05:30:38 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorIndustri
IndustriIndustriprodukter
Storskogen är en privatägd bolagsgrupp som förvärvar och driver bolag inom varierande sektorer. Bolaget är uppdelat i tre affärsområden: tjänster, handel och industri. Visionen är att vara en långsiktig ägare med kapacitet att stötta företagen med kapital och kompetens. Bolaget fokuserar på förvärv av små- och medelstora företag inom Norden och Europa. Storskogen grundades 2012 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-10-15 07:30:00

Storskogen har förvärvat en kvalificerad majoritetsandel i Julian Bowen Ltd. Julian Bowen är en ledande leverantör till e-handlare i Storbritannien och har fokus på design, lagerhantering och leverans av heminredning. Bolagets årliga[1] intäkter uppgår till cirka 34,9 miljoner brittiska pund, med ett rörelseresultat (EBIT) om cirka 6,9 miljoner pund, motsvarande cirka 82 miljoner kronor. Julian Bowen är Storskogens andra förvärv i Storbritannien och utgör en milstolpe i bolagets internationella expansion.

Sedan etableringen 1987 har Julian Bowen gått från klarhet till klarhet, baserat på framgångsrik produktutveckling, en expansiv kundbas och växande kompetens inom e-handel. Återförsäljarnas onlineförsäljning står i dagsläget för cirka 70 procent av Julian Bowens försäljning. Företaget erbjuder en flexibel leverans- och lagerhållningsmodell som passar alla slags kunder, från e-handlare, till mer traditionella fysiska handlare. Amazon, Wayfair, Dunelm och DFS återfinns bland Julian Bowens kunder.

Julian Bowen har nära samarbeten med ett flertal internationella leverantörer som delar företagets löfte om att leverera produkter av hög kvalitet till attraktiva priser. Julian Bowen har cirka 100 anställda, och vd Emmett Lenaghan och inköpschef Mark Pickup kommer att fortsätta i sina nuvarande roller.

"Vi är mycket glada över att Storskogen har valt att samarbeta med oss. Deras stöd och expertis kommer att vara till stor nytta när vi fortsätter att leverera enligt våra ambitiösa planer", säger Emmett Lenaghan, vd för Julian Bowen.

Julian Bowen kommer att bli en del av affärsområdet Handel inom Storskogen som leds av Christer Hansson.

"Vi är väldigt imponerade av Julian Bowen och särskilt deras fokus på e-handelsverksamhet och förmågan att förnya sig i samarbeten med kunder och leverantörer. Julian Bowen är en perfekt partner för Storskogen, och vi stödjer fullt ut den fortsatta utvecklingen av deras flexibla och dynamiska kunderbjudande", säger Christer Hansson, EVP och affärsområdeschef för Handel.

Storskogens vd i Storbritannien, Philip Löfgren, anser att Storbritannien har en viktig roll att spela i bolagets internationella expansionsplaner, och förvärvet av Julian Bowen representerar ytterligare ett steg mot att förverkliga dessa mål.

"Julian Bowen är vår andra investering i Storbritannien efter vårt förvärv av SGS Engineering, som gjordes under andra kvartalet 2021. Precis som SGS är Julian Bowen exceptionellt väl positionerat för att dra nytta av den pågående omställningen från fysisk till digital handel. Vi har omfattande expertis inom e-handel, såväl B2B som B2C, och ser fram emot att samarbeta med den befintliga ledningen i Julian Bowen för att utveckla dessa möjligheter ytterligare", säger Philip Löfgren, vd för Storskogen UK.

Förvärvet signerades och tillträddes den 14 oktober 2021 och förväntas få en marginellt positiv effekt på Storskogens resultat per aktie under innevarande år.

[1] Tolvmånadersperioden som avslutades den 30 juni 2021.