24 Ordinarie utdelning STE A 2.50 SEK
2013-04-24 Ordinarie utdelning STE R 2.50 SEK
2013-04-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-05 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-23 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-20 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-25 Ordinarie utdelning STE A 2.66 SEK
2012-04-25 Ordinarie utdelning STE R 2.66 SEK
2012-04-24 Årsstämma 2012
2012-04-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-08 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-21 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-21 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-21 Ordinarie utdelning STE R 2.26 SEK
2011-04-21 Ordinarie utdelning STE A 2.26 SEK
2011-04-20 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-20 Årsstämma 2011
2011-02-08 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-27 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-22 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-22 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-01 Ordinarie utdelning STE A 2.01 SEK
2010-04-01 Ordinarie utdelning STE R 2.01 SEK
2010-03-31 Årsstämma 2010
2010-02-04 Bokslutskommuniké 2009
2009-07-29 Ordinarie utdelning STE R 2.17 SEK
2009-07-29 Ordinarie utdelning STE A 2.17 SEK
2009-07-23 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-23 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-01 Årsstämma 1
2020-09-16 09:00:00

STORA ENSO OYJ NYHETER FÖR INVESTERARE 2020-09-16 kl. 10.00 EEST

Stora Enso kommer att inleda MBL-förhandlingar med anställda vid Hylte bruk i Småland angående planerna på att genomföra en omorganisation av bruket, som bland annat innefattar permanent nedläggning av pappersmaskin 3 (PM3) och returpappersanläggningen. Efter den planerade omorganisationen skulle bruket köras helt på termomekanisk massa (TMP), vilket skulle öka brukets konkurrenskraft. Den planerade stängningen av PM3 och omorganisationen av bruket skulle som mest påverka 140 personer. PM3 planeras stänga i slutet av 2020 och returpappersanläggningen senast under Q2 2021.
Åtgärderna skulle innebära årliga besparingar på 14 MEUR. Stora Enso kommer att redovisa omstruktureringskostnader på cirka 12 MEUR som en jämförelsestörande post i delårsbokslutet för Q3 2020, varav cirka 8 MEUR har en kassaeffekt. Den planerade nedläggningen skulle inte ha någon väsentlig inverkan på Stora Ensos omsättning eller operativa rörelseresultat.
- Den globala efterfrågan på tidningspapper fortsätter att minska på grund av förändringar i konsumentbeteende, och ingen återhämtning är att vänta. Detta har lett till en global överkapacitet, låga produktionsnivåer och svag lönsamhet för Hylte bruk. De planerade åtgärderna skulle öka brukets konkurrenskraft. Dessutom har Stora Enso investerat i anläggningens framtid genom produktion av formpressade fiberprodukter och biokompositer, säger Kati ter Horst, chef för divisionen Paper på Stora Enso.
Inga beslut angående den planerade omorganisationen eller förändringar i personalstyrkan kommer att fattas innan MBL-förhandlingarna är avslutade. Hylte bruk driver för närvarande två tidningspappersmaskiner med en årlig kapacitet på 480 000 ton. Produktionen vid Hylte bruk skulle fortsätta på en linje, PM4 för standardtidningspapper. Den planerade stängningen skulle minska Stora Ensos årliga kapacitet för tidningspapper med 26 %, eller 235 000 ton, vilket motsvarar 4 % av den totala europeiska kapaciteten för tidningspapper. Den planerade stängningen skulle minska Stora Ensos totala papperskapacitet med 5 %.
Stora Enso kommer att fortsätta producera standardtidningspapper på bruken i Hylte, Langerbrugge och Sachsen. Stängningen av Hylte bruks PM3 skulle inte påverka Stora Ensos produkterbjudande inom tidningspapper, och vi skulle kunna fortsätta betjäna våra kunder på samma sätt som i dag.
För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso
tel. +46 72 2 410 349
Frågor från investerare:
Ulla Paajanen
SVP, Investor Relations
Tel. +358 40 763 8767
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi är övertygade om att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd i morgon. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 30 länder och 2019 uppgick omsättningen till 10,1 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com (http://www.storaenso.com/sv-se)
STORA ENSO OYJ