04:15:07 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-23 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-12 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-24 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-05 Ordinarie utdelning STB 4.10 NOK
2024-04-04 Årsstämma 2024
2024-02-07 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-14 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-10 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-14 Ordinarie utdelning STB 3.70 NOK
2023-04-13 Årsstämma 2023
2023-02-08 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-26 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-14 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-07 Ordinarie utdelning STB 3.50 NOK
2022-04-06 Årsstämma 2022
2022-02-09 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-14 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-09 Ordinarie utdelning STB 3.25 NOK
2021-04-08 Årsstämma 2021
2021-02-10 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-21 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-15 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-18 Ordinarie utdelning STB 0.00 NOK
2020-06-17 Årsstämma 2020
2020-04-30 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-12 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-11 Ordinarie utdelning STB 3.00 NOK
2019-04-10 Årsstämma 2019
2019-02-13 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-24 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-13 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-12 Bonusutdelning STB 0.4
2018-04-12 Ordinarie utdelning STB 2.10 NOK
2018-04-11 Årsstämma 2018
2018-02-07 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-13 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-06 Ordinarie utdelning STB 1.55 NOK
2017-04-05 Årsstämma 2017
2017-02-08 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-09-22 Extra Bolagsstämma 2016
2016-07-14 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-14 Ordinarie utdelning STB 0.00 NOK
2016-04-13 Årsstämma 2016
2016-02-17 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-28 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-15 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-24 Ordinarie utdelning STB 0.00 NOK
2015-04-15 Årsstämma 2015
2015-02-11 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-26 Kapitalmarknadsdag 2014
2014-11-26 Extra Bolagsstämma 2014
2014-09-29 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-16 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-07 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-10 Ordinarie utdelning
2014-04-09 Årsstämma 2014
2014-02-12 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-30 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-12 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-18 Ordinarie utdelning
2013-04-17 Årsstämma 2013
2013-02-13 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-24 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-13 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-03 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-19 Ordinarie utdelning
2012-04-18 Årsstämma 2012
2012-02-14 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-26 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-14 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-11 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-14 Ordinarie utdelning
2011-04-13 Årsstämma 2011
2011-03-09 Kapitalmarknadsdag 2011
2011-02-16 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-27 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-15 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-05 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-21 Årsstämma 2010
2010-02-17 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-27 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandNorge
ListaOBX
SektorFinans
IndustriFörsäkring
Storebrand är en norsk spar - och försäkringsbank. Banken erbjuder ett brett utbud av tjänster inom allmän- och livförsäkring, kapitalförvaltning och tillhörande banktjänster. Tjänsterna erbjuds både till privatpersoner och företagskunder på den norska marknaden och internationellt. Storebrand har anor tillbaka till 1767 och har sitt huvudkontor i Lysaker.
2024-04-02 22:00:06

Storebrands tilbakekjøpsprogram av egne aksjer, som ble annonsert den 7. februar 2024, er nå fullført.

Totalt antall aksjer kjøpt under programmet ble 4 178 309 til en gjennomsnittlig pris på NOK 95,73 pr. aksje for en total transaksjonsverdi på NOK 400 millioner.

Etter gjennomførte transaksjoner eier Storebrand ASA totalt 22 211 566 egne aksjer, tilsvarende 4,77% av Storebrand ASA's aksjekapital.

Aksjene som kjøpes i tilbakekjøpsprogrammet og som ikke brukes til selskapets godtgjørelsesprogram eller aksjekjøpsordning for ansatte, vil bli slettet (kansellert), betinget av vedtak fra ordinær generalforsamling i Storebrand ASA i 2025.

Oversikt over transaksjoner

Dato Aggregert daglig Vektet Total
volum (antall gjennomsnittspris transaksjonsverdi
aksjer) (NOK) (NOK)
02.04.2024 66 819 100,77 6 733 504
Totalt 4 111 490 95,65 393 266 457
tidligere
offentliggjorte
tilbakekjøp
under
programmet:
Totalt kjøpt 4 178 309 95,73 399 999 961
under
programmet:

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpsprogrammet som er uført i overnevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Lysaker, 2. april 2024