04:13:23 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-24 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-25 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-01 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-21 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-17 Ordinarie utdelning STEAV 0.60 EUR
2023-03-17 Ordinarie utdelning STERV 0.60 EUR
2023-03-16 Årsstämma 2023
2023-01-31 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-21 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-16 Ordinarie utdelning STERV 0.55 EUR
2022-03-16 Ordinarie utdelning STEAV 0.55 EUR
2022-03-15 Årsstämma 2022
2022-01-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-20 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-21 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-23 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-22 Ordinarie utdelning STEAV 0.30 EUR
2021-03-22 Ordinarie utdelning STERV 0.30 EUR
2021-03-19 Årsstämma 2021
2021-01-29 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-09 Halvårsutdelning STERV 0.15
2020-12-09 Halvårsutdelning STEAV 0.15
2020-10-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-05 Halvårsutdelning STERV 0.15
2020-06-05 Halvårsutdelning STEAV 0.15
2020-06-04 Årsstämma 2020
2020-04-21 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-20 Ordinarie utdelning STERV 0.50 EUR
2020-01-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-19 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-15 Ordinarie utdelning STEAV 0.50 EUR
2019-03-15 Ordinarie utdelning STERV 0.50 EUR
2019-03-14 Årsstämma 2019
2019-02-01 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-29 Ordinarie utdelning STERV 0.41 EUR
2018-03-29 Ordinarie utdelning STEAV 0.41 EUR
2018-03-28 Årsstämma 2018
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-08 Kapitalmarknadsdag 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-26 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-28 Ordinarie utdelning STEAV 0.37 EUR
2017-04-28 Ordinarie utdelning STERV 0.37 EUR
2017-04-27 Årsstämma 2017
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-03 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-16 Kapitalmarknadsdag 2016
2016-10-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-21 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-29 Ordinarie utdelning STEAV 0.33 EUR
2016-04-29 Ordinarie utdelning STERV 0.33 EUR
2016-04-28 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-28 Årsstämma 2016
2016-02-04 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-28 Kapitalmarknadsdag 2015
2015-04-23 Ordinarie utdelning STEAV 0.30 EUR
2015-04-23 Ordinarie utdelning STERV 0.30 EUR
2015-04-22 Årsstämma 2015
2015-04-22 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-04 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-22 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-19 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-24 Ordinarie utdelning STEAV 0.30 EUR
2014-04-24 Ordinarie utdelning STERV 0.30 EUR
2014-04-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-23 Årsstämma 2014
2014-02-05 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-22 Analytiker möte 2013
2013-10-22 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-19 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-24 Ordinarie utdelning STEAV 0.30 EUR
2013-04-24 Ordinarie utdelning STERV 0.30 EUR
2013-04-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-05 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-23 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-20 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-25 Ordinarie utdelning STEAV 0.30 EUR
2012-04-25 Ordinarie utdelning STERV 0.30 EUR
2012-04-24 Årsstämma 2012
2012-04-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-08 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-21 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-21 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-21 Ordinarie utdelning
2011-04-21 Ordinarie utdelning
2011-04-20 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-20 Årsstämma 2011
2011-02-08 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-27 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-22 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-22 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-01 Ordinarie utdelning
2010-04-01 Ordinarie utdelning
2010-03-31 Årsstämma 2010
2010-02-04 Bokslutskommuniké 2009
2009-07-29 Ordinarie utdelning
2009-07-29 Ordinarie utdelning
2009-07-23 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-23 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-01 Årsstämma 1
2008-03-27 Ordinarie utdelning
2008-03-27 Ordinarie utdelning
2007-03-30 Ordinarie utdelning
2007-03-30 Ordinarie utdelning
2006-03-22 Ordinarie utdelning
2006-03-22 Ordinarie utdelning
2005-03-23 Ordinarie utdelning
2005-03-23 Ordinarie utdelning
2004-03-19 Ordinarie utdelning
2004-03-19 Ordinarie utdelning
2003-03-21 Ordinarie utdelning
2003-03-21 Ordinarie utdelning
2002-03-20 Ordinarie utdelning
2002-03-20 Ordinarie utdelning
2001-03-21 Ordinarie utdelning
2001-03-21 Ordinarie utdelning
2000-03-22 Ordinarie utdelning
2000-03-22 Ordinarie utdelning
1999-03-24 Ordinarie utdelning STEAV 0.35 EUR
1999-03-24 Ordinarie utdelning STERV 0.35 EUR
1998-03-27 Ordinarie utdelning
1998-03-27 Ordinarie utdelning
1997-04-08 Ordinarie utdelning
1997-04-08 Ordinarie utdelning

Beskrivning

LandFinland
ListaLarge Cap Helsinki
SektorMaterial
IndustriSkog & Cellulosa
Stora Enso är en global skogsindustrikoncern. Inom koncernen återfinns produktion och utveckling av tidnings- och bokpapper, konsumentkartonger, industriförpackningar samt övriga träprodukter. Koncernen har verksamhet på global nivå med störst närvaro inom Europa samt Nordamerika. Bolaget grundades under 1998 vid sammanslagningen av Finska Enso och svenska Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag. Huvudkontoret ligger i Helsingfors.
2023-07-21 07:30:00

STORA ENSO OYJ HALVÅRSRAPPORT 2023-07-21 kl. 8.30 EEST

Q2/2023 (jämfört med Q2/2022)
 •           Omsättningen minskade med 22 % till 2374 (3054) MEUR.

 •           Det operativa rörelseresultatet minskade med 93 % till 37 (505) MEUR.

 •           Den operativa rörelsemarginalen minskade till 1,6 % (16,5 %).

 •           Rörelseresultatet (enligt IFRS) minskade till -253 (399) MEUR.

 •           Resultat per aktie var -0,29 (0,38) EUR och resultat per aktie exkl. värdering till verkligt värde var -0,27 (0,42) EUR.

 •           Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 146 (404) MEUR. Kassaflödet efter investeringar var -70 (247) MEUR.

 •           Förhållandet nettoskuld/operativt EBITDA (de senaste 12 månaderna) var 1,7 (1,0). Målet är att kvoten ska ligga under 2,0.

 •           Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE), exklusive divisionen Forest (de senaste 12 månaderna), minskade till 10,7 % (21,7 %). Det långsiktiga målet är >13 %.

Q1-Q2/2023 (jämfört med Q1-Q2/2022)
 •           Omsättningen var 5095 (5852) MEUR.

 •           Det operativa rörelseresultatet var 271 (1008) MEUR.

 •           Rörelseresultatet (enligt IFRS) var till 5 (793) MEUR.

Viktigaste höjdpunkter
 •           Stora Enso planerar en permanent nedstängning av enheten för massaproduktion i Sunila i Finland, anläggningen för tillverkning av wellpappråvara i nederländska De Hoop, en produktionslinje för wellpappråvara i polska Ostrołęka, samt sågverket i estländska Näpi.

 •           Stora Enso har tagit nästa steg mot en decentraliserad verksamhetsmodell och ökad självständighet för divisionerna genom att initiera förhandlingar gällande en planerad reduktion av tjänstemän på koncernnivå.

 •           De ovan nämnda planerade omstruktureringsåtgärderna förväntas förbättra det operativa rörelseresultatet med cirka 110 MEUR per år.

 •           En av de två pappersmaskinerna i Anjalankoski i Finland kommer att stängas permanent under Q4/2023.

 •           En ny högteknologisk enhet för wellförpackningar togs i drift vid Stora Ensos anläggning i nederländska De Lier.

 •           Investeringen i konsumentkartong på anläggningen i Uleåborg i Finland följer tidsplanen. Produktionen beräknas komma igång under 2025.

 •           Stora Enso lanserade ett nytt ramverk för grön och hållbar finansiering för att ytterligare integrera hållbarhet i sin finansiering och genomförde en emission av gröna obligationer till ett värde av 1 000 MEUR. Dessutom avtalades bilaterala lån om 550 MEUR för att stärka likviditeten.

 •           Stora Ensos ESG-betyg enligt ISS steg från B- till B, vilket är högst i branschen.

Prognos
Stora Ensos upprepar prognosen för det operativa rörelseresultat för helåret 2023, vilket förväntas bli betydligt lägre än för helåret 2022 (1 891 MEUR).

Utsikter helåret 2023
Den 20 april i år sänkte Stora Enso prognosen för helåret 2023. Bakgrunden var det hastigt försämrade marknadsläget och därmed en betydligt lägre vinstprognos. Marknadsutsikterna för 2023 är fortsatt osäkra även på kort sikt, med inflation som biter sig fast, höjda räntor och lågt förtroende bland konsumenterna. Även det tredje kvartalet kommer att bli utmanande på grund av fortsatt försämrade marknadsvillkor för flera segment.
Läget på virkesmarknaden är fortfarande ansträngt på grund av ökad efterfrågan på energived och utebliven virkesimport från Ryssland. Detta påverkar marginalerna och bidrar till att urholka konkurrenskraften, i synnerhet hos Stora Ensos finska anläggningar. Övriga rörliga kostnader är nu på väg ner från sina högstanivåer men ligger fortfarande högt, jämfört med hur det har sett ut historiskt.
Utmaningarna från första kvartalet fortsätter med låg efterfrågan inom de flesta av koncernens segment och minskade lagernivåer hos kunderna. Baserat på de aktuella makroekonomiska och marknadsspecifika utmaningarna förutspår Stora Enso fortsatt vikande efterfrågan och låga volymer, i synnerhet inom divisionerna Packaging Materials, Wood Products och Biomaterials, där inga tecken på återhämtning ännu går att skönja.
Packaging Materials: Ogynnsamt marknadsläge och fortsatt minskad lagerhållning i värdekedjan. Marknadsläget för wellpappråvara har stabiliserats på en låg nivå medan efterfrågan på konsumentkartong minskar. När det gäller papper förväntas efterfrågan minska i lägre takt eftersom trenden mot minskade lager börjar närma sig slutet.
Packaging Solutions: Efterfrågan på wellförpackningar har sannolikt nått botten. Även om det eventuellt sker en viss uppgång förväntas den bli lägre än vad som är normalt för säsongen under senare delen av året och marknadsläget förblir oförutsägbart.
Wood Products: Byggandet ligger fortsatt på låga nivåer och läget för byggbranschen förväntas bli tufft även framöver, med få beviljade bygglov och nybyggnationer. Detta förväntas påverka efterfrågan på både sågat virke och träbyggnadslösningar.
Biomaterials: Marknadsläget förväntas vara fortsatt svagt och efterfrågan faller troligen ytterligare på grund av höga lagernivåer som kommer att ta tid att normalisera. Kunder som minskar sina lager och nytillkommen kapacitet på marknaden under året kommer att förstärka obalansen på marknaden.
Forest: Virkesmarknaden i Baltikum och Norden kommer sannolikt att präglas av en högre efterfrågan, trots att ökade begränsningar inom massa- och sågverkssektorn tillfälligt skapat lägre efterfrågan på virke. Under hösten kommer den ökade efterfrågan på virke främst drivas  av efterfrågan från energisektorn.
För att skydda marginaler och kassaflöde pågår ett omstruktureringsarbete som bland annat innebär nedläggning av vissa anläggningar och produktionslinjer, avyttringar samt en mer decentraliserad affärsmodell med självständigare divisioner och kostnadseffektivare koncernfunktioner. Dessa åtgärder förväntas öka konkurrenskraften, minska kostnaderna och bidra till att kapitalallokeringen koncentreras till strategiska tillväxtmarknader. De flesta av åtgärderna är tänkta att slutföras under andra halvåret 2023 och skulle bidra till 2024 års resultat.
Tack vare dessa åtgärder kommer Stora Enso att vara finansiellt, operativt och strategiskt bättre rustat för att hantera marknadssvängningar och samtidigt investera för tillväxt inom förnybara förpackningar, hållbara träbyggnadslösningar samt innovationer inom biomaterial.

Nyckeltal

MEUR Q2/23 Q2/22 Förändring Q1/23 Förändring Q1 Q1 Förändring 2022
% % -Q2/23 -Q2/22 %
Q2/23-Q2/22 Q2/23-Q1/23 Q1
-Q2/23-Q1
-Q2/22

Omsättning 2374 3054 -22,3 % 2721 -12,8 % 5095 5852 -12,9 % 11680
Operativt EBITDA 198 663 -70,1 % 399 -50,3 % 597 1325 -54,9 % 2529
Operativt 37 505 -92,7 % 234 -84,3 % 271 1008 -73,1 % 1891
rörelseresultat
Operativ 1,6 % 16,5 8,6 % 5,3 % 17,2 16,2
rörelsemarginal % % %
Rörelseresultat -253 399 -163,3 % 258 -198,2 % 5 793 -99,4 % 2009
(IFRS)
Resultat före -304 370 -182,2 % 228 -233,4 % -76 745 -110,2 % 1858
skatt (IFRS)
Periodens -257 299 -186,0 % 185 -238,7 % -72 586 -112,2 % 1536
nettoresultat
(IFRS)
Skogstillgångar1 8065 8161 -1,2 % 8269 -2,5 % 8065 8161 -1,2 % 8338
Operativ 8,1 % 14,3 11,5 8,1 % 14,3 13,7
avkastning på % % % %
sysselsatt
kapital (ROCE)2
Operativ ROCE 10,7 21,7 16,5 10,7 21,7 20,4
exkl. divisionen % % % % % %
Forest2
Resultat per -0,27 0,42 -164,5 % 0,23 -219,2 % -0,04 0,77 -105,7 % 1,55
aktie (EPS)
exkl.
värdering till
verkligt värde,
EUR
EPS, EUR -0,29 0,38 -174,8 % 0,24 -219,5 % -0,05 0,75 -106,3 % 1,97
Nettoskuld/Operat 1,7 1,0 1,3 1,7 1,0 0,7

ivt EBITDA2
Medelantal 21171 22327 -5,2 % 21144 0,1 % 21182 22248 -4,8 % 21790
anställda

1 Totala värdet av skogstillgångarna, inklusive arrenderad mark och Stora Ensos andel av Tornator.
2 De senaste 12 månaderna
Stora Ensos VD och koncernchef Annica Bresky kommenterar resultatet för andra kvartalet 2023:
- Den svaga efterfrågan försämrades ytterligare under det andra kvartalet. Våra verksamheter är direkt påverkade av inflationen och kraftigt ökade hushållskostnader, det minskade bostadsbyggandet samt att våra kunder fortsätter att minska sina lager. Tyvärr ser vi inga tecken på att efterfrågan skulle öka den närmaste tiden och vi förväntar oss att kunderna i de flesta av våra segment kommer att fortsätta minska sina lager även under andra halvåret 2023. Vi måste anpassa oss efter detta turbulenta marknadsläge och fortsätter att fokusera på det vi kan styra och påverka: vi gör investeringar och omstruktureringar för att förbättra framtida lönsamhet, konkurrenskraft och utnyttjande av tillgångar, vi ser över våra kostnader och anpassar produktionen efter både våra egna och kundernas lager.
Svagt resultat i ett svårt marknadsläge
Efterfrågan minskade ytterligare för samtliga divisioner förutom Packaging Solutions och Forest. För våra största divisioner, Packaging Materials, Biomaterials och Wood Products, ser vi fortsatt minskade lager i leveranskedjan och en svagare efterfrågan, samtidigt som marginalerna pressas på grund av höga kostnader för insatsvaror.
Kostnaden för vissa råvaror har sjunkit från sin högstanivå, men de flesta av dem, till exempel virke och kemikalier, låg kvar på historiskt höga nivåer. I synnerhet för vår division Biomaterials har vi sett den snabbaste nedgången någonsin i det globala priset på marknadsmassa. En betydande ny mängd kapacitet tillförs på marknaden vid en tidpunkt när efterfrågan är låg och lagren av marknadsmassa världen över ligger på höga nivåer.
Detta har resulterat i ett mycket svagt resultat för kvartalet och vi är naturligtvis besvikna. Koncernens omsättning uppgick till 2 374 MEUR, en minskning på årsbasis med 22%. Det operativa rörelseresultatet minskade med 93 % till 37 MEUR med en rörelsemarginal på 1,6 %.
Strategiska initiativ för att stärka uthålligheten, konkurrenskraften och lönsamheten
Vi fortsätter vår satsning på att göra Stora Enso starkare och mer uthålligt. Våra strategiska beslut baseras utifrån långsiktiga drivkrafter och övergripande trender som efterfrågan på cirkulära och biobaserade förpackningar, behovet att minska byggsektorns klimatavtryck, samt den pågående elektrifieringen av samhället. Vi satsar på tillväxt både inom de segment där vi redan tillhör marknadsledarna, samt inom våra innovationsområden. Våra lösningar bidrar till en förflyttning från den fossilbaserade ekonomin och Stora Enso har en viktig roll i övergången till en grönare ekonomi.
På kort sikt ligger fokus på att fullfölja våra investeringar och förbättra lönsamheten: vår kostnadsledande produktionslinje för konsumentkartong vid bruket i Uleåborg, integreringen av nyligen förvärvade De Jong Packaging och inkörningen av en av Europas största och modernaste anläggningar för wellförpackningar i Nederländerna, samt utvecklingen och kommersialiseringen av innovationen Lignode för att tillverka anoder till batterier.
Vi tar också nästa steg i arbetet med att förenkla vår organisation och ge våra divisioner större självständighet. De nyligen aviserade omstruktureringsåtgärderna kommer att stärka koncernens långsiktiga konkurrenskraft, minska komplexiteten och möjliggöra specialanpassade och värdeskapande lösningar för våra kunder. Vi kommer att minska kostnaderna, öka effektiviteten och fokusera kapitalallokeringen på strategiska tillväxtmarknader. Detta är mina huvudprioriteringar. De planerade åtgärderna förväntas förbättra lönsamheten med uppskattningsvis 110 MEUR per år. Antalet anställda inom koncernfunktionerna förväntas minska med 20 %.
Att fatta beslut om omstruktureringar och att stänga eller avyttra produktion är aldrig enkelt, i synnerhet när det påverkar våra medarbetare. Men det är nödvändigt för att optimera vår tillgångsbas för att skydda marginalerna, både på kort och lång sikt, och jag är mycket tacksam för det engagemang våra team visar i dessa svåra tider.
Vi flyttar fram våra positioner inom hållbarhet ytterligare
Hållbarhet är en naturlig del av allt vi gör, inklusive vårt finansieringsarbete. Stora Enso lanserade ett nytt ramverk för grön och hållbarhetsrelaterad finansiering och genomförde en emission av gröna obligationer till ett värde av 1 000 MEUR. Det gör att vi ytterligare kan öka takten i vårt strategiska hållbarhetsarbete. Vi ingick också låneavtal om 550 MEUR i bilaterala lån för att säkra likviditet och finansiering i det rådande affärsklimatet. Jag är mycket glad över att vi ligger långt framme i arbetet med våra hållbarhetsmål och lever upp till våra åtaganden för klimat, cirkularitet och biologisk mångfald.
Våra värderingar skapar förmåga till anpassning
Marknadsläget har förändrats dramatiskt under det gångna året och många osäkerhetsfaktorer kvarstår. Det betyder att vi också måste fortsätta att anpassa oss så att vi är bättre rustade att tillgodose den på lång sikt ökande efterfrågan på Stora Ensos förnybara produkter. Utifrån våra värderingar "ta ledningen" och "gör det rätta" kommer vi att framtidssäkra verksamheten och skapa en ännu stabilare grund för långsiktigt hållbar och lönsam tillväxt.
Den förnybara framtiden växer i skogen.
Webbsänd telefonkonferens
Analytiker, investerare och media är välkomna att delta i en webbsändning med telefonkonferens idag kl. 11.00 EEST (10.00 CEST).
Resultatet presenteras av Stora Ensos VD Annica Bresky och finanschef Seppo Parvi. Presentationen kommer att hållas på engelska och kan följas via: https://stora-enso-s-q2-july-2023-results.open-exchange.net/ (https://stora-enso-s-q2-july-2023-results.open-exchange.net/.).
Under webbsändningen har analytiker och investerare möjlighet att ställa frågor. För att delta i telekonferensen, välj alternativet "Telekonferens" på webbsändningens hemsida.
Mediarepresentanter som önskar ställa frågor efter publiceringen av rapporten ombeds kontakta Carl Norell, presschef Stora Enso, tel +46 72 241 0349.
Länk till sändningen finns även tillgänglig på Stora Ensos webbplats storaenso.com/investors (https://www.storaenso.com/en/investors)
Den inspelade presentationen kommer att finnas tillgänglig på https://stora-enso-s-q2-july-2023-results.open-exchange.net/ (https://stora-enso-s-q2-july-2023-results.open-exchange.net/.) samt på Stora Ensos webbplats: storaenso.com/en/investors/reports-and-presentations (https://www.storaenso.com/en/investors/reports-and-presentations).
Detta pressmeddelande är en sammanfattning av Stora Ensos halvårsrapport januari-juni 2023. Den fullständiga rapporten är bifogad till detta pressmeddelande som pdf-fil. Den finns även på företagets webbplats på storaenso.com/investors (https://www.storaenso.com/sv-se/investors/).

Frågor från media:
Carl Norell
presschef, Stora Enso
tel. +46 72 241 0349
Frågor från investerare:
Anna-Lena Åström
SVP Investor Relations
tel. +46 70 210 7691
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial och träprodukter och med detta en del av bioekonomin. Stora Enso är även en av världens största privata skogsägare. Vi är övertygade om att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd i morgon. Stora Enso har cirka 21 000 medarbetare och 2022 uppgick omsättningen till 11,7 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Oy (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm AB (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com/investors
STORA ENSO OYJ