03:17:01 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-24 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-25 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-01 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-21 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-17 Ordinarie utdelning STEAV 0.60 EUR
2023-03-17 Ordinarie utdelning STERV 0.60 EUR
2023-03-16 Årsstämma 2023
2023-01-31 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-21 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-16 Ordinarie utdelning STERV 0.55 EUR
2022-03-16 Ordinarie utdelning STEAV 0.55 EUR
2022-03-15 Årsstämma 2022
2022-01-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-20 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-21 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-23 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-22 Ordinarie utdelning STEAV 0.30 EUR
2021-03-22 Ordinarie utdelning STERV 0.30 EUR
2021-03-19 Årsstämma 2021
2021-01-29 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-09 Halvårsutdelning STERV 0.15
2020-12-09 Halvårsutdelning STEAV 0.15
2020-10-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-05 Halvårsutdelning STERV 0.15
2020-06-05 Halvårsutdelning STEAV 0.15
2020-06-04 Årsstämma 2020
2020-04-21 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-20 Ordinarie utdelning STERV 0.50 EUR
2020-01-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-19 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-15 Ordinarie utdelning STEAV 0.50 EUR
2019-03-15 Ordinarie utdelning STERV 0.50 EUR
2019-03-14 Årsstämma 2019
2019-02-01 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-29 Ordinarie utdelning STERV 0.41 EUR
2018-03-29 Ordinarie utdelning STEAV 0.41 EUR
2018-03-28 Årsstämma 2018
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-08 Kapitalmarknadsdag 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-26 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-28 Ordinarie utdelning STEAV 0.37 EUR
2017-04-28 Ordinarie utdelning STERV 0.37 EUR
2017-04-27 Årsstämma 2017
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-03 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-16 Kapitalmarknadsdag 2016
2016-10-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-21 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-29 Ordinarie utdelning STEAV 0.33 EUR
2016-04-29 Ordinarie utdelning STERV 0.33 EUR
2016-04-28 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-28 Årsstämma 2016
2016-02-04 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-28 Kapitalmarknadsdag 2015
2015-04-23 Ordinarie utdelning STEAV 0.30 EUR
2015-04-23 Ordinarie utdelning STERV 0.30 EUR
2015-04-22 Årsstämma 2015
2015-04-22 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-04 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-22 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-19 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-24 Ordinarie utdelning STEAV 0.30 EUR
2014-04-24 Ordinarie utdelning STERV 0.30 EUR
2014-04-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-23 Årsstämma 2014
2014-02-05 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-22 Analytiker möte 2013
2013-10-22 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-19 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-24 Ordinarie utdelning STEAV 0.30 EUR
2013-04-24 Ordinarie utdelning STERV 0.30 EUR
2013-04-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-05 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-23 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-20 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-25 Ordinarie utdelning STEAV 0.30 EUR
2012-04-25 Ordinarie utdelning STERV 0.30 EUR
2012-04-24 Årsstämma 2012
2012-04-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-08 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-21 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-21 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-21 Ordinarie utdelning
2011-04-21 Ordinarie utdelning
2011-04-20 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-20 Årsstämma 2011
2011-02-08 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-27 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-22 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-22 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-01 Ordinarie utdelning
2010-04-01 Ordinarie utdelning
2010-03-31 Årsstämma 2010
2010-02-04 Bokslutskommuniké 2009
2009-07-29 Ordinarie utdelning
2009-07-29 Ordinarie utdelning
2009-07-23 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-23 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-01 Årsstämma 1
2008-03-27 Ordinarie utdelning
2008-03-27 Ordinarie utdelning
2007-03-30 Ordinarie utdelning
2007-03-30 Ordinarie utdelning
2006-03-22 Ordinarie utdelning
2006-03-22 Ordinarie utdelning
2005-03-23 Ordinarie utdelning
2005-03-23 Ordinarie utdelning
2004-03-19 Ordinarie utdelning
2004-03-19 Ordinarie utdelning
2003-03-21 Ordinarie utdelning
2003-03-21 Ordinarie utdelning
2002-03-20 Ordinarie utdelning
2002-03-20 Ordinarie utdelning
2001-03-21 Ordinarie utdelning
2001-03-21 Ordinarie utdelning
2000-03-22 Ordinarie utdelning
2000-03-22 Ordinarie utdelning
1999-03-24 Ordinarie utdelning STEAV 0.35 EUR
1999-03-24 Ordinarie utdelning STERV 0.35 EUR
1998-03-27 Ordinarie utdelning
1998-03-27 Ordinarie utdelning
1997-04-08 Ordinarie utdelning
1997-04-08 Ordinarie utdelning

Beskrivning

LandFinland
ListaLarge Cap Helsinki
SektorMaterial
IndustriSkog & Cellulosa
Stora Enso är en global skogsindustrikoncern. Inom koncernen återfinns produktion och utveckling av tidnings- och bokpapper, konsumentkartonger, industriförpackningar samt övriga träprodukter. Koncernen har verksamhet på global nivå med störst närvaro inom Europa samt Nordamerika. Bolaget grundades under 1998 vid sammanslagningen av Finska Enso och svenska Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag. Huvudkontoret ligger i Helsingfors.
2023-06-15 09:00:00

STORA ENSO OYJ NYHETER FÖR INVESTERARE 2023-06-15 kl. 10.00 EEST

Stora Enso planerar att genomföra omstruktureringar för att stärka koncernens långsiktiga konkurrenskraft, öka lönsamheten och fokusera kapitalallokeringen på strategiska tillväxtmarknader. Stora Enso tar även ytterligare steg mot en decentraliserad affärsmodell och ett ökat fokus på kunder, affärsutveckling och kostnadsbesparingar. De planerade omstruktureringarna, i kombination med tidigare inledda förhandlingar inom divisionen Packaging Materials, skulle minska personalstyrkan med cirka 1150 medarbetare.
  •           Stora Enso planerar en permanent nedstängning av enheten för massproduktion i finska Sunila, anläggningen för tillverkning av wellpappråvara i nederländska De Hoop, en produktionslinje för wellpappråvara i polska Ostrołęka, samt sågverket i estländska Näpi. De planerade nedstängningarna skulle leda till uppsägningar av cirka 600 tjänster.

  •           Stora Enso kommer att inleda förhandlingar gällande en planerad reduktion av tjänstemän inom koncernfunktionerna. Cirka 1300 medarbetare omfattas av dessa förhandlingar, med en planerad uppsägning av cirka 300 tjänster.

  •           Stora Enso har nyligen slutfört en övervägande del av förhandlingar inom divisionen Packaging Materials, avseende uppsägningar av cirka 250 tjänster inom organisationens lednings- och supportfunktioner.

De planerade omstruktureringarna skulle minska Stora Ensos årliga omsättning med cirka 380 miljoner euro, baserat på 2022 års siffror. Det operativa rörelseresultatet förväntas öka med cirka 110 miljoner euro per år. Stora Enso har redovisat cirka 130 miljoner euro i icke kassaflödespåverkande jämförelsestörande poster i samband med de planerade nedstängningarna. Koncernen har också redovisat kostnader på cirka 60 miljoner euro i samband med potentiella uppsägningar och omstruktureringsutgifter som en jämförelsestörande post i resultatet för Q2/2023, med kassaflöden som kommer att påverka de kommande kvartalen.
- Den är typen av beslut är aldrig lätta att fatta och skulle inte planeras om det inte var absolut nödvändigt för vår långsiktiga konkurrenskraft. Vi befinner oss i ett kritiskt läge i vår strategiska utveckling, och för att flytta fram våra marknadspositioner krävs ett ökat fokus på kapitalallokering och decentraliserat beslutsfattande. Det innebär tyvärr att icke lönsamma tillgångar skulle behöva stängas, samt en mer slimmad organisation på huvudkontorsnivå. Genom de här åtgärderna skulle vi kunna fortsätta att generera strategisk tillväxt från en affärsplattform som är mer motståndskraftig och bättre rustad att möta den ökande efterfrågan på Stora Ensos förnybara produkter, säger Annica Bresky, Stora Ensos vd och koncernchef.
Inga beslut angående de planerade nedstängningarna eller personalnedskärningarna fattas innan förhandlingarna har slutförts i enlighet med lokal lagstiftning. Stora Enso eftersträvar ett nära samarbete med övriga anläggningar inom Stora Enso, lokalsamhället och andra intressenter för att ge stöd avseende återanställning och utbildning av de medarbetare som eventuellt berörs.
Planerad nedstängning av massaproduktionen i finska Sunila inom divisionen Biomaterials
Stora Enso kommer att inleda förhandlingar med anställda i Sunila om att permanent stänga ned massatillverkningen och utvinningen av lignin. Den finska virkesmarknaden har påverkats strukturellt av den ökade konkurrensen om massaved och den upphörda virkesimporten från Ryssland. Den nya situationen har lett till betydligt högre virkeskostnader, vilket innebär att Sunila-anläggningen inte längre är konkurrenskraftig.
Anläggningen har en årlig kapacitet på 375000 ton långfibrig massa och sysselsätter cirka 270 medarbetare. Den planerade nedstängningen, som planeras äga rum under andra halvåret 2023 och beröra cirka 250 medarbetare, skulle minska Stora Ensos årliga kapacitet för marknadsmassa med 13%.
Koncernens strategi för utveckling av innovationer inom biomaterial förblir oförändrad. Pilotanläggningen för batterimaterial baserat på hårt kol fortsätter vid Sunila-anläggningen. En förstudie om utvinning av lignin har inletts vid Stora Ensos anläggning för massaproduktion i Skutskär. Koncernen fortsätter även att undersöka andra alternativ, inklusive partnersamarbeten, för långsiktig anskaffning av lignin, samt utvärderar konkurrenskraftiga platser för en kommersiell uppskalning av hårt kol, Lignode.
Planerad omstrukturering inom divisionen Packaging Materials
På grund av överkapaciteten på den europeiska marknaden för wellpappråvara planerar Stora Enso att permanent stänga de båda produktionslinjerna vid anläggningen i nederländska De Hoop och en av fyra produktionslinjer vid anläggningen i polska Ostrołęka. De planerade nedstängningarna skulle förbättra marknadsbalansen för wellpappråvara, vilket skulle gynna Stora Ensos volymer från större och mer kostnadseffektiva produktionsanläggningar.
De Hoop-anläggningen har cirka 185 anställda och en årlig kapacitet på 380000 ton wellpappråvara och andra kartongprodukter. Produktionslinjen i Ostrołęka har en årlig kapacitet på 120000 ton återvunnen wellpappråvara, och förhandlingarna berör cirka 50 medarbetare. Dessa produktionslinjer är inte långsiktigt konkurrenskraftiga givet det nya marknadsläget. Stora Enso skulle fortsätta att förse sina kunder med wellpappråvara från andra produktionsanläggningar. Förutsatt att parterna kommer överens skulle de planerade nedstängningarna kunna genomföras under fjärde kvartalet 2023.
Divisionen Packaging Materials har även gjort en analys av sina lednings- och supportfunktioner för att åstadkomma sänkta kostnader och ökad effektivitet. En stor del av förhandlingarna är på väg att slutföras, resulterande i uppsägningar av cirka 250 tjänster under perioden 2023-2024.
Planerad nedstängning av sågverket i estländska Näpi inom divisionen Wood Products
Stora Enso planerar att stänga sitt sågverk i estländska Näpi till följd av långsiktigt minskad tillgång till råmaterial, ökade virkeskostnader och låg lönsamhet. Stora Enso avser att förbättra konkurrenskraften för hela verksamheten för träprodukter genom att fokusera på sågverk med strategiska tillväxtmöjligheter.
Anläggningen i Näpi har en årlig kapacitet på 50000 m3 sågat virke, 180000 m3 processade träprodukter och 25000 ton pellets. Den planerade nedstängningen skulle genomföras under fjärde kvartalet 2023 och direkt beröra cirka 100 medarbetare i Estland.
Förhandlingar om förändringar inom koncernfunktioner
Stora Enso fortsätter att sträva mot en decentraliserad affärsmodell i syfte att öka kund- och affärsfokus samt resultatansvar inom divisionerna. För att främja den här utvecklingen inleder Stora Enso förhandlingar gällande planer på att skapa en mer slimmad koncernfunktion med ökat affärsfokus och sänkta omkostnader. Förhandlingarna berör cirka 1300 personer som för närvarande arbetar inom olika koncernfunktioner, med planen att säga upp cirka 300 tjänster inom koncernens europeiska kontor.
För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
Presschef
Tel. +46 72 241 0349
Frågor från investerare:
Anna-Lena Åström
SVP, Investor Relations
Tel. +46 70 210 7691
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial och träprodukter och med detta en del av bioekonomin. Stora Enso är även en av världens största privata skogsägare. Vi är övertygade om att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av trä i morgon. Stora Enso har cirka 21000 medarbetare och 2022 uppgick omsättningen till 11,7 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Oy (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm AB (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com/investors
STORA ENSO OYJ