05:00:10 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-24 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-25 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-01 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-21 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-17 Ordinarie utdelning STEAV 0.60 EUR
2023-03-17 Ordinarie utdelning STERV 0.60 EUR
2023-03-16 Årsstämma 2023
2023-01-31 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-21 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-16 Ordinarie utdelning STERV 0.55 EUR
2022-03-16 Ordinarie utdelning STEAV 0.55 EUR
2022-03-15 Årsstämma 2022
2022-01-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-20 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-21 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-23 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-22 Ordinarie utdelning STEAV 0.30 EUR
2021-03-22 Ordinarie utdelning STERV 0.30 EUR
2021-03-19 Årsstämma 2021
2021-01-29 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-09 Halvårsutdelning STERV 0.15
2020-12-09 Halvårsutdelning STEAV 0.15
2020-10-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-05 Halvårsutdelning STERV 0.15
2020-06-05 Halvårsutdelning STEAV 0.15
2020-06-04 Årsstämma 2020
2020-04-21 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-20 Ordinarie utdelning STERV 0.50 EUR
2020-01-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-19 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-15 Ordinarie utdelning STEAV 0.50 EUR
2019-03-15 Ordinarie utdelning STERV 0.50 EUR
2019-03-14 Årsstämma 2019
2019-02-01 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-29 Ordinarie utdelning STERV 0.41 EUR
2018-03-29 Ordinarie utdelning STEAV 0.41 EUR
2018-03-28 Årsstämma 2018
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-08 Kapitalmarknadsdag 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-26 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-28 Ordinarie utdelning STEAV 0.37 EUR
2017-04-28 Ordinarie utdelning STERV 0.37 EUR
2017-04-27 Årsstämma 2017
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-03 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-16 Kapitalmarknadsdag 2016
2016-10-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-21 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-29 Ordinarie utdelning STEAV 0.33 EUR
2016-04-29 Ordinarie utdelning STERV 0.33 EUR
2016-04-28 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-28 Årsstämma 2016
2016-02-04 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-28 Kapitalmarknadsdag 2015
2015-04-23 Ordinarie utdelning STEAV 0.30 EUR
2015-04-23 Ordinarie utdelning STERV 0.30 EUR
2015-04-22 Årsstämma 2015
2015-04-22 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-04 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-22 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-19 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-24 Ordinarie utdelning STEAV 0.30 EUR
2014-04-24 Ordinarie utdelning STERV 0.30 EUR
2014-04-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-23 Årsstämma 2014
2014-02-05 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-22 Analytiker möte 2013
2013-10-22 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-19 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-24 Ordinarie utdelning STEAV 0.30 EUR
2013-04-24 Ordinarie utdelning STERV 0.30 EUR
2013-04-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-05 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-23 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-20 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-25 Ordinarie utdelning STEAV 0.30 EUR
2012-04-25 Ordinarie utdelning STERV 0.30 EUR
2012-04-24 Årsstämma 2012
2012-04-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-08 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-21 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-21 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-21 Ordinarie utdelning
2011-04-21 Ordinarie utdelning
2011-04-20 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-20 Årsstämma 2011
2011-02-08 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-27 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-22 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-22 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-01 Ordinarie utdelning
2010-04-01 Ordinarie utdelning
2010-03-31 Årsstämma 2010
2010-02-04 Bokslutskommuniké 2009
2009-07-29 Ordinarie utdelning
2009-07-29 Ordinarie utdelning
2009-07-23 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-23 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-01 Årsstämma 1
2008-03-27 Ordinarie utdelning
2008-03-27 Ordinarie utdelning
2007-03-30 Ordinarie utdelning
2007-03-30 Ordinarie utdelning
2006-03-22 Ordinarie utdelning
2006-03-22 Ordinarie utdelning
2005-03-23 Ordinarie utdelning
2005-03-23 Ordinarie utdelning
2004-03-19 Ordinarie utdelning
2004-03-19 Ordinarie utdelning
2003-03-21 Ordinarie utdelning
2003-03-21 Ordinarie utdelning
2002-03-20 Ordinarie utdelning
2002-03-20 Ordinarie utdelning
2001-03-21 Ordinarie utdelning
2001-03-21 Ordinarie utdelning
2000-03-22 Ordinarie utdelning
2000-03-22 Ordinarie utdelning
1999-03-24 Ordinarie utdelning STEAV 0.35 EUR
1999-03-24 Ordinarie utdelning STERV 0.35 EUR
1998-03-27 Ordinarie utdelning
1998-03-27 Ordinarie utdelning
1997-04-08 Ordinarie utdelning
1997-04-08 Ordinarie utdelning

Beskrivning

LandFinland
ListaLarge Cap Helsinki
SektorMaterial
IndustriSkog & Cellulosa
Stora Enso är en global skogsindustrikoncern. Inom koncernen återfinns produktion och utveckling av tidnings- och bokpapper, konsumentkartonger, industriförpackningar samt övriga träprodukter. Koncernen har verksamhet på global nivå med störst närvaro inom Europa samt Nordamerika. Bolaget grundades under 1998 vid sammanslagningen av Finska Enso och svenska Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag. Huvudkontoret ligger i Helsingfors.
2023-06-15 09:00:00

STORA ENSO OYJ SIJOITTAJAUUTISET 15.6.2023 klo 10.00

Stora Enso suunnittelee uudelleenjärjestelytoimia vahvistaakseen konsernin pitkän aikavälin kilpailukykyä, parantaakseen kannattavuutta ja kohdentaakseen investoinnit strategisille kasvumarkkinoille. Stora Enso edistää myös hajautettua toimintamallia, jonka tavoitteena on lisätä asiakas- ja liiketoimintakeskeisyyttä sekä vähentää kustannuksia. Suunnitellut rakenneuudistukset yhdessä aiemmin aloitettujen Packaging Materials -divisioonan muutosneuvottelujen kanssa voisivat johtaa yhteensä noin 1 150 työntekijän vähennyksiin.
  •             Stora Enso suunnittelee sulkevansa pysyvästi Sunilan sellutehtaan, De Hoopin kierrätettyjä kartonkeja valmistavan tehtaan Alankomaissa, yhden kierrätetyn kartongin linjan Ostrołękan tehtaalla Puolassa ja Näpin sahan Virossa. Sulkemisten seurauksena olisi noin 600 työpaikan väheneminen.

  •             Stora Enso aloittaa muutosneuvottelut suunnitellusta toimistotyön vähentämisestä konsernihallinnossa. Konsernihallinnon muutosneuvottelujen piirissä on noin 1 300 työntekijää, ja suunniteltujen vähennysten määrä on noin 300 työntekijää.

  •             Stora Enso on hiljattain saanut päätökseen suurimman osan Packaging Materials -divisioonan muutosneuvotteluista, ja esimiestasolla ja tukitoiminnoissa vähennetään noin 250 työtehtävää.

Suunnitellut uudelleenjärjestelytoimet vähentäisivät Stora Enson vuotuista liikevaihtoa noin 380 miljoonaa euroa vuoden 2022 lukujen perusteella. Operatiivisen liiketuloksen odotetaan paranevan noin 110 miljoonaa euroa vuodessa. Stora Enso kirjaa suunniteltujen sulkemisten yhteydessä noin 130 miljoonan euron suuruiset ei-rahamääräiset omaisuuserien arvonalentumiset ja noin 60 miljoonan euron suuruiset mahdollisiin irtisanomisiin ja uudelleenjärjestelykuluihin liittyvät kustannukset vuoden 2023 toisen neljänneksen tulokseensa vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä. Erillä on kassavirtavaikutus tulevilla vuosineljänneksillä.
"Nämä toimenpiteet ovat luonnollisesti hyvin vaikeita, eikä niitä ehdotettaisi, elleivät ne olisi ehdottoman välttämättömiä pitkän aikavälin kilpailukykymme kannalta. Olemme strategiamme etenemisessä kriittisessä vaiheessa, ja markkina-asemamme vahvistamiseksi on keskityttävä entistä enemmän pääoman kohdentamiseen ja hajautettuun toimintamalliin. Tämä tarkoittaa valitettavasti sitä, että kannattavuusongelmista kärsiviä omaisuuseriä olisi suljettava ja samalla konsernitoimintojen organisaatiota virtaviivaistettava. Näillä toimilla voisimme jatkaa strategista kasvua joustavammalla ja kustannustehokkaammalla liiketoiminta-alustalla, jolla olisi paremmat edellytykset tukea Stora Enson uusiutuvien tuotteiden kasvavaa kysyntää pitkällä aikavälillä", sanoo Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky.
Suunniteltuja sulkemisia ja työtehtävien vähentämisiä koskevia päätöksiä ei tehdä ennen kuin muutosneuvottelut on saatu päätökseen paikallisten säännösten mukaisesti. Stora Enso sitoutuu tekemään tiivistä yhteistyötä muiden yhtiön toimipisteiden, paikallisyhteisön ja muiden sidosryhmien kanssa tukeakseen niiden työntekijöiden uudelleentyöllistämistä ja kouluttamista, joita asia mahdollisesti koskee.
Biomaterials-divisioonaan kuuluvan Sunilan selluyksikön suunniteltu sulkeminen
Stora Enso aloittaa Sunilan selluntuotantoyksikön työntekijöiden kanssa muutosneuvottelut selluntuotannon ja ligniinin erottamisen lopettamiseksi pysyvästi. Suomen puumarkkinoihin on vaikuttanut rakenteellisesti kuitupuusta käytävän kilpailun kiristyminen ja puun tuonnin loppuminen Venäjältä. Näissä uusissa olosuhteissa, joissa puukustannukset ovat merkittävästi kohonneet, Sunilan yksikkö ei ole enää kustannuskilpailukykyinen.
Sunilan tehtaan vuosikapasiteetti on 375 000 tonnia havusellua, ja se työllistää noin 270 henkilöä. Suunniteltu sulkeminen tapahtuisi vuoden 2023 jälkipuoliskolla ja koskisi arviolta 250 työntekijää, mikä vähentäisi Stora Enson vuotuista markkinasellukapasiteettia 13 prosenttia.
Konsernin strategia biomateriaali-innovaatioiden kehittämiseksi säilyy ennallaan. Kovahiilipohjaisen akkumateriaalin pilottilaitos jatkaa toimintaansa Sunilassa. Stora Enson Skutskärin sellutehtaalla Ruotsissa on aloitettu kannattavuustutkimus ligniinin erottamisesta. Konserni jatkaa myös muiden hankintavaihtoehtojen, kuten kumppanuuksien, kehittämistä pitkäaikaista ligniinin toimitusta varten ja tutkii kilpailukykyisiä sijoituspaikkoja kaupallisen mittakaavan kovahiilen, Lignoden, tuotannolle.
Suunnitellut uudelleenjärjestelyt Packaging Materials -divisioonassa
Euroopan aaltopahvikartonkimarkkinoiden ylikapasiteetin vuoksi Stora Enso ehdottaa molempien tuotantolinjojen pysyvää sulkemista De Hoopin tehtaalla Alankomaissa ja yhden neljästä tuotantolinjasta sulkemista Ostrołękan tehtaalla Puolassa. Nämä suunnitellut sulkemiset mahdollistaisivat paremman markkinatasapainon aaltopahvin pintakartongin volyymien osalta, mikä tukisi Stora Enson tarjontaa suuremmista ja kustannustehokkaammista tuotantolaitoksista.
De Hoopin tuotantolaitoksessa, joka on osa Stora Enson vuonna 2023 ostamaa De Jong Packaging Group -yhtiötä, työskentelee noin 185 henkilöä, ja sen vuotuinen kokonaiskapasiteetti on 380 000 tonnia kierrätettyä aaltopahvin pintakartonkia, kennokartonkia ja kipsilevyn taustakartonkia. Ostrołękan tehtaan tuotantolinjan vuosikapasiteetti on 120 000 tonnia kierrätettyjä kartonkilaatuja ja neuvottelut vaikuttavat noin 50 henkilöön. Nämä tuotantolinjat eivät ole pitkällä aikavälillä kustannuksiltaan kilpailukykyisiä uudessa markkinaympäristössä. Stora Enso jatkaisi aaltopahvin pintakartonkiasiakkaidensa palvelemista muista tuotantolaitoksista. Suunnitellut sulkemiset tapahtuisivat vuoden 2023 viimeisen neljänneksen aikana.
Packaging Materials -divisioona on myös tarkastellut johto- ja tukitoimintojaan kustannusten ja tehokkuuden parantamiseksi. Suurin osa muutosneuvotteluista on saatu päätökseen, ja ne johtavat noin 250 työtehtävän vähentämiseen vuosina 2023-2024.
Virossa sijaitsevan Näpin sahan suunniteltu sulkeminen Wood Products -divisioonassa
Stora Enso suunnittelee Näpin sahan sulkemista Virossa raaka-aineen pitkäaikaisen saatavuuden heikentymisen, kohonneiden puukustannusten ja alhaisen kannattavuuden vuoksi. Stora Enso aikoo parantaa puutuoteliiketoimintansa kilpailukykyä keskittymällä sahoihin, joilla on strategisia kasvumahdollisuuksia.
Näpin tehtaan vuotuinen kapasiteetti on 50 000 m3 sahatavaraa, 180 000 m3 jatkojalostettuja puutuotteita ja 25 000 tonnia pellettejä. Suunniteltu sulkeminen tapahtuisi vuoden 2023 viimeisen neljänneksen aikana, ja se vaikuttaisi suoraan 100 työntekijään Virossa.
Muutosneuvottelut konsernitoiminnoissa
Stora Enso muokkaa edelleen toimintojaan kohti hajautettua toimintamallia, jonka tavoitteena on lisätä asiakas- ja liiketoimintakeskeisyyttä sekä divisioonien vastuuta. Tätä suuntaa tukeakseen Stora Enso aloittaa muutosneuvottelut suunnitelmastaan virtaviivaistaa konsernitoimintojen organisaatiota, lisätä liiketoimintakeskeisyyttä ja vähentää yleiskustannuksia. Neuvottelut koskevat noin 1 300 konsernitoiminnoissa työskentelevää henkilöä. Suunnitelmana on vähentää noin 300 työpaikkaa konsernin Euroopan toimipisteissä.
Lisätietoja medialle:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458
Sijoittajatiedustelut:
Anna-Lena Åström
sijoittajasuhdejohtaja
puh. +46 70 2107691
Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali- ja puutuoteteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Stora Enso on myös yksi maailman suurimmista yksityisistä metsänomistajista. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna tehdä puusta. Stora Enso työllistää noin 21 000 henkilöä. Vuonna 2022 Stora Enson liikevaihto oli 11,7 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com/investors

STORA ENSO OYJ